The Sweezy model of price competition among private labels of chain stores

https://doi.org/10.17221/355/2015-AGRICECONCitation:Svoboda R., Kopecka L. (2017): The Sweezy model of price competition among private labels of chain stores. Agric. Econ. – Czech, 63: 299-307.
download PDF

The aim of the paper is to verify and explain the actual effects of the Sweezy oligopoly model and its eventual impact on the consumer demand and the structure of the food supply of chain stores. The methodology of the paper is based on a comparative analysis of the structure of commodities of chain stores in the Czech Republic in terms of consumer demand and its change over time. An example of this model behaviour of firms may be the competition between two supermarket chains Billa and Kaufland in the market with private label products (e.g. pork meat). Results of the analysis of the Sweezy model imply that the change in company costs due to higher prices of inputs does not affect product prices and this is the reason behind the rigidity of prices in the oligopolistic markets in the Sweezy model.  

References:
Bielik P., Šajbidorová Z. (2009): Elasticity of consumer demand on pork meat in the Slovak Republic. Agricultural Economics, 55: 12–19.
 
Czech Statistical Office (CSO) (2015): Agriculture. Available at https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-3-ctvrtleti-2015
 
Frank R.H. (1995): Mikroekonomie a chování. Svoboda, Praha.
 
Incoma GfK (2014): Shopping Monitor. Available at http://www.incoma.cz/cz/
 
Kütner D. (2013): Privátní značky na trhu dál stagnují. E15, March 7, 2013: 8.
 
Kütner D. (2015). Stát letos přidá na chov prasat tři sta milionů. E15, July 2, 2015: 1. Available at http://zpravy.e15.cz/byznys/zemedelstvi/stat-letos-prida-na-chov-prasat-tri-sta-milionu-1205652
 
Mach J. (1999): Obecná ekonomie I. Mikroekonomie. ČZU v Praze, Praha.
 
PLMA (2014): Yearbook of PLMA. Available at http://www.plmainternational.com/
 
Provident Financial (2014): Narůstající ceny potravin nutí Čechy kupovat méně kvalitní jídlo. Available at http://www.providentfinancial.cz/NewsDetail/33
 
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2007): Ekonomie. Svoboda, Praha.
 
Severová L. Šrédl K. (2010a): Oligopolní konkurence nadnárodních obchodních řetězců v podmínkách integrující se Evropy. Auspicia, 1: 54–57.
 
Severová L., Šrédl K. (2010b): Oligopoly competition on food market – theory and practice. In: Proceedings from Agrarian Perspectives Conference XIX, Praha PEF ČZU, Praha, Sept 9, 2010: 133–143.
 
Schiller B.R. (2004): Mikroekonomie dnes. Computer Press, Brno.
 
STIGLER GEORGE J. (1978): THE LITERATURE OF ECONOMICS: THE CASE OF THE KINKED OLIGOPOLY DEMAND CURVE. Economic Inquiry, 16, 185-204  https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1978.tb00281.x
 
Sweezy Paul M. (1939): Demand Under Conditions of Oligopoly. Journal of Political Economy, 47, 568-573  https://doi.org/10.1086/255420
 
Špačková I. (2014): Supermarkety se snaží přidat lesk cenovým bojovníkům. MF DNES, Feb 26, 2014: 8A.
 
Šrédl K., Soukup A., Severová L. (2013): Models of consumer’s choice. E & M Ekonomie a Management, 2: 4–9.
 
Urban P. (2015): Boj o česká prasata. Metro, October 16, 2015: 8.
 
Varian H.R. (1995): Mikroekonomie. Victoria Publishing, Praha.
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti