Czech J. Food Sci., 27 (2009)

No. 6

Index of volume 27, Author index, Author institution index, List of reviewers, Subject index
Czech J. Food Sci., 27 (2009): I-XXIIdownload PDF
Eggshell crack detection based on acoustic impulse response and supervised pattern recognition
H. Lin, J. Zhao, Q. Chen, J. Cai, P. Zhou
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 393-402abstractdownload PDF
Stability of quality traits in winter wheat cultivars
D. Mikulíková, Š. Masár, V. Horváthová, J. Kraic
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 403-417abstractdownload PDF
Effects of location and year on technological quality and pentosan content in rye
J. Kučerová
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 418-424abstractdownload PDF
Total luminescence spectroscopy for differentiating between brandies and wine distillates
J. Tóthová, J. Sádecká, P. Májek
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 425-432abstractdownload PDF

Optimisation of fermentative parameters for GABA enrichment by Lactococcus lactis

X.X. Lu, Ch. Xie, Z.X. Gu
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 433-442abstractdownload PDF
Growth characterisation of Staphylococcus aureus in milk: a quantitative approach
A. Medveďová, Ľ. Valík, Z. Sirotná, D. Liptáková
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 433-453abstractdownload PDF
Sanitation of fresh green asparagus and green onions inoculated with Salmonella
M.A. Martínez-Téllez, F.J. Rodríguez-Leyva, I.E. Espinoza-Medina, I. Vargas-Arispuro, A.A. Gardea, G.A. González-Aguilar, J.F. Ayala-Zavala
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 454-462abstractdownload PDF
Antimicrobial properties of 11-cyclohexylundecanoic acid
J. Šmidrkal, T. Karlová, V. Filip, M. Zárubová, I. Hrádková
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 463-469abstractdownload PDF
Mercury and methylmercury content in chub from the Svitava and Svratka Rivers at agglomeration Brno
K. Kružíková, J. Blahová, R. Kenšová, J. Jurčíková, D. Hypr, Z. Svobodová
Czech J. Food Sci., 27 (2009): 470-476abstractdownload PDF

© 2020 Czech Academy of Agricultural Sciences