Effects of the growing season extension on Polish primocane-fruiting raspberry cultivars  

https://doi.org/10.17221/306/2014-HORTSCICitation:Lewandowski M., Żurawicz E., Pruski K. (2015): Effects of the growing season extension on Polish primocane-fruiting raspberry cultivars  . Hort. Sci. (Prague), 42: 203-208.
download PDF
Three primocane-fruiting raspberry cvs, Polana, Polka and Polesie, were evaluated for their performance under various early spring coverings during the 2010–2013 growing seasons. Three cultivation techniques were compared: covering plants with perforated plastic cover, covering plants with fibre cover (in early spring, for a period of about 1 month), mowing of young canes in the middle of May; the control combination were plants without covers and not mown. During each growing season, plant growth vigour, yielding and fruit quality (soluble solids and vitamin C content) were assessed. The use of low covers (perforated plastic cover and fibre cover) advanced the fruit ripening of the tested cultivars by about 2 weeks. The covers of raspberry plants also increased significantly yield of the early fruit (harvested in July and August) compared with the control. The investigated techniques can be recommended for implementation and use on commercial raspberry plantations to force early fruiting and thus increase their production potential in the summer-autumn period.
References:
Danek J. (2004): Uprawa maliny i jeżyny. Warsaw, Hortpress Sp. Z o.o..
 
Demchak K., Lamont W.J., Orzolek M.D. (2003): High tunnel berry production. In: High Tunnel Production Manual. University Park, Pennsylvania University: 119–126.
 
FAOSTAT (2014): FAO statistical databases. Available at: www.faostat.fao.org (accessed Jun 16, 2014).
 
Krawiec P., Rybczyński R. (2010): Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających. Acta Agrophysica, 16: 347–358.
 
Król K., Orzeł A., Jagła J. (2008): Ocena dwudziestu odmian maliny i jeżyny w warunkach polski południowej. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 16: 125–134.
 
Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K. (2005): Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warsaw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
Lewandowski M., Żurawicz E. (2010): Przyspieszanie letniego dojrzewania owoców odmian maliny powtarzającej owocowanie dla wydłużenia jego okresu. In: Proceedings from XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce”. Skierniewice, Poland, 35–36.
 
Lewandowski M., Żurawicz E. (2012): Sterowanie dojrzewaniem malin. Hasło Ogrodnicze, 5: 55–56.
 
Oliviera P.B., Oliviera C.M., Lopes-da-Fonseca L., Monteiro A.A. (1996): Off-season production of primocane-fruiting red raspberry using summer pruning and polyethylene tunnels. HortScience, 31: 805–807.
 
Pitsioudis G., Later G., Meesters P. (2001): Out-of-season production of raspberries. Acta Horticulturae (ISHS), 585: 555–560.
 
Pritts M.P., Hanson E., Fiola J., Kelly M.J. (1992): Row covers accelerate fruiting and increase productivity in primocane-fruiting red raspberries. HortTechnology, 2: 46–51.
 
Pritts M.P. (2006): High tunnels for late fall raspberries. NY Fruit Quarterly, 14: 3–5.
 
Rolbiecki S., Rolbiecki R., Rzekanowski C. (2002): EFFECT OF MICRO-IRRIGATION ON THE GROWTH AND YIELD OF RASPBERRY (RUBUS IDAEUS L.) CV. 'POLANA' GROWN IN VERY LIGHT SOIL. Acta Horticulturae, , 653-657  https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2002.585.108
 
Wieniarska J. (1992): Niektóre cechy biologiczne i produkcyjne owocujących pędów dziesięciu odmian maliny (Rubus idaeus L.). [Habilitation Dissertation] Lublin, Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
 
download PDF

© 2020 Czech Academy of Agricultural Sciences