Czech J. Anim. Sci., 58 (2013)

No. 10

Original Paper
Mitochondrial D-loop sequence variation among Hucul horse
Czerneková V., Kott T., Majzlík I.:
Czech J. Anim. Sci., 58 (2013): 437-442abstractdownload PDF
Original Paper
Effect of various co-culture systems on embryo development in ovine
Heidari B., Shirazi A., Naderi M.-M., Akhondi M.-M., Hassanpour H. , Sarvari A., Borjian S.:
Czech J. Anim. Sci., 58 (2013): 443-452abstractdownload PDF
Original Paper
The role of nitric oxide synthase isoforms in aged porcine oocytes
Nevoral J., Krejčová T., Petr J., Melicharová P., Vyskočilová A., Dvořáková M., Weingartová I., Chmelíková E., Tůmová L., Hošková K., Kučerová-Chrpová V., Sedmíková M.:
Czech J. Anim. Sci., 58 (2013): 453-459abstractdownload PDF
Original Paper
Identification of Levica yeasts as a potential ruminal microbial additive
Marrero Y., Burrola-Barraza M.E., Castillo Y., Basso L.C., Rosa C.A., Ruiz O., González-Rodríguez E.:
Czech J. Anim. Sci., 58 (2013): 460-469abstractdownload PDF
Original Paper
Effect of extruded full-fat soybeans on performance, amino acids digestibility, trypsin activity, and intestinal morphology in broilers
Foltyn M., Rada V., Lichovníková M., Šafařík I., Lohniský A., Hampel D.:
Czech J. Anim. Sci., 58 (2013): 470-478abstractdownload PDF
Original Paper
Association of single nucleotide polymorphisms in CAPN1 and CAST genes with beef tenderness from Spanish commercial feedlots
Avilés C., Juárez M., Peña F., Domenech V., Clemente I., Molina A.:
Czech J. Anim. Sci., 58 (2013): 479-487abstractdownload PDF

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences