Bud blight (Gemmamyces piceae) in the eastern part of the Krušné hory Mountains

https://doi.org/10.17221/11/2020-JFSCitation:

Šefl J., Mottlová V., Schořálková I. (2020): Bud blight (Gemmamyces piceae) in the eastern part of the Krušné hory Mountains. J. For. Sci., 66: 309–317.

download PDF

A survey was carried out in 2013–2019 on the life cycle of the bud blight Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagrande and the trend assessment in the infestation of the Colorado blue spruce Picea pungens Engelm. stands. Four ecologically different plots were chosen in the Fláje region in the Eastern part of the Krušné hory Mountains. The pycnidia were formed at the beginning of June on buds infested the previous year. Later, in the second half of June, they formed on the spring attack buds. Conidia occurred in the first week of July on the buds of the old infestation, or later in the case of the spring attack buds, in the middle of July. The production of conidia lasted till the end of September. Ascospores occurred in the middle of July and were produced until the end of September. The ability of host trees to sprout became continually weaker, along with the defoliation progress. A distinct decline in the sprouting ability was noticed on stands with a dense crown canopy and on stands with competition of broad-leaved trees – with an admixture of birch.

References:
Deacon J.W. (2006): Fungal Biology. 4th edition. Malden, Oxford, Carlton, Blackwell: 384.
 
Dubois G., Wurtz T. (2016): Forest health conditions in Alaska 2016. Anchorage, Alaska. U.S. Forest Service, Alaska region. Publication R10-PR-39: 20–21.
 
ČHMÚ (2020): Historická data – meteorologie a klimatologie. Avaiable at: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zakladni-informace (accessed Jan 17, 2020).
 
Černý K., Pešková V., Soukup F., Havrdová L., Strnadová V., Zahradník D. Hrabětová M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: a sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 65: 1267–1278. https://doi.org/10.1111/ppa.12513
 
Janů S. (2011): Ekologická studie houbové patogena, kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Cassagr.), v porostech smrku pichlavého v oblasti Flájské přehrady. [Bachelor's Thesis.] Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Juřičková R. (2013): Ekologická studie kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Cassagr.) ve vybraných lesních porostech na Krušných horách. [Ph.D. Thesis.] Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Mikoláš M. (2014): Kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae [Borthw.] Cassagr.) ve vybraných lesních porostech Krušných hor. [Ph.D. Thesis.] Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Pospíšil F., Pospíšil J. (2011): Poškození smrku pichlavého kloubnatkou v Krušných horách. Zpravodaj ochrany lesa 15: 76–79.
 
Schořálková I. (2015): Ekologická studie houbového patogena, kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Cassagr.) v porostech smrku pichlavého v oblasti Flájské přehrady. [Ph.D. Thesis.] Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Semelová V., Vacek S. (2010): Deficit hořčíku v lesních porostech. Lesnická práce 89: 200–202.
 
Soukup F., Pešková V. (2009a): Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagr. Kloubnatka smrková. Lesnická práce, 88, LOS: 1–4.
 
Soukup F., Pešková V. (2009b): Chřadnutí smrku pichlavého v Krušných horách. Lesnická práce, 88: 30–31.
 
Šefl J. (2013): Kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae) ve vybraných porostech v oblasti Flájské přehrady v letech 2010–2012. Studia Oecologica, 1: 59–71.
 
Watkinson S.C., Boddy L., Money N.P. (2016): The Fungi. 3rd edition. Waltham, San Diego, Oxford, London, Elsevier: 466.
 
Zýka V., Černý K., Strnadová V. Zahradník D., Hrabětová M., Havrdová L., Romportl D. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v.v.i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 21. 12. 2018 Osvědčením č. 74672/2018-MZE-16222/MAPA681. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice: 48.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti