Czech J. Anim. Sci., 57 (2012)

No. 9

Dietary linseed oil and selenate affect the concentration of fatty acids in selected tissues of sheep
Czauderna M., Kowalczyk J., Marounek M.:
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 389-401abstractdownload PDF
Genetic parameters including the service sire effect for the sow traits stillbirth and piglet losses in Czech Large White and Landrace
Wolf J., Wolfová M.:
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 402-409abstractdownload PDF
 Effects of a rumen-protected form of methionine and a methionine analogue on the lactation performance of dairy cows
Čermáková J., Kudrna V., Illek J., Blažková K., Haman J.:
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 410-419abstractdownload PDF
 Effect of herbal extracts on piglet performance and small intestinal epithelial villi
Hanczakowska E., Swiatkiewicz M.:
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 420-429abstractdownload PDF
 Effect of the diet amended with risk elements contaminated soil on risk elements content in tissues and hematological parameters of rats
Száková J., Novosadová Z., Zídek V., Fučíková A., Zídková J., Miholová D., Tlustoš P.:
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 430-441abstractdownload PDF

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences