Electronic supplementary material

Free amino acids, fatty acids and phenolic compounds in Tartary buckwheat of different hull colour

Lian-Xin Peng, Liang Zou, Mao-Ling Tan, Yuan-Yuan Deng, Juan Yan, Zhu-Yun Yan, Gang Zhao

185-2016 Peng Supplement.pdf

© 2019 Czech Academy of Agricultural Sciences