The methods analysis of hazards and product defects in food processing

https://doi.org/10.17221/44/2018-CJFSCitation:Przystupa K. (2019): The methods analysis of hazards and product defects in food processing. Czech J. Food Sci., 37: 44-50.
download PDF

The paper pertains to the issue of quality assurance methods. Particular emphasis is placed upon the examination of hazards and possible product defects in food processing. At present, Polish regulations oblige any food processing entity to implement HACCP system. The system is perceived as a universal vaccine preventing the emergence of possible hazards or reducing the risk to an acceptable level. As far as defects are concerned, these are either disregarded altogether or do not occur at all. Meanwhile, the practice proves the case is not so. The research aspect of the paper revolves around an attempt to transplant solutions primarily applied in the automotive sector onto food processing industry. The practical aspect of the paper is manifested in the analysis of causes behind defects and hazards conducted on the basis of bakery industry. Potential hazards and product defects emerging from the process were identified in the course of the study. In addition, in order to eliminate these, their level was established with the application of various methods.

References:
Adam Everett E. (1994): Alternative quality improvement practices and organization performance. Journal of Operations Management, 12, 27-44  https://doi.org/10.1016/0272-6963(94)90004-3
 
Chlebus M., Werbińska-Wojciechowska S. (2017): Wybrane problemy oceny niezawodnościowej procesów produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 72: 5–18.
 
Mi Dahlgaard‐Park Su, Dahlgaard Jens J., Mi Dahlgaard‐Park Su (2006): Lean production, six sigma quality, TQM and company culture. The TQM Magazine, 18, 263-281  https://doi.org/10.1108/09544780610659998
 
Drozd R., Bielski R. (2017): Zarządzanie ryzykiem zawodowym w procesie produkcyjnym–zagadnienia teoretyczne i przypadek praktyczny. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka, 1: 7–15.
 
Ericson C.A. (2015): Hazard Analysis Techniques for System Safety. 2nd Ed.? New Jersey, John Wiley & Sons: 57–67.
 
Gerdes Mike, Galar Diego, SCHOLZ Dieter (2016): Decision trees and the effects of feature extraction parameters for robust sensor network design. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, 19, 31-42  https://doi.org/10.17531/ein.2017.1.5
 
Kardas E. (2017): Wykorzystanie narzędzi jakości do oceny jakościowej wybranego produktu. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 20: 10–15.
 
Kokkinakis E N., Fragkiadakis G A., Ioakeimidi S H., Giankoulof I B., Kokkinaki A N. (2008): Microbiological quality of ice cream after HACCP implementation: a factory case study. Czech Journal of Food Sciences, 26, 383-391  https://doi.org/10.17221/1126-CJFS
 
Bakri J.M., Maarof A.G., Norazmir M.N. (2017): Confusion determination of critical control point (CCP) via HACCP decision trees. International Food Research Journal, 24: 747–754.
 
Mortimore S., Wallace, C. (2013): HACCP: A Practical Approach. Berlin, Springer Science & Business Media: 2–35.
 
Oborski Przemysław, Bielicki Bartłomiej (2017): The System of Measurement Data Analysis Based on SPC Dedicated for Short Batches. Pomiary Automatyka Robotyka, 21, 71-78  https://doi.org/10.14313/PAR_224/71
 
Płaska S. (2000): Wprowadzenie do Statystycznego Sterowania Procesami Technologicznymi. Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej: 23–134.
 
Przystupa K. (2007): GHP i GMP w zakładzie gastronomicznym. PAN Lublin: 19–59.
 
Scipioni Antonio, Saccarola Giovanni, Centazzo Angela, Arena Francesca (2002): FMEA methodology design, implementation and integration with HACCP system in a food company. Food Control, 13, 495-501  https://doi.org/10.1016/S0956-7135(02)00029-4
 
Tian F. (2017): A supply chain traceability system for food safety based on HACCP, blockchain & Internet of things. In: 2017 International Conference on Service Systems and Service Management, 1–6. doi 10.1109/ICSSSM.2017.7996119
 
Turlejska H. (2003): Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Warszawa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA): 73.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti