Czech J. Food Sci., 17 (1999)

No. 1

Original paper

Enterocin NA: A Bacteriocin Produced by Enterococcus faecalis BFE 1057 Isolated from a Nigerian Fermented Dairy Product

Olasupo N.A., Schillinger U., Franz C., Holzapfel W.H.
Czech J. Food Sci., 17 (1999): 1-4abstractdownload PDF
Original paper

Sestavení kompetitivní enzymové imunoanalýzy pro stanovení α-laktalbuminu  a β-laktoglobulinů kravského mléka

Karasova L., Rauch P., Fukal L.
Czech J. Food Sci., 17 (1999): 5-14abstractdownload PDF
original paper

Štúidium rastu a produkcie biogénnych amínov niektorými mikroorganizmami za modelových podmienok

Greif G., Greifova M., Dvoran J., Karovicova J., Buchtova V.
Czech J. Food Sci., 17 (1999): 15-21abstractdownload PDF
Original paper

Vliv smykové viskozity a elasticity na senzorickou viskozitu modelových kapalných potravin

Novotna P., Houska M., Sopr V., Valentova H., Stern P.
Czech J. Food Sci., 17 (1999): 23-30abstractdownload PDF
Original paper

Senzoricke hodnotenie jogurtov vyrobenych z kravského, ovčieho a kozieho mlieka

Paiakova J., Burdova O., Turek P., Laciakova A.
Czech J. Food Sci., 17 (1999): 31-34abstractdownload PDF
Review

Relevance of folic acid fortification of foods in the nutrition of women and children

Uherova R., Horkulicova M., Mikusova M.
Czech J. Food Sci., 17 (1999): 35-39abstractdownload PDF

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences