Electronic supplementary material

TPR domain coding gene ST2 may be involved in regulating tillering and fertility in rice

Gang Wei, Hongxia Yang, Zixian Xiong, Jingwen Wu, Danyang Chen, Yang Liu, Yijie Ban, Weichi Liu, Lina Shang, Nan Wang

Wei_ESM.pdf

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti