Influence of selected Polish and American rootstocks on the growth and yield of ‘Golden Delicious Reinders’ apple trees

https://doi.org/10.17221/23/2017-HORTSCICitation:Bielicki P., Pąśko M. (2018): Influence of selected Polish and American rootstocks on the growth and yield of ‘Golden Delicious Reinders’ apple trees. Hort. Sci. (Prague), 45: 18-21.
download PDF
This study was conducted in the period 2010–2015 to assess the influence of rootstocks on the growth and fruiting of apple trees of the ‘Golden Delicious Reinders’ cultivar. The experiment was conducted in an experimental orchard in Dąbrowice, Poland. The experimental material consisted of the Polish rootstocks P 66, P 67, P 68 and P 16, and the following American rootstocks of the Cornell Geneva series resistant to fire blight: CG.11, CG.41, CG.013 and CG.202. The rootstocks M.9T337, M.26, P 14 and P 60 were used as the control combination. The best-yielding trees were those from the CG.11 rootstock, while those from P 14 and P 67 were the lowest-yielding. Trees from the latter rootstocks grew most vigorously and had the lowest productivity index.
References:
Bielicki P., Czynczyk A. (2005): Wzrost i owocowanie drzew odmiany ‘Golden Delicious Reinders’ na podkładkach selekcji polskiej i amerykańskiej. X Ogólnopolski Naukowy Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych, Skierniewice, Luty 15–16, 2005: 281–286.
 
Buczek M., Szczygieł A. (2004): Wpływ podkładek wegetatywnych na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany ‘Golden Delicious’ na podgórzu Karpackim. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 12: 67–72.
 
Czynczyk A., Bielicki P., Bartosiewicz B. (1999): Performance of three apple cultivars on 17 dwarfing and semi-dwarfing rootstocks during eight seasons. Proceedings of the International Seminar „Apple Rootstocks for Intensive Orchards”. Warsaw-Ursynów, Poland, August 18–21, 1999: 21–22.
 
Czynczyk A. (2006): Nowa seria podkładek dla jabłoni. Szkółkarstwo, 5: 50–52.
 
Czynczyk A. (2010): Szkółkarstwo sadownicze. PWRiL, Warszawa.
 
Czynczyk A., Bielicki P., Robinson T.L. (2010): Seven-year evaluation of Geneva® and Polish rootstocks with ‘Golden Delicious Reinders’ apple in Poland. Journal of the American Pomological Society, 64: 42–51.
 
Czynczyk Alojzy, Bielicki Paweł (2012): Eleven Year Evaluation of American (Geneva®) and Polish Rootstocks with ‘Golden Delicious Reinders’ Apple in Poland. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 20, -  https://doi.org/10.2478/v10290-012-0011-y
 
Jadczuk E. (2000): Wzrost i owocowanie jabłoni w zależności od podkładki i rodzaju sadzonych drzewek. Rocz. AR Poznań 323 (Ogrodnictwo 31), 31(II): 87–91.
 
Jadczuk E., Pietranek A., Słowiński A. (2004): Wzrost i plonowanie jabłoni ‘Elise’ w zależności od podkładki. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciartswa, 12: 51–57.
 
Jadczuk-Tobjasz E., Zygmuntowska K. (2009): Wzrost i plonowanie drzew jabłoni odmiany Golden Delicious w zależności od podkładki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 536: 103–109.
 
Kielak K., Sobiczewski P. (2002): Systemy i modele prognozowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora). Acta Agrobotanica, 55: 137–148.
 
Kruczyńska D. (2002): Jabłonie – nowe odmiany. Warszawa, Hortpress Sp. z o.o.
 
Kruczyńska D. (2008): Nowe odmiany jabłoni. Warszawa, Hortpress Sp. z o.o.
 
Lewandowski M., Żurawicz E. (2007): Plonowanie nowych parchoodpornych odmian jabłoni hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach na różnych typach podkładek. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCLXXXIII (2007), 383: 333–337.
 
Sobiczewski Piotr, Krupiński Grzegorz, Puławska Joanna (2013): Non-conventional possibilities of protection of apple and pear against fire blight (Erwinia amylovora). Acta Agrobotanica, 55, 299-310  https://doi.org/10.5586/aa.2002.028
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti