Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) in the northeast of the Czech Republic with special regard to spruce forests

https://doi.org/10.17221/112/2014-JFSCitation:Beneš K., Holuša J. (2015): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) in the northeast of the Czech Republic with special regard to spruce forests. J. For. Sci., 61: 112-130.
download PDF
Sawflies were collected in the northeast of the Czech Republic using Townes type Malaise traps. Traps were placed in eleven young Norway spruce (Picea abies) forests during the period from 1998 to 1999. Localities cover altitudes from 230 to 1,000 m a.s.l. In total, 285 species of Symphyta have been recently known from the study area (Xyelidae – 1, Pamphiliidae – 7, Argidae – 10, Cimbicidae – 3, Diprionidae – 5, Tenthredinidae – 252, Siricidae – 1, Xiphydriidae – 1, Cephidae – 5). The majority of the species have large distributional ranges and their host plants are forest tree species. Most of the sawflies were obtained from Malaise traps located in the young spruce stands, and therefore the silvicolous species prevail. Neodineura arquata represents a new genus and species and Heptamelus dahlbomi a new species for the fauna of the Czech Republic. Nine species have been classified as endangered and twenty-one species have been classified as vulnerable. Pristiphora robusta has been deleted from the list.
References:
Baudyš E. (1954): Zoocecidie z oblasti Slezska a přilehlých částí Moravy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství: 288.
 
Baudyš E. (1954): Zoocecidie z oblasti Slezska a přilehlých částí Moravy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství: 288.
 
Baudyš E. (1954): Zoocecidie z oblasti Slezska a přilehlých částí Moravy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství: 288.
 
Bayer E. (1914): Moravské hálky. Zprávy kommise pro přírodovědné prozkoumání Moravy, odd. zool., 15: 1–182.
 
Bayer E. (1920–1921): Synopsis zoocecidií středoevropských se zřetelem k zemím českým. Časopis Moravského musea, 16 (1920): 64–85, 17–19 (1920–21): 15–168, 469–529.
 
Beneš K. (1989): Symphyta. Pp. 13–25. In: Šedivý J. (ed.): Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae. Check-list of Czechoslovak Insects III. (Hymenoptera). Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae, 19: 1–194.
 
Beneš K. (2014): Additions to the Czech list of Euura Newman 1837 (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta Musei Moraviae, Sciences biologicae, 99: 69–75.
 
Beneš K. (2015): Czech species of the gall-making sawflies of the genera Phyllocolpa, Tubpontania and Pontania (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta Musei Moraviae, Sciences biologicae, 100. (in press)
 
Culek M. (ed.) (1996) : Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma: 348.
 
Dvořák L., Bogush P., Malenovský I., Bezděčka P., Bezděčková K., Holý K., Liška P., Macek J., Roller L., Říha M., Smetana V., Straka J., Šíma P. (2008): Hymenoptera of Hády Hill, near the city of Brno (Czech Republic), collected during the Third Czech-Slovak Hymenoptera meeting. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 93: 53–92.
 
Dvořák L., Holuša J., Holý K., Macek J., Smetana V., Straka J., Šíma P. (2010): Blanokřídlí (Hymenoptera) vybraných lokalit východní Moravy a Slezska (Česká republika). Acta Musei Beskidensis, 2: 157–172.
 
Ehrendorfer F., Hamann U. (1965): Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. Berichte der Deutschen Botanischen Gesselschaft, 78: 35–50.
 
Enslin E. (1914): Die Tenthredinoidea Mitteleuropas III. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1914 (Beiheft III): 204–309.
 
Ermolenko V. M. (1967): O pililshchikach roda Mesoneura – Mesoneura Hartig (Hymenoptera) – palearktiki. Vestnik Zoologii, 2: 83–87.
 
Flückiger P.F., Peter B. (1998): Erstnachweise für 21 Arten von Pflanzenwespen (Hymenoptera: Symphyta) in der Schweiz. Resultat einer systematischen faunistischen Inventur an Waldrändern im Solothurner Jura. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesselschaft, 71: 423–437.
 
Gregor F. (1924): Příspěvek k poznání moravských pilatek. Časopis Československé Společnosti Entomologické, 21: 15–17.
 
Gregor F. (1925): Některé vzácnější moravské pilatky z tribu Nematini. Časopis Vlasteneckého Spolku musejního v Olomouci, 43:1–5.
 
Gregor F., Baťa L. (1940–1942): Podřád Symphyta. Prodromus našeho blanokřídlého hmyzu. Prodromus Hymenopterorum patriae nostrae 4–5. Sborník entomologického oddělení Zemského musea Praha, 18: 201–240; 19:1–215; 20: 259–344.
 
Hachler E. (1932): Bylinné vosy poříčí Stupavy. Sborník Přírodovědného klubu v Brně, 1932: 1–9.
 
Hachler E. (1933): Několik druhů bylinných vos z úvalu dolnomoravského nových pro Moravu. Příroda, 1933: 1–5.
 
Holuša J. (1997): Faunistic Records from Czechoslovakia Hymenoptera: Siricidae. Klapalekiana, 33: 22.
 
Holuša J. (2002): Species composition of spruce tenthredinids (Hymenoptera, Tenthredinidae) in the eastern part of the Czech Republic. Biologia, Bratislava, 57: 213–222.
 
Holuša J., Liška J., Modlinger R., Véle A. (2007): On the occurrence of web-spinning sawflies of the genus Cephalcia (Hymenoptera, Pamphiliidae) in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 53 (Special Issue): 58–63.
 
Holuša J., Lubojacký J. (2007): Correlation of flight activity of sawflies Pristiphora abietina, P. saxesenii, P. gerula and P. leucopodia (Hymenoptera: Tenthredinidae) with spruce (Picea abies) buds breaking in eastern Czech Republic. Journal of Forest Science, 53 (Special Issue): 69–73.
 
Holuša J., Lubojacký J.(2008): Occurrence, bionomy and harmfulness of the sawfly Pachynematus (Pikonema) scutellatus in the eastern Czech Republic. Bulletin of Insectology, 61: 59–66.
 
Holuša J., Roller L. (1997): Faunistické zprávy z Moravy – 3. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 2: 130.
 
Holuša J., Roller L. (2000): The records of rarely collected sawflies of genus Pristiphora subg. Lygaeonematus (Hymenoptera, Tenthredinidae) in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunnensis, 48: 7–11.
 
Holuša J., Roller L. (2004): Notes to the distribution and seasonal activity of spruce diprionids (Hymenoptera: Diprionidae) in the eastern part of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 50: 579–585.
 
Kajmuk E.L. (1988): Khvoyegryzushchie pililshchiki podsemeystva Nematinae centralnoy Jakutii. In: Nasekomye lugovo-taezhnykh biocenozov Jakutii. Jakutsk, Dalnauka: 81–87.
 
Klug F. (1816): Die Blattwespen nach ihren Gattungen und Arten zusammengestellt. Der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Magazin für die neuesten Entdeckungen in der gesamten Naturkunde, 8: 42–84.
 
Koch Frank (1988): Die Gattung Claremontia ROHWER. (Hymenoptera, Tenthredinidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift, 35, 311-330  https://doi.org/10.1002/mmnd.19880350421
 
Konow F.W. (1886): Die europäischen Blennocampinae. Wiener Entomologische Zeitung, 5: 183–188.
 
Kopelke J.P. (2003): Gall-forming Nematinae, their willow hosts (Salix spp.) and biological strategies (Insecta, Hymenoptera, Tenthredinidae, Nematinae). Senckenbergiana Biologica, 82: 163 –189.
 
Křístek J. (1973): Příspěvek k rozšíření smrkových pilatek a hřebenulí na Moravě. Acta Universitatis Agriculturae, Ser. C (Facultas Silviculturae), 42: 47–60.
 
Kubát K. (ed.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Praha, Academia: 928.
 
Lacourt J. (1999): Répertoire des Tenthredinidae ouest-paléarctiques (Hymenoptera, Symphyta). Mémoires de la Société Entomologique de France, 3: 1– 432.
 
Lelej S. (ed.) (2012) : Annotirovannyi katalog nasekomykh Dalnego Vostoka Rossii. Tom 1. Pereponchatokrylye. Vladivostok, Dalnauka: 635.
 
Macek J. (2005): Symphyta (širopasí). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 372–376.
 
Macek J. (2006): Faunistic records from the Czech Republic 219. Klapalekiana, 42: 345–349.
 
Macek J. (2008a): Faunistic records from the Czech Republic - 246. Klapalekiana, 44: 63–69.
 
Macek J. (2008b): Symphyta (širopasí). In: Jongepierová (ed.): Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Bílé Karpaty: 269–274.
 
Macek J. (2010): Taxonomy, distribution and biology of selected European Dinax, Strongylogaster and Taxonus species (Hymenoptera: Tenthredinidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 60: 253–271.
 
Macek J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty protected landscape area and biosphere reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 96: 819–896.
 
Muche W. H. (1970): Die Blattwespen Deutschlands. IV. Nematinae (1. Teil) Entomologische Abhandlungen. Staatliches Museum für Naturkunde in Dresden, Leipzig, 36 (Supplementum): 157–236.
 
Pádr Z. (1990a): Faunistic records from Czechoslovakia. Hymenoptera. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 87: 314 –318.
 
Pádr Z. (1990b): Faunistic records from Czechoslovakia. Hymenoptera. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 87: 396–398.
 
Prous M. (2012): Taxonomy and phylogeny of the sawfly genus Empria (Hymenoptera, Tenthredinidae). [Ph.D. Thesis.] Tartu, University of Tartu: 222.
 
Pruner L., Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32 (Supplementum): 1–175.
 
Schedl W. (1976): Untersuchungen an Pflanzenwespen (Hymenoptera, Symphyta) in der subalpinen bis alpinen Stufe der zentralen Ötztaler Alpen (Tirol, Österreich). Veröffentlichungen der Universität Innsbruck: Universität Innsbruck, 103: 1–88.
 
Slavíček J. (1891): Die Blattwespen der Umgebung von Milkov. Verhandlungen des naturforschung Verein in Brünn, 1891: 153.
 
Strobl G. (1895): Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthredinidae. Wiener entomologische Zeitung, 15: 139–144, 171–175, 194–198.
 
Šedivý J., Bezděčka P. (2001): Bibliografie blanokřídlého hmyzu České republiky (Hymenoptera). Sborník Přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti, 6 (Supplementum): 1–81.
 
Taeger A. (1989): Bemerkenswerte Tenthredinidae (Hymenoptera, Symphyta) vom Gebiet der DDR. Entomologische Nachrichten und Berichte, 33: 149–153.
 
Taeger A., Altenhofer E., Blank S.M., Jansen E., Kraus M., Pschorn-Walcher H., Rizau C. (1998): Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Blattwespen Deutschlands (Hymenptera, Symphyta). In: Taeger A., Blank S.M. (eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta) Kommentierte Bestandsaufnahme. Keltern, Goecke a Evers: 49–136.
 
Taeger A., Blank S.M., Liston A.D. (2010): World Catalog of Symphyta (Hymenoptera). Zootaxa, 2580: 1–1064.
 
Townes H. (1972): A light-weight Malaise trap. Entomological News, 83: 239–247.
 
Urban J. (1993): Beitrag zum gegenwärtigen Zustand unserer Kenntnisse über Salicikole Insektenarten in den Weidenanlagen Mährens. Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum, Brno, 27: 1– 42.
 
Vikberg V., Liston A.D. (2009): Taxonomy and biology of European Heptamelini (Hymenoptera, Tenthredinidae, Selandriinae). Zootaxa, 2012: 1–24.
 
Wei M. (2013): Pamphiliidae, Megalodontesidae, Argidae, Siricidae, Cephidae, Tenthredinidae: In: Ren G., Guo S., Zhang F. (eds): Fauna of Insects from Xiaowutai Mountain. Baoding, Hebei University Publishing House: 392–427.
 
Wong H.R. (1960): Evolution of the sawfly genus Pristiphora. [Ph.D. Thesis.] Urbana-Champaign, University of Illinois: 226.
 
Zhelokhovcev A.N. (1988): Hymenoptera Symphyta. In: Zhelokhovcev A.N., Tobias V.I., Kozlov M.A.: Hymenoptera 6. Opredelitel nasekomykh Evropeyskoy chasti SSSR 3. Leningrad, Nauka: 1–268.
 
download PDF

© 2020 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti