Czech J. Anim. Sci., 53 (2008)

No. 10

Selection of a suitable definition of environment for the estimation of genotype × environment interaction in the weaning weight of beef cattle
Vostrý L., Přibyl J., Jakubec V., Veselá Z., Majzlík I.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 407-417abstractdownload PDF
Replacement of soya in pig diets with white lupine cv. Butan
Zralý Z., Písaříková B., Trčková M., Doležal M., Thiemel J., Simeonovová J., Jůzl M.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 418-430abstractdownload PDF
The effect of lycopene supplementation on lipid profile and meat quality of broiler chickens
Ševčíková S., Skřivan M., Dlouhá G.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 431-440abstractdownload PDF
Comparison of ovarian cycles of Hungarian riverine fish species representing different spawning strategies 441
Lefler K.K., Hegyi Á., Baska F., Gál J., Horváth Á., Urbányi B., Szabó T.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 441-452abstractdownload PDF

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences