Forestry and wood sector and profitability development in the wood-processing industry of the Czech Republic

https://doi.org/10.17221/113/2014-JFSCitation:Kupčák V., Šmída Z. (2015): Forestry and wood sector and profitability development in the wood-processing industry of the Czech Republic. J. For. Sci., 61: 244-249.
download PDF
Economic viability of sustainable forest management has been included in particular forestry strategic documents since 2003. In these documents, it is stated, among other things, that economic viability is a key pillar of sustainable forest management and is of conclusive significance in preserving forests and their multiple benefits for the society. At the same time – the economic viability of sustainable forest management depends essentially on wood-producing functions of forestry. The paper aims at an identification of this key concept and at a situation analysis of economic viability under current conditions of the forestry and wood sector in the Czech Republic with a special focus on the wood-processing industry as part of the forestry and wood sector using a financial analysis.
References:
Černá A. et al. (1997): Finanční analýza. Praha, Bankovní institut: 293.
 
Grünwald R., Holečková J. (2001): Finanční analýza a plánování podniku. Praha, VŠE: 197.
 
Kovanicová D., Kovanic P. (1997): Poklady skryté v účetnictví. Praha, Polygon: 288.
 
Kupčák V. (2006): Investiční pobídky v dřevařském průmyslu ČR. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Priame zahraničné investície v drevospracujúcom priemysle", Zvolen, June 8–9, 2006: 47–53.
 
Kupčák V., Šmída Z. (2009): Podnikatelské prostředí a auditing v lesním hospodářství. Praha, Komora auditorů ČR: 4–7.
 
Kupčák V. (2010): Regionální význam podniků dřevařského průmyslu v České republice. In: Sborník mezinárodního dřevařského kongresu Ekonomika a manažment podnikov 2010, Zvolen, Oct 5–6, 2010: 77–82.
 
Linden M., Leppänen J. (2003): The impact of government investment assistance on forest investment and timber supply. Forestry Sciences, 74: 167–179.
 
Matějíček J., Prčina A. (2008): Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie. Praha, VÚLHM: 348.
 
Ministerstvo zemědělství České republiky (2014): Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013. Těšnov, Ministerstvo zemědělství České republiky: 136.
 
Penttinen Markku, Rummukainen Arto, Mikkola Jarmo (2011): Profitability, Liquidity and Solvency of Wood Harvesting Contractors in Finland. Small-scale Forestry, 10, 211-229  https://doi.org/10.1007/s11842-010-9143-x
 
Pražan P., Příkaský F. (2007): Postavení malých a středních pilařských provozů v ČR. Lesnická práce, 86: 64– 65.
 
Schneider Friedrich (1993): The relationship between efficiency and profitability with respect to the size of firms: An empirical investigation for Austria. Empirica, 20, 245-264  https://doi.org/10.1007/BF01384256
 
Šedivka P. (2009): Estimation of technical efficiency in the production technologies for czechs sawmill enterprises. Drvna industrija, 60: 197–207.
 
Upadhyay Thakur Prasad, Shahi Chander, Leitch Mathew, Pulkki Reino (2012): An application of data envelopment analysis to investigate the efficiency of lumber industry in northwestern Ontario, Canada. Journal of Forestry Research, 23, 675-684  https://doi.org/10.1007/s11676-012-0309-6
 
download PDF

© 2020 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti