Influence of the mineral rock alginite on survival rate and re-growth of selected tree species on agricultural land

https://doi.org/10.17221/11/2015-JFSCitation:Tužinský M., Kupka I., Podrázský V., Prknová H. (2015): Influence of the mineral rock alginite on survival rate and re-growth of selected tree species on agricultural land. J. For. Sci., 61: 399-405.
download PDF
The objective of this work is to evaluate the effect of alginite on the growth parameters of seedlings of Douglas-fir, Scots pine and line mixture of pedunculate oak, red oak and Norway maple (broadleaves) on former agricultural land with an unfavourable hydrophysical regime. The research plot consists of 36 sub-plots, each sub-plot has a size of 400 m2. The following doses of alginite were applied: control (variant A without alginite), 0.5 kg of alginite (B) and 1.5 kg of alginite (C) when planting both conifers and mixtures of broadleaves. Number of seedlings on the sub-plots was 400 individuals, only in the case of Douglas-fir the number was 200 individuals. Therefore every combination of tree species and the amount of alginite had 4 replications. The parameters of growth and development of individual trees (height, increment and mortality) show that after 2 years, both doses of alginite had statistically positive effects on height increments.
References:
Balcar V., Kacálek D., Kuneš I., Dušek D. (2011): Effect of soil liming on European beech (Fagus sylvatica L.) and sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) plantations. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 53: 85–92.
 
Balcar V., Špulák O., Kacálek D., Kuneš I. (2012a): Klimatické podmínky na výzkumné ploše Jizerka – I. Srážky a půdní vlhkost. Zprávy lesnického výzkumu, 57: 74–81.
 
Balcar V., Špulák O., Kacálek D., Kuneš I. (2012b): Klimatické podmínky na výzkumné ploše Jizerka – II. Teplota, vítr a sluneční svit. Zprávy lesnického výzkumu, 57: 160–172.
 
Borůvka Luboš, Podrázský Vilem, Mládková Lenka, Kuneš Ivan, Drábek Ondřej (2005): Some Approaches to the Research of Forest Soils Affected by Acidification in the Czech Republic. Soil Science and Plant Nutrition, 51, 745-749  https://doi.org/10.1111/j.1747-0765.2005.tb00105.x
 
Bublinec E., Gregor J. (1997): Význam alginitu pre vododržnosť pôdy a zásobovanie rastlín vodou. Zvolen, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene: 4.
 
Černý Z., Lokvenc T., Neruda J. (1995): Zalesňování nelesních půd. Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR: 55.
 
Gregor J., Bublinec E. (1999): Využitie alginitu pre regeneráciu a stabilitu pôd. Acta Facultatis Forestalis – Zvolen – Slovakia, 61: 43–54.
 
Hatlapatková L., Vacek S., Podrázský V. et al. (2006): Stanovištní poměry, struktura a vývoj porostů založených na bývalých zemědělských půdách v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. In: Vacek S. (ed.): Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. Sborník referátů. Brno, Dec 6, 2006, Ústav hospodářské úpravy lesů LDF MZLU v Brně a Katedra pěstování lesů FLE ČZU v Praze: 131–162.
 
Kacálek D., Bartoš J. (2002): Problematika zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků v České republice. In: Karas J., Podrázský V. (eds): Současné trendy v pěstování lesů. Výroční mezinárodní seminář pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, Sept 16–17, 2002. Praha, Česká zemědělská univerzita: 39 – 45.
 
Kacálek D., Bartoš J. (2005): Prosperita kultur lesních dřevin na bývalých zemědělských pozemcích v prvních letech po výsadbě. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2: 82–88.
 
Kubíková A., Halás L. (1999): Overenie účinnosti alginitu. Bratislava, Archív ÚKSÚP Bratislava: 1–16.
 
Kuneš I., Balcar V., Benešová T., Baláš M., Zadina J., Zahradník D., Vítámvás J., Kacálek D., Špulák O., Jakl M., Jaklová Dytrtová J., Podrázský V. (2009): Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 55: 469–476.
 
Kulich J., Valko J., Obernauer D. (2001): Perspective of exploitation of alginit in plant nutrition. Journal of Central European Agriculture, 2: 3–4.
 
Kuneš I., Balcar V., Čížek M. (2004): Influence of amphibolite powder and Silvamix fertiliser on Norway spruce plantation in conditions of air polluted mountains. Journal of Forest Science, 50: 366–373.
 
Kuneš I., Baláš M., Špulák O., Kacálek D., Balcar V., Šesták J., Millerová K. (2011): Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 36–43.
 
Kuneš I., Baláš M., Balcar V., Kacálek D., Bednářová (Millerová) K., Jančová A., Nováková O. (2013a): Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 59: 306–318.
 
Kuneš I., Zahradník D., Balcar V., Špulák O., Baláš M., Koňasová T., Kacálek D., Vítámvás, J., Jančová A., Nováková O., Bednářová (Millerová) K. (2013b): Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on harsh mountain site. Journal of Forest Science, 59: 8–21.
 
Podrázský V. (1994): Liming of pine stands on sandy soils in the area of Týniště nad Orlicí (East Bohemia). In: Matějka K. (ed.): Investigation of the Forest Ecosystems and of Forest Damage. Lowland and Submountain Forests and Monitoring of the Forest Status. Kostelec nad Černými lesy, Apr 5–7, 1993. Praha, Forestry and Game Research Institute: 202–212.
 
Podrázský V., Ulbrichová I. (2004): Restoration of forest soils on reforested abandoned agricultural lands. Journal of Forest Science, 50: 249–255.
 
Podrázský V., Ulbrichová I., Kuneš I., Folk P. (2004): Vliv olše zelené na stav lesních půd ve vyšších nadmořských výškách. Zprávy lesnického výzkumu, 49: 29–31.
 
Podrázský V. (2006a): Fertilization as an ameliorative measure – examples of the research at the Faculty of Forestry and Environment CUA in Prague. Journal of Forest Science, 52: 58–64.
 
Podrázský V. (2006b): Effect of controlled liming on the soil chemistry on the immission clear-cut. Journal of Forest Science, 52: 28–34.
 
Podrázský V., Štěpáník R. (2002): Vývoj půd na zalesněných zemědělských plochách – oblast LS Český Rudolec. Zprávy lesnického výzkumu, 47: 53–56.
 
Reicosky D. C., Ritchie J. T. (1976): Relative Importance of Soil Resistance and Plant Resistance in Root Water Absorption1. Soil Science Society of America Journal, 40, 293-  https://doi.org/10.2136/sssaj1976.03615995004000020026x
 
Švarc B. (1954): Příspěvek k otázce zalesňování málo úrodných zemědělských a neplodných pozemků v pohraniční oblasti Šumavy. Práce výzkumních ústavů lesníckých, 6: 57–77.
 
Šindelář J. (1994): K zalesňování nelesných půd v ČR. Lesnictví – Forestry, 40: 495–499.
 
Tučeková A. Halák A. (2011): Vývoj lesných kultúr na kalamitných holinách v Tatrách. In: Tužinský L., Gregor J. (eds): Veterná kalamita a smrekové ekosystémy. APVV Bratislava: 173–183.
 
Tužinský L. (2004): Vodný režim lesných pôd. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene: 101.
 
Tužinský M. (2013) Založenie výskumných plôch pre sledovanie výsadieb na poľnohospodárskej pôde. In: Baláš M. et al. (eds): Proceedings of Central European Silviculture. Kostelec nad Černými lesy, July 2–3, 2013. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 309–316.
 
Vacek S., Podrázský V. (1994): Decline of pine forests in the Protected Area Broumovsko and their nutrition status. In: Matějka K. (ed.): Investigation of the Forest Ecosystems and of Forest Damage. Lowland and Submountain Forests and Monitoring of the Forest Status. Kostelec nad Černými lesy, Apr 5–7, 1993. Praha, Forestry and Game Management Research Institute: 176–183.
 
Vacek Stanislav, Hejcman Michal, Semelová Věra, Remeš Jiří, Podrázský Vilém (2009): Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 128, 367-375  https://doi.org/10.1007/s10342-009-0272-8
 
Vacek Stanislav, Hejcmanová Pavla, Hejcman Michal (2012): Vegetative reproduction of Picea abies by artificial layering at the ecotone of the alpine timberline in the Giant (Krkonoše) Mountains, Czech Republic. Forest Ecology and Management, 263, 199-207  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.09.037
 
Vass D., Konečný V., Elečko M., Milička J., Snopková P., Šucha V., Kozač J., Škrabana R. (1997): Alginit – Nový zdroj slovenského nerudného surovinového potenciálu (ložisko Pinciná). Mineralia Slovaca, 29: 1–39.
 
Vass D., Konečný V., Elečko M., Kozáč J., Molnár J., Zakovič, M. (1998): Ložisko diatomitu v bazaltovom mare pri Jelšovci a možnosti jeho využitia. Mineralia Slovaca, 30: 333–356.
 
Vass D. (2005): Limnológia maarových jazier podrečianskej bazaltovej formácie. Geologické práce – Správy, 111: 31–38.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti