Analysis of standing timber sales based on overall coniferous/broadleaved tree species ratio

https://doi.org/10.17221/106/2014-JFSCitation:Slanina S., Natov P., Dvořák J., Gabrielová B. (2015): Analysis of standing timber sales based on overall coniferous/broadleaved tree species ratio. J. For. Sci., 61: 106-111.
download PDF
The first competitive open tender called “Standing timber sale” was executed in 2010. The aim of the paper was to conduct complete collection of data from online tender catalogues and to analyze the data with respect to the coniferous/broadleaved ratio. A total of 254 units were analyzed, 195 of them harvested and 59 withdrawn from the auction at a limit price. Out of the harvested units, 125 units with a maximum 10% coniferous or broadleaved tree representation were selected, while the remaining 70 units showed a varying coniferous/broadleaved ratio ranging from 11% to 89%. Upon 0–10% coniferous ratio the average winning price ranged between 330 and 2,045 CZK·m–3. Upon 91–100% coniferous ratio the winning prices ranged between 766 and 1,743 CZK·m–3. The results obtained indicated a statistically significant difference between the average winning prices in stands with more than 90% conifers and in stands with more than 90% broadleaved species.
References:
Bluďovský Z. (2002): Obchod s dřevem. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 125.
 
Brabenec V. et al. (2004): Statistika a biometrika: přednášky a cvičení pro AF a ITS1. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 271.
 
Della Porta D., Vanucci A. (1999): Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms of Political Corruption. New York, Aldine de Gruyter: 314.
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (2013): Metody a způsoby umisťování dříví na trh v podmínkách privátního a komunálního vlastnictví lesů. Available at http://sortimentace.cz/Sbornik.pdf (accessed Dec 12, 2013)
 
Han J., Kamber M. (2006): Data Mining: Concepts and Techniques. San Francisco, Elsevier: 10–41.
 
Kupčák V. (2006): Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: 257.
 
MZE (2012): Koncepce MZe k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012. Available at http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/koncepce-mze-k-hospodarske-politice.html (accessed Feb 2, 2011)
 
MZE (2013): Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012. Praha, Ministerstvo zemědělství České republiky: 53–55.
 
Podrázský et al. (2013): Změny v dřevinné skladbě českých lesů – výzva pro dřevozpracující sector. Available at http://www.forarch.cz/2013/ds/download/p_podrazsky.pdf (accessed Sept 19, 2013)
 
SDZP (2013): Model rozvoje hodnot státniho lesnictví a zpracování dříví. Available at http://www.silvarium.cz/sklad/Koncepce.pdf (accessed Nov 10, 2013).
 
Thuraisingham B. (1999): Data Mining: Technologies, Techniques, Tools, and Trends. Boca Raton, CRC Press LLC: 93–102.
 
Tjostheim I., Eide J.O. (1998): A case study of an on-line auction for the World Wide Web. In: Information and Communication Technologies in Tourism. Vienna, Springer: 149–161.
 
Transparency international Česká republika (2008): Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. Praha, Transparency international Česká Republika: 212.
 
Vašíček J. (2010): Podíl listnatých dřevin v lesích – Výsledky státní lesnické politiky ČR po roce 1989. Lesnická práce, 89: 10.
 
download PDF

© 2020 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti