Production and soil restoration effect of pioneer tree species in a region of allochthonous Norway spruce dieback

DOI:10.17221/98/2016-JFSCitation:Martiník A., Adamec Z., Houška J. (2017): Production and soil restoration effect of pioneer tree species in a region of allochthonous Norway spruce dieback. J. For. Sci., 63: 34-44.
download PDF

The paper analyses the growth, structure, production and soil chemistry of different tree species stands 20 years after allochthonous spruce dieback. The experiment was carried out at lower altitudes (300 m a.s.l.) at rich sites of the Central Europe region. Norway spruce (Picea abies Linnaeus) and beech (Fagus sylvatica Linnaeus) stands established by artificial regeneration were compared with silver birch (Betula pendula Roth), aspen (Populus tremula Linnaeus) and birch-aspen stands, which were regenerated naturally. Spruce stands showed a decrease of site index (site index 3), compared with the previous generation (site index 2). This leads to an expected lower production at the age of 100 years, compared to mature beech stands, which showed a site index of 1. The highest production (tree overbark volume) was found out in the aspen stand – 294 m3·ha–1. The production (tree overbark volume) of other monoculture stands was comparable and reached 201–222 m3·ha–1. Most of the soil chemical characteristics under the compared stands (Ca and Mg content, Al content and active and potential soil reaction) were significantly better under aspen and decreased in the following trend: birch – beech – spruce.

References:
Adams F., Evans C.E. (1990): A rapid method for measuring lime requirement of red-yellow podzolic soils. Soil Science Society of American Proceeding, 26: 355–357.
 
Alban David H. (1982): Effects of Nutrient Accumulation by Aspen, Spruce, and Pine on Soil Properties1. Soil Science Society of America Journal, 46, 853- doi:10.2136/sssaj1982.03615995004600040037x
 
Assmann E. (1970): The Principles of Forest Yield Study. Oxford, Pergamon Press: 505.
 
Augusto Laurent, Bonnaud Pascal, Ranger Jacques (1998): Impact of tree species on forest soil acidification. Forest Ecology and Management, 105, 67-78 doi:10.1016/S0378-1127(97)00270-3
 
Augusto Laurent, Ranger Jacques, Binkley Dan, Rothe Andreas (2002): Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. Annals of Forest Science, 59, 233-253 doi:10.1051/forest:2002020
 
Bose Arun K., Schelhaas Mart-Jan, Mazerolle Marc J., Bongers Frans (2014): Temperate forest development during secondary succession: effects of soil, dominant species and management. European Journal of Forest Research, 133, 511-523 doi:10.1007/s10342-014-0781-y
 
Brzeziecki Bogdan, Kienast Felix (1994): Classifying the life-history strategies of trees on the basis of the Grimian model. Forest Ecology and Management, 69, 167-187 doi:10.1016/0378-1127(94)90227-5
 
Buriánek V. (1993): Výsledky proveninčního výzkumu s břízou bělokorou. Zprávy lesnického výzkumu, 1: 8–14.
 
Cape N., Freer-Smith P.H., Paterson I.S., Parkinson J.A., Wolfenden J. (1990): The nutritional status of Picea abies (L.) Karst. across Europe, and implications for ‘forest decline’. Trees, 4: 211–224.
 
Čermák Petr, Holuša Otakar (): Forestry adaptation measures at the decline of Norway spruce (Picea abies Karst.) stands as exemplified by the Silesian Beskids, Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 59, 293-302 doi:10.11118/actaun201159010293
 
Černý M., Pařez J. (1998): Růstové tabulky dřevin České republiky. Modřín, jedle, jasan, bříza, olše černá, topol, habr, akát, douglaska. Jílové u Prahy, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.: 119.
 
Černý M., Pařez J., Malík Z. (1996): Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky. Jílové u Prahy, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.: 245.
 
Fanta J. (1997): Rehabilitating degraded forests in Central Europe into self-sustaining forest ecosystems. Ecological Engineering, 8: 289–297.
 
Fischer A., Lindner M., Abs C., Lasch P. (2002): Vegetation dynamics in Central European forest ecosystems (near-natural as well as managed) after storm events. Folia Geobotanica, 37: 17–32.
 
Frivold L.H., Groven R. (1996): Yield and management of mixed stands of spruce, birch and aspen. Norwegian Journal of Agricultural Sciences, 24: 21–28.
 
Ge Z.M., Kellomaki S., Peltola H., Zhou X., Wang K.Y., Väisänen H. (2011): Impacts of changing climate on the productivity of Norway spruce dominant stands with a mixture of Scots pine and birch in relation to water availability in southern and northern Finland. Tree Physiology, 3: 323–338.
 
Gemmel P., Nilsson U., Welander T. (1996): Development of oak and beech seedlings planted under varying shelterwood densities and with different site preparation methods in southern Sweden. New Forests, 12: 141–161.
 
Grabařová S., Martinková M. (2001): Changes in mineral nutrition of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) under the impact of drought. Ekológia (Bratislava), 1: 46–60.
 
Hlásny I., Sitková Z. (2010): Spruce Forest Decline in the Beskids. Zvolen, National Forest Centre: 181.
 
Holuša J. (2004): Health condition of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands in the Beskid Mts. Dendrobiology, 51: 11–17.
 
Holuša J., Liška J. (2002): Hypotéza hynutí smrkových porostů ve Slezsku (Česká republika). Zprávy lesnického výzkumu, 47: 9–15.
 
Huth F., Wagner S. (2006): Gap structure and establishment of Silver birch regeneration (Betula pendula Roth.) in Norway spruce stands (Picea abies L. Karst.). Forest Ecology and Management, 229: 314–324.
 
Hynynen J., Niemistö P., Viherä-Aarnio A., Brunner A., Hein S., Velling P. (2010): Silviculture of birch (Betula pendula Roth and Betula pubescens Ehrh.) in northern Europe. Forestry, 83: 103–119.
 
Jankovský L. (2003): Evalution of the effect of root rots on the stability of secondery spruce stands on nutrients-rich sites of the Drahany highlands. Ekológia (Bratislava), 22: 76–85.
 
Jirgle J., Tichý J. (1981): Zhodnocení produkce břízy a jeřábu jako náhradních dřevin v Krušných horách. Práce VÚLHM, 58: 123–137.
 
Jonášová M., Prach K. (2004): Central-European mountain spruce (Picea abies (L.) Karst.) forests: Regeneration of tree species after a bark beetle outbreak. Ecological Engineering, 23: 15–27.
 
Kaliszewski A., Lech P., Oszako P. (2007): The occurrence of, and economic losses caused by Armillaria in the Western Carpathian Mts. Acta Mycologica, 42: 219–233.
 
Kenk G., Guehne S. (2001): Management of transformation in central Europe. Forest Ecology and Management, 151: 107–119.
 
Korpeľ Š. (1989): Pralesy Slovenska. Bratislava, Veda: 329.
 
Kula E. (2011): Bříza a její význam pro setrvalý rozvoj lesa v imisních oblastech. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.: 276.
 
Kulhavý J., Klimo E. (1997): Soil and nutrition status of forest stands under various site conditions of the Moravian-Silesian Beskids. Chemosphere, 36: 1113–1118.
 
Kulla L., Šebeň V. (2012): Pokus s uplatnením neceloplošnej umelej obnovy kalamitnej holiny na demonštračnom objekte Husárik. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 58: 171–180.
 
Larsen J.B. (1995): Ecological stability of forests and sustainable silviculture. Forest Ecology and Management, 73: 85–96.
 
Leonhardt B., Wagner S. (2006): Qualitative Entwicklung von Buchen-Voranbauten unter Fichtenschirm. Forst und Holz, 61: 454–461.
 
Lesná J., Kulhavý J. (2003): Evaluation of humus conditions under different forest stands: Beech vs. spruce dominated forest stands. Ekológia (Bratislava), 22: 47–60.
 
Main-Knorn M., Hostert P., Kozak J., Kuemmerle T. (2009): How pollution legacies and land use histories shape post-communist forest cover trends in the Western Carpathians. Forest Ecology and Management, 258: 60–70.
 
Mátyás C., Bozic G., Gömöry D., Ivankovic M., Rasztovits E. (2008): Juvenile growth response of European beech (Fagus sylvatica L.) to sudden change of climatic environment in SE European trials. iForest – Biogeosciences and Forestry, 2: 213–220.
 
Michailoff I. (1943): Zahlenmäßiges Verfahren für die Ausführung der Bestandeshöhenkurven. Forstwissenschaftliches Zentralblatt und Tharandter Forstliches Jahrbuch, 6: 273–279.
 
Neuhäuslová Z., Blažková D., Grulich V., Husová M., Chytrý M., Jeník J., Jirásek J., Kolbek J., Kropáč Z., Ložek V., Moravec J., Prach K., Rybníček K., Rybníčková E., Sádlo J. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České Republiky. Prague, Academia: 341.
 
O’Hara K.L. (2014): Multiaged Silviculture: Managing for Complex Forest Stand Structures. New York, Oxford University Press: 213.
 
Oliver C.D., Larson B.C. (1990): Forest Stand Dynamics. New York, McGraw-Hill: 467.
 
Oszlanyi J. (1997): Forest health and environmental pollution in Slovakia. Environmental Pollution, 98: 389–392.
 
Petráš R., Pajtík J. (1991): Sústava česko-slovenských objemových tabuliek drevín. Forestry Journal, 37: 49–56.
 
Podrázský V. (1995): Meliorační účinky porostů náhradních dřevin. Práce VÚLHM, 77: 75–100.
 
Podrázský V., Remeš J. (2010): Vliv druhové skladby lesních porostů na stav humusových forem na území Kostelec nad Černými lesy. Zprávy lesnického výzkumu, 55: 71–77.
 
Poleno Z., Vacek S. (2006): Pěstování lesů I. Ekologické základy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.: 315.
 
Pommering A., Murphy S.T. (2004): A review of the history, definitions and methods of continuous cover forestry with special attention to afforestation and restocking. Forestry, 77: 27–44.
 
Pretzsch H., Bider P., Schütze G., Uhl E., RÖtzer T. (2014): Forest stand growth dynamics in Central Europe have accelerated since 1870. Nature Communications, 5: 4967.
 
Repola J. (2008): Biomass equations for birch in Finland. Silva Fennica, 42: 605–624.
 
Richter F., Saniga M. (2006): Štruktúra prechodového lesa
 
v jeho záverečnej fáze v Badínskom pralese. In: Jurásek A., Slodičák M., Novák J. (eds): Stabilization of Forest Functions in Biotopes Disturbed by Anthropogenic Activity, Opočno, Sept 5–6, 2006: 239–247.
 
Šály R. (1978): Póda základ lesnej produkce. Bratislava, Príroda: 235.
 
Sands R. (2005): Forestry in a Global Context. Cambridge, CABI: 262.
 
Schelhaas M.J. (2008): Impacts of Natural Disturbances on the Development of European Forest Resources: Application of Model Approaches from Tree and Stand Levels to Large-scale Scenarios. Wageningen, Alterra: 168.
 
Schmidt-Vogt H. (1989): Die Fichte. Band II/2. Krankheiten, Schäden, Fichtensterben. Hamburg, Berlin, Paul Parey Verlag: 563.
 
Schulze E.D. (1989): Air-pollution and forest decline in a spruce (Picea abies) forest. Science, 244: 776–783.
 
Slodičák M., Balcar V., Novák J., Šrámek V. (2008): Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové, Lesy České republiky, s.p.: 480.
 
Spiecker H., Hansen J., Klimo E., Skovsgaard J.P., Sterba H., von Teuffel K. (eds) (2004): Norway Spruce Conversion – Options and Consequences. Leiden, Boston, S. Brill: 269.
 
Šrámek V., Novotný R., Fadrhonská V. (2015): Chřadnutí smrkových porostů a stav lesních půd v oblasti Severní Moravy a Slezska (PLO 29 A 39). Zprávy lesnického výzkumu, 2: 147–153.
 
Stark H., Nothdurft A., Bauhus J. (2013): Allometries for widely spaced Populus ssp. and Betula ssp. in nurse crop systems. Forests, 4: 1003–1031.
 
Stark H., Nothdurft A., Block J., Bauhus J. (2015): Forest restoration with Betula ssp. and Populus ssp. nurse crops increases productivity and soil fertility. Forest Ecology and Management, 339: 57–70.
 
Tesař V., Balcar V., Lochman V., Nehyba J. (2011): Přestavba lesa zasaženého imisemi na Trutnovsku. Brno, Mendelova univerzita v Brně: 176.
 
Tesař V., Klimo E., Kraus M., Souček J. (2004): Dlouhodobá přestavba jehličnatého lesa na Hetlíně – Kutnohorské hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: 60.
 
Valkonen S., Valsta L. (2001): Productivity and economics of mixed two-storied spruce and birch stands in Southern Finland simulated with empirical models. Forest Ecology and Management, 140: 133–149.
 
Vande Walle I., Van Camp N., Van de Casteele L., Verheyen K., Lemeur R. (2007): Short-rotation forestry of birch, maple, poplar and willow in Flanders (Belgium) I – biomass production after 4 years of tree growth. Biomass and Bioenergy, 31: 267–275.
 
Wagner S., Collet C., Madsen P., Nakashizuka T., Nyland R.D., Sagheb-Talebi K. (2010): Beech regeneration research: From ecological to silviculture aspects. Forest Ecology and Management, 259: 2172–2182.
 
Zbíral J., Malý S., Váňa M. et al. (2011): Jednotné pracovní postupy: Analýza půd III. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský: 253.
 
download PDF

© 2017 Czech Academy of Agricultural Sciences