Electronic supplementary material

Genome-wide identification and analysis of the MLO gene families in three Cucurbita species

Lei Zhu, Yanman Li, Jintao Li, Yong Wang, Zhenli Zhang, Yanjiao Wang, Zanlin Wang, Jianbin Hu, Luming Yang, Shouru Sun

Zhu_ESM.pdf

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti