Articles in press

330/2017-CJFS

Influence of heat treatment on structure, interfacial rheology and emulsifying properties of peanut protein isolate

Yazhen Zhang, Wenfei Xiong, Lingling Lei, Yaqiong Pei, Lingling He, Tingyang Ai, Yan Li, Bin Li, Yuan Jiang, Xingnian Liu, Ling Wang
abstract
213/2018-CJFS

Rapid determination of theaflavins by HPLC with a new monolithic column

Jianyong Zhang, Hongchun Cui, Heyuan Jiang, Lei Fang, Weiwei Wang, Wei Su, Chunhua Xiong
abstract

© 2019 Czech Academy of Agricultural Sciences