Czech J. Anim. Sci., 53 (2008)

No. 6

Genetic evaluation of daily gains of dual-purpose bulls using a random regression model
Krejčová H., Přibyl J., Přibylová J., Štípková M., Mielenz N.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 227-237abstractdownload PDF
The relation of GH1, GHR and DGAT1 polymorphisms with estimated breeding values for milk production traits of German Holstein sires
Hradecká E., Čítek J., Panicke L., Řehout V., Hanusová L.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 238-246abstractdownload PDF
Joint effects of CSN3 and LGB genes on milk quality and coagulation properties in Czech Fleckvieh
Matějíček A., Matějíčková J., Štípková M., Hanuš O., Genčurová V., Kyseľová J., Němcová E., Kott T., Šefrová J., Krejčová M., Melčová S., Hölzelová I., Bouška J., Frelich J.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 246-252abstractdownload PDF
Study of wheat (Triticum aestivum L.) quality for feeding ruminants using in vitro and in vivo methods
Pozdíšek J., Vaculová K.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 253-264abstractdownload PDF
Effect of dietary selenium sources on growth performance, breast muscle selenium, glutathione peroxidase activity and oxidative stability in broilers
Dlouhá G., Ševčíková S., Dokoupilová A., Zita L., Heindl J., Skřivan M.:
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 265-269abstractdownload PDF

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences