Contribution to a discussion on the influence of coppicing on soil environment

https://doi.org/10.17221/118/2014-JFSCitation:Kupec P., Kučera A., Kadavý J., Kneifl M. (2015): Contribution to a discussion on the influence of coppicing on soil environment. J. For. Sci., 61: 216-224.
download PDF
In 2011, soil properties and stand condition of four forest stands were evaluated at the Křtiny Training Forest Enterprise (Czech Republic). The stands were managed on a long-term basis as an oak-hornbeam coppice undergoing conversion to high forest over the last 110 years approximately. The aim of the study was to compare the current condition of stands and soils with that of 1959. The stands were subjected to (a) an analysis of changes in the species composition during the conversion to high forest, and (b) a soil survey carried out using restored soil pits set up in 1959, as well as shallow pits. Our results indicate significant differences in the content of K2O and humus stability index according to Hock between 1959 and 2011. The differences in soil properties are caused rather by tree species composition and soil morphology then by forest management, which was concluded as a substantial result within the study. No major changes in soil properties were detected in relation to changes in management. No attributes of soil degradation have been identified.
References:
Adam D., Hort L., Janík D., Král K., Šamonil P., Unar P., Vrška T.
 
(2012): Návrh koncepce soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v 1.–3. lesním vegetačním stupni, Upravená verze pro stanoviště s minimálním potenciálním rozšířením buku (1.–3. lesní vegetační stupeň). Studie pro Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny. Brno, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, obor ekologie lesa. Available at http://www.entu.cas.cz/~cizek/bezzasahovky.pdf
 
Adamson J.K., Hornung M., Kennedy M.H., Norris D.A., Paterson I.S., Stevens P.A. (1992): Soil solution chemistry and throughfall under adjacent stands of japanese larch and sitka spruce at three contrasting locations in Britain. Forestry, 1: 51–68.
 
Hansen E.A., Baker J.B. (1979): Biomass and nutrient removal in short rotation intensively cul- tured plantations. In:
 
Leaf A.L. (ed.): Impact of Intensive Harvesting on Forest Nutrient Cycling. Symposium State University of New York at Syracuse. Syracuse, Aug 13–16, 1979: 130–151.
 
Hölscher Dirk, Schade Elke, Leuschner Christoph (2001): Effects of coppicing in temperate deciduous forests on ecosystem nutrient pools and soil fertility. Basic and Applied Ecology, 2, 155-164  https://doi.org/10.1078/1439-1791-00046
 
Hock A. (1937): Farbtiefen- und Farbtonwerte als charakteristische Kennzeichen für Humusform und Humustyp in Böden nach neuen Verfahren. Bodenkunde und Pflanzenernährung, 2, 304-315  https://doi.org/10.1002/jpln.19370020503
 
Jabiol B., Brêthes A., Ponge J.F., Toutain F., Brun J.J. (1994): L'humus sous toutes ses formes. Nancy, École Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts: 68.
 
Kappen H. (1939): Die Bodenazidität. Berlin, Springer-Verlag: 363.
 
Kavuljak A. (1942): Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku. Bratislava, Lesnícka a drevárska ústredňa: 222.
 
Klečkovskij M., Peterburskij A.V. (1964): Agrochimija. Moskva, Kolos: 527.
 
Kononova M.M., Bělčikova N.P. (1961): Uskorennyje metody opredelenija sostava gumusa mineralnych počv. Počvovedenie, 10: 75–87.
 
Kopecký J. (1928): Půdoznalství: Část agrofyzikální. Praha, Ministerstvo zemědělství: 278.
 
Korf V. (1957): Hospodářská úprava převodů. Lesnictví, 2: 149–156.
 
Le Goaster S., Dambrine E., Ranger J. (1990): Mineral supply of healthy and declining trees of a young spruce stand. Water, Air, and Soil Pollution, 54, 269-280  https://doi.org/10.1007/BF00298671
 
Macharáček M. (1961): Některé zkušenosti s převodem pařezin na kmenoviny na Školním lesním závodě Vysoké školy zemědělské v Brně. Lesnictví, 12: 1097–1115.
 
Meloun M., Militký J. (2002): Kompendium statistického zpracování dat. Praha, Academia: 751.
 
Michéli E., Dent D., Nachtegaele F. (2006): World Reference Base for Soil Resources. A Framework for International Classification, Corelation and Communication. Roma, FAO: 128.
 
Müller P., Novák Z. et al. (2000): Geologie Brna a okolí. Praha, Český geologický ústav: 92.
 
Neuhäuslová Z., Blažková D., Grulich V., Husová M., Chytrý M., Jeník J. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky/Textová část. Praha, Academia: 341.
 
Pelíšek J. (1957): Stanovištní poměry pařezin v oblasti ČSR, Lesnictví, 2: 85–107.
 
Petráš R., Pajtík J. (1991): Sústava česko-slovenských objemových tabuliek drevín. Lesnícky časopis, 1: 49–56.
 
Pignataro A., Moscatelli M.C., Mocali S., Benedetti A., Grego S.
 
(2011): Effect of oak forest coppicing on soil biochemical properties in mediterranean environment. Annals of the University of Crainova, 41: 162–172.
 
Polanský B. (1966): Převody pařezin na nepravé kmenoviny, jejich růst a obnova. Lesnický časopis, 8: 765–790.
 
RANGER J., BONNEAU M. (): Effets prévisibles de l'intensification de la production et des récoltes sur la fertilité des sols de forêt. II - Les effets de la sylviculture. Revue Forestière Française, , 105-  https://doi.org/10.4267/2042/25628
 
RANGER J., NYS C. (1996): Biomass and nutrient content of extensively and intensively managed coppice stands. Forestry, 69, 91-110  https://doi.org/10.1093/forestry/69.2.91-a
 
Rejšek K. (1999): Lesnická pedologie – cvičení (skriptum). Brno, MZLU: 152.
 
Switzer G.L., Nelson L.E. (1973): Maintien de la productivity avec les Evolutions courtes. Colloque International sur I’Utilisation des Engrais en Forit. Paris, FAO/IUFRO: 355–382.
 
Szymura T.H. (2010): Tradycyjna gospodarka odroślowa w Europie Środkowej i jej wpływ na różnorodność biologiczną. Sylwan, 8: 545–551.
 
Viewegh J., Kusbach A., Mikeska M. (2003): Czech forest classification. Journal of Forest Science, 2: 85–93.
 
Walmsley J. D., Godbold D. L. (): Stump Harvesting for Bioenergy - A Review of the Environmental Impacts. Forestry, 83, 17-38  https://doi.org/10.1093/forestry/cpp028
 
Zbíral J. (2002): Analýza půd I. Jednotné pracovní postupy. Brno: ÚKZÚZ: 197.
 
Zbíral J., Honsa I., Malý S., Čižmár D. (2004): Analýza půd III. Jednotné pracovní postupy. Brno, ÚKZÚZ Brno: 199.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti