Price volatility of Polish agricultural commodities in the view of the Common Agricultural Policy

https://doi.org/10.17221/138/2016-AGRICECONCitation:Bórawski P., Belłdycka-Borawska A., Dunn J.W. (2018): Price volatility of Polish agricultural commodities in the view of the Common Agricultural Policy. Agric. Econ. – Czech, 64: 216-226.
download PDF

In the paper, the price volatility was examined. The authors used 650 weekly observations from 2003 to 2015. Such a long period of analysis helped to reveal periods with high volatility. The objective of the paper was to recognize price volatility of agricultural commodities in Poland. The authors chose beef, pork and wheat markets to show the differentiation of price volatility. It revealed periods of large and small volatility. The global market situation impacted Polish agricultural markets with the opening markets and a greater access to the new markets. The periods having the strongest impact on Polish agricultural markets were the integration with the EU, the global crisis in 2008, and problems in the EU zone. The prices of analysed agricultural commodities differed in various EU countries. The prices of wheat increased most in France, Hungary and Lithuania. The prices of store cattle increased most in the years 2004–2015 in Estonia, Sweden and Luxemburg. The prices of pigs increased most in Malta, Sweden and Cyprus. 

References:
Ávalos-Sartorio B. (2006): What can we learn from past price stabilization policies and market reform in Mexico? Food Policy, 31: 313–327.
 
Bakucs Z., Fertő I. (2016): Empirical tests of sale theories: Hungarian milk prices. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 61, 511-521  https://doi.org/10.17221/168/2014-AGRICECON
 
Bórawski P., Gotkiewicz W., Dunn J.W., Alter T. (2015): The impact of price volatility of agricultural commodities in Poland on alternative incomes of conventional, ecological and agritourism farms. Athens Journal of Business and Economics, 1: 299–310.
 
Bórawski P., Dunn W J. (2015): Differentiation of milk production in European Union countries in the aspect of common agricultural policy. Roczniki Naukowe SERiA, XVII, z. 2.
 
Bórawski P., Dunn J.W. (2014): Conditioning of milk market development in Poland with particular regard paid to price volatility. Economic Science for Rural Development, 35: 88–96.
 
Bórawski P., Kwiatkowski J. (2007): The impact of European Union integration on volatility of Polish agriculture commodity price. In: Welfe W., Welfe A.(eds): Macromodels. Wyd. Absolwent, Łódź: 103–120.
 
Bórawski P., Gotkiewicz W. (2012): Factors contributing to the multifunctional development of rural areas in the opinion of farms with alternative sources of income. In: Bórawski P. (ed.): Multifunctional development of rural areas: International Experience. Wyd. WSES, Ostrołęca.
 
Cereals Market (2015): Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszaw.
 
Cummings R., Rashid S., Gulati A. (2006): Grain price stabilization experiences in Asia: What have we learned? Food Policy, 31: 302–312.
 
Figiel Szczepan, Hamulczuk Mariusz (2010): Measuring Price Risk in Commodity Markets. Olsztyn Economic Journal, 5, 380-394  https://doi.org/10.2478/v10021-010-0030-2
 
Figiel S., Scott T. (1997): The Impact of Government Policies on the Relationship between Polish and World Wheat Prices. Panos Varangis-World Bank.
 
Gozgor G., Kablamaci B. (2014): The linkage between oil and agricultural commodity prices in the light of the perceived global risk. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 60, 332-342  https://doi.org/10.17221/183/2013-AGRICECON
 
Hamulczuk M., Stańko S. (2009): Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych w Unii Europejskiej–wyniki symulacji z wykorzystaniem modelu AGMEMOD. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4: 9–20.
 
Han J.H., Ahn B. (2016): Multiple-regime price transmission between wheat and wheat flour prices in Korea. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 61, 552-563  https://doi.org/10.17221/47/2015-AGRICECON
 
Kenémy G., Fogarasi J., Varga T., Tóth O., Tóth K. (2012): Internal wheat price volatility and the increasing export of Russia, Kazakhstan and Ukraine. Paper presented for the 123 EAAE seminar, Dublin, Feb. 23–24, 2012: 1–9.
 
Kiryluk-Dryjska E., Baer-Nawrocka A. (2010): Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na poziom i relacje cenowe w rolnictwie polskim (analiza długookresowa). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 85: 59–60.
 
Łapińska A. (2012): Funding allocated to rural development in the financial frameworks of the European Union. In: Bórawski P. (ed.): Multifunctional development of rural areas: International Experience. Wyd. WSES w Ostrołęce.
 
Meat Market (2015): Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.
 
van Meijl H. (): The Agenda 2000 CAP reform, world prices and GATT-WTO export constraints. European Review of Agriculture Economics, 29, 445-470  https://doi.org/10.1093/eurrag/29.4.445
 
Mitra Sophie, Boussard Jean-Marc (2012): A simple model of endogenous agricultural commodity price fluctuations with storage. Agricultural Economics, 43, 1-15  https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2011.00561.x
 
Nogueira L., Barichello R. R., Baylis K., Chouinard H. H. (2012): Policy Risk in the Canadian Dairy Industry. Applied Economic Perspectives and Policy, 34, 147-166  https://doi.org/10.1093/aepp/ppr043
 
Otsuki T. (): What price precaution? European harmonisation of aflatoxin regulations and African groundnut exports. European Review of Agriculture Economics, 28, 263-284  https://doi.org/10.1093/erae/28.3.263
 
Poulton C., Kydd J., Wiggins S., Dorward A. (2006): State intervention for food price stabilization in Africa: Can it work? Food Policy, 31: 342–356.
 
Puślecki Z., Kmieciak R., Walkowski M. (2010): Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 
Radukic Snezana, Markovic Milan (2015): Limitation of trade margins as a measure of food price controls: Experience of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, 62, 193-205  https://doi.org/10.5937/ekoPolj1501193R
 
Rude James, Gervais Jean-Philippe (2009): Biases in Calculating Dumping Margins: The Case of Cyclical Products. Review of Agricultural Economics, 31, 122-142  https://doi.org/10.1111/j.1467-9353.2008.01429.x
 
Rytko A. (2012): Wspólna Polityka Rolna i jej efekty po wdrożeniu reformy z 2003 roku. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse, Marketing, 57: 392–401.
 
Spychalski G. (2012): Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w kontekście ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse, Marketing, 57: 412–424.
 
Wilkin J. (2011): Przyszłość wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej – próba podsumowania dyskusji. Wieś i Rolnictwo, 150: 28–36.
 
Winter-Nelson Alex, Temu Anna (2005): Impacts of prices and transactions costs on input usage in a liberalizing economy: evidence from Tanzanian coffee growers. Agricultural Economics, 33, 243-253  https://doi.org/10.1111/j.1574-0864.2005.00064.x
 
Żmija J., Czekaj M. (2012): Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse, Marketing, 57: 518–527.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti