Heavy metals in the common carp (Cyprinus carpio L.) from three reservoirs in the Czech Republic

https://doi.org/10.17221/100/2016-CJFSCitation:Vičarová P., Dočekalová H., Ridošková A., Pelcová P. (2016): Heavy metals in the common carp (Cyprinus carpio L.) from three reservoirs in the Czech Republic. Czech J. Food Sci., 34: 422-428.
download PDF
Toxic metals (cadmium, lead, and mercury) in the tissues of common carp fished from three reservoirs (Pilská, Domaninský, and Matějovský) in the Bohemian-Moravian Highlands were measured in the period from April 2013 to September 2014 and the risk of consuming the fish from these localities was evaluated. During this project 25 fish specimens from each locality were analysed. The concentration of metals in muscle tissue and liver was determined by atomic absorption spectrometry. A variation in the content of heavy metals in fish samples and fish tissues was demonstrated and discussed. Higher concentrations of cadmium in the fish tissue were found in 50 samples of carp liver. Because the fish liver is not commonly consumed, common carp from the Moravian-Moravian Highlands does not pose any health risk for consumers. Concentrations of the other monitored toxic metals in fish tissue were low and were complying with the maximum residue limit in all cases.
References:
Asgari K., Amini H. (2011): Biomonitoring of trace element in air and soil pollution by using Acacia. Journal of Research in Agricultural Science, 7: 115–124.
 
Berg Vidar, Ugland Karl Inne, Hareide Nils Roar, Groenningen Dag, Skaare Janneche Utne (2000): Mercury, cadmium, lead, and selenium in fish from a Norwegian fjord and off the coast, the importance of sampling locality. Journal of Environmental Monitoring, 2, 375-377  https://doi.org/10.1039/b002784g
 
Čelechovská O., Svobodová Z., Žlábek V., Macharáčková B. (2007): Distribution of Metals in Tissues of the Common Carp (Cyprinus carpio L.). Acta Veterinaria Brno, 76, S93-S100  https://doi.org/10.2754/avb200776S8S093
 
Cerveny Daniel, Zlabek Vladimir, Velisek Josef, Turek Jan, Grabic Roman, Grabicova Katerina, Fedorova Ganna, Rosmus Jan, Lepic Pavel, Randak Tomas (2014): Contamination of fish in important fishing grounds of the Czech Republic. Ecotoxicology and Environmental Safety, 109, 101-109  https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.07.034
 
Commission Regulation (EC) No. 629/2008 of 2 July 2008, which change Commission Regulation (ES) No. 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs, 364: 18–20.
 
Commission Regulation (EC) No. 1005/2015 of 25 June 2015 setting maximum levels for lead in some foodstuffs, 161: 9–13.
 
Decree No. 197/2004 of the Ministry of Agriculture (Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 197 z roku 2004, k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů).
 
Dominogo J.L., Bocio A., Flaco G., Llobet J.M. (2007): Benefits and risk of fish consumption. Part I. A quantitative analysis of the intake of omega-3 fatty acids and chemical contaminants. Toxicology Journal, 230: 219–226.
 
Dus˘ek L., Svobodová Z., Janous˘ková D., Vykusová B., Jarkovský J., Šmíd R., Pavlis˘ P. (2005): Bioaccumulation of mercury in muscle tissue of fish in the Elbe River (Czech Republic): multispecies monitoring study 1991–1996. Ecotoxicology and Environmental Safety, 61, 256-267  https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2004.11.007
 
Evans David W., Dodoo David K., Hanson Peter J. (1993): Trace element concentrations in fish livers: Implications of variations with fish size in pollution monitoring. Marine Pollution Bulletin, 26, 329-334  https://doi.org/10.1016/0025-326X(93)90576-6
 
FAO (1983): Compilation of legal limits for hazardous substance in fish and fishery products. FAO Fishery Circular, 464: 5–100.
 
FDA (2003): FDA Consumer Advisory. Food and Drug Administration, Washington, DC.
 
Foster E. P., Drake D. L., DiDomenico G. (2000): Seasonal Changes and Tissue Distribution of Mercury in Largemouth Bass ( Micropterus salmoides ) from Dorena Reservoir, Oregon. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 38, 78-82  https://doi.org/10.1007/s002449910010
 
Has-Schön Elizabeta, Bogut Ivan, Vuković Rosemary, Galović Dalida, Bogut Ante, Horvatić Janja (2015): Distribution and age-related bioaccumulation of lead (Pb), mercury (Hg), cadmium (Cd), and arsenic (As) in tissues of common carp (Cyprinus carpio) and European catfish (Sylurus glanis) from the Buško Blato reservoir (Bosnia and Herzegovina). Chemosphere, 135, 289-296  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.04.015
 
Havelková Marcela, Dušek Ladislav, Némethová Danka, Poleszczuk Gorzyslaw, Svobodová Zdeňka (2008): Comparison of Mercury Distribution Between Liver and Muscle – A Biomonitoring of Fish from Lightly and Heavily Contaminated Localities. Sensors, 8, 4095-4109  https://doi.org/10.3390/s8074095
 
Houserova P., Kuban V., Spurny P., Habarta P. (2006): Determination of total mercury and mercury species in fish and aquatic ecosystems of Moravian rivers. Veterinarni Medicina, 51: 101–110.
 
Hruška J. (1979): Výskyt a zhodnocení obsahu rtuti ve sladkovodních rybách z výlovů vybraných rybníků Jihočeského kraje v roce 1977. Kvalita vody a rybařstvi, 234–240.
 
Kenšová Renáta, Čelechovská Olga, Doubravová Jana, Svobodová Zdeňka (2010): Concentrations of Metals in Tissues of Fish from the Věstonice Reservoir. Acta Veterinaria Brno, 79, 335-345  https://doi.org/10.2754/avb201079020335
 
Kružíková K., Kenšová R., Sedlačková L., Jarkovský J., Poleszczuk G., Svobodová Z. (2013): The correlation between fish mercury liver/muscle ratio and high and low levels of mercury contamination in Czech localities. International Journal of Electrochemical Science, 8: 45–56.
 
LINDE A. R., SANCHEZ-GALAN S., GARCIA-VAZQUEZ E. (2004): Heavy Metal Contamination of European Eel (Anguilla anguilla) and Brown Trout (Salmo trutta) Caught in Wild Ecosystems in Spain. Journal of Food Protection, 67, 2332-2336  https://doi.org/10.4315/0362-028X-67.10.2332
 
Mašek J., Matyáš Z., Svobodová R., Bohačková A., Illek J. (1977): Obsah některých mikroelementů v kaprech z pohořelických rybníků. Mikroelementy, 77: 44–48.
 
Pourang N. (1995): Heavy metal bioaccumulation in different tissues of two fish species with regards to their feeding habits and trophic levels. Environmental Monitoring and Assessment, 35, 207-219  https://doi.org/10.1007/BF00547632
 
Spurný P., Mareš J., Hedbavny J., Sukop I. (2002): Heavy metal distribution in the ecosystems of the upper course of the Jihlava River. Czech Journal of Animal Science, 47: 160–167.
 
Statute No. 99/2004 on Fishery (Zákon č. 99/2004 o rybářství (rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů)).
 
Svobodová R., Boháčková A. (1979): Sledování obsahu celkové rtuti ve svalovině tržních ryb určených pro export. Kvalita vody a rybarstvi, 241–243.
 
Svobodová Z., Studnička M., Hejtmánek M. (1975): Obsah celkové rtuti ve svalovině ryb a v sedimentech rybníků napájených řekou Blanicí na Vodňansku. Bulletin VURH Vodnany, 11: 18–20.
 
Svobodová Z., Hejtmánek M., Faina R., Havliková J. (1982): Obsah celkové rtuti v rybách a v ostatních složkách vodní biocenózy vybraných rybníků. Bulletin VURH Vodnany, 18: 16–20.
 
Svobodová Z., Piačka V., Vykusová B., Máchová J., Hejtmánek M., Hrbková M., Bastl J. (1995): Residues of Pollutants in Siluriformes from Various Locations of the Czech Republic. Acta Veterinaria Brno, 64, 195-208  https://doi.org/10.2754/avb199564020195
 
Svobodová Z., Žlábek V., Čelechovská O., Randák T., Machová J., Kolářová J., Janoušková D. (2002): Content of metals in tissues of marketable common carp and in bottom sediments of selected ponds of South and West Bohemia. Czech Journal of Animal Science, 47: 339–350.
 
Svobodová Z., Čelechovská O., Kolářová J., Randák T., Žlábek V. (2004): Assessment of metal contamination in the upper reaches of the Ticha Orlice River. Czech Journal of Animal Science, 49: 458–464.
 
Vítek T., Spurný P., Mareš J., Ziková A. (2007): Heavy Metal Contamination of the Loučka River Water Ecosystem. Acta Veterinaria Brno, 76, 149-154  https://doi.org/10.2754/avb200776010149
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti