Czech J. Anim. Sci., 52 (2007)

No. 6

The accuracy of FOM instrument used in on-line pig carcass classification in the Czech Republic
Šprysl M., Čítek J., Stupka R., Vališ L., Vítek M.:
Czech J. Anim. Sci., 52 (2007): 149-158abstractdownload PDF
Effects of a clinoptilolite supplement in pig diets on performance and serum parameters
Prvulović D., Jovanović-Galović A., Stanić B., Popović M., Grubor-Lajšić G.:
Czech J. Anim. Sci., 52 (2007): 159-166abstractdownload PDF
Selenium content in tissues and meat quality in rabbits fed selenium yeast
Dokoupilová A., Marounek M., Skřivanová V., Březina P.:
Czech J. Anim. Sci., 52 (2007): 165-169abstractdownload PDF
The effect of animal age on air pollutant concentration in a broiler house
Vučemilo M., Matković K., Vinković B., Jakšić S., Granić K., Mas N.:
Czech J. Anim. Sci., 52 (2007): 170-174abstractdownload PDF
In sacco macromineral release from selected forages
Čerešňáková Z., Fľak P., Poláčiková M., Chrenková M.:
Czech J. Anim. Sci., 52 (2007): 175-182abstractdownload PDF
Repeated administration of different hormonal preparations for artificial propagation and their effects on reproduction, survival and blood biochemistry profiles of female tench (Tinca tinca L.)
Kouřil J., Svoboda M., Hamáčková J., Kaláb P., Kolářová J., Lepičová A., Sedova M., Savina L., Moreno Rendón P., Svobodová Z., Barth T., Vykusová B.:
Czech J. Anim. Sci., 52 (2007): 183-188abstractdownload PDF

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences