Hort. Sci. (Prague), 43 (2016)

No. 3

Original Paper
The influence of biofertilization on the growth, yield and fruit quality of cv. Topaz apple trees
Mosa W.F.A.E-G, Paszt L.S., Frąc M., Trzciński P., Przybył M., Treder W., Klamkowski K.
Hort. Sci. (Prague), 43 (2016): 105-111abstractdownload PDF
Original Paper
Impact of insecticides treatment on phytoplasma infection risk in apple orchards
Šafářová D., Starý M., Válová P., Opatíková M., Bílková L., Navrátil M.
Hort. Sci. (Prague), 43 (2016): 112-116abstractdownload PDF
Original Paper
Effect of controlled atmosphere storage on production of volatiles and ethylene from cv. Zaosuli pears
Goliáš J., Létal J., Balík J., Kožíšková J.
Hort. Sci. (Prague), 43 (2016): 117-125abstractdownload PDF
Original Paper
Tolerance of peach flower buds to low sub-zero temperatures in winter
Szymajda M., Żurawicz E.
Hort. Sci. (Prague), 43 (2016): 126-133abstractdownload PDF
Original Paper
Changing of the flower bud frost hardiness in three Hungarian apricot cultivars 
Szalay L., Ladányi M., Hajnal V., Pedryc A., Tóth M.
Hort. Sci. (Prague), 43 (2016): 134-141abstractdownload PDF
Original Paper
Effects of garlic genotype on cloves formation under in vitro conditions
Fišerová H., Vyhnánek T., Staňková Z., Kozák V., Klemš M., Havel L.
Hort. Sci. (Prague), 43 (2016): 142-148abstractdownload PDF
Original Paper
Sequential abiotic stress applied to juvenile eggplant modifies the seedlings parameters, plant ontogeny and yield
Sękara A., Bączek-Kwinta R., Gawęda M., Kalisz A., Pokluda R., Jezdinský A.
Hort. Sci. (Prague), 43 (2016): 149-157abstractdownload PDF

© 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences