Analysis of performance of the forestry sector in the Czech and Slovak Republics

https://doi.org/10.17221/120/2016-JFSCitation:Sujová A., Michal J. (2017): Analysis of performance of the forestry sector in the Czech and Slovak Republics. J. For. Sci., 63: 293-299.
download PDF
The forestry sector provides several social and economic benefits to the whole economy. It is based on the sustainable management of renewable natural resources and production of raw wood. It is therefore able of sustainable growth. The interest of the European Union is to build economy based on renewable natural resources, resulting in the need to pay increased attention to the development and support of the forestry. The aim of the paper is to evaluate the performance of forestry sector in the Czech and Slovak Republics for a period of five years. System of indicators measuring sectorial performance was set up to reach the goal. Obtained results in indicators have shown that the profitability and value added rate of Slovak and Czech forestry are at a high level and the performance is affected by high investment efficiency.
References:
Drábek J., Potkány M. (2008): Ekonomika podniku. Zvolen, Technical University in Zvolen: 112.
 
FAO (2014): Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990–2011. Forest Finance Working Paper FSFM/ACC/09. FAO, Rome: 168.
 
Hajdúchová I., Hlaváčková P. (2014): Vplyv globálnej ekonomiky na lesnícko-drevársky sektor v českej a slovenskej republike. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 56: 135–146.
 
Kislingerová E., Hnilica J. (2005): Finanční analýza. Prague, C.H. Beck: 137.
 
Koebel Bertrand M., Levet Anne-Laure, Nguyen-Van Phu, Purohoo Indradev, Guinard Ludovic (2016): Productivity, resource endowment and trade performance of the wood product sector. Journal of Forest Economics, 22, 24-35  https://doi.org/10.1016/j.jfe.2015.10.004
 
Kupčák V. (2004): Rentabilita státních podniků v lesním hospodářství ČR. Lesnická práce, 8: 15–17.
 
Kupčák V. (2008): Lesy a jejich význam při rozvoji regionů v České republice. In: Financovanie 2008 lesy – drevo. Zborník vedeckých prác, Zvolen, Nov 27, 2008: 1–8.
 
Václav Kupčák, Richard Pek (2015): The Level of the Wood Raw Material Base Processing in the Czech Republic. Procedia Economics and Finance, 34, 557-564  https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01668-8
 
Levá M., Čermáková H., Stárová M., Vostrovská H. (2016): The assessment of forestry companies in the Czech Republic with focus on profitability. Journal of Forest Science, 62, 116-125  https://doi.org/10.17221/88/2015-JFS
 
Merková Martina, Drábek Josef, Jelačić Denis (2012): Determinants of Effects of Foreign Direct Investment in Terms of Slovak Republic and Wood-Processing Industry of Slovakia. Drvna industrija, , 129-142  https://doi.org/10.5552/drind.2012.1136
 
Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (2013): Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2012. Zelená správa. Available at http://www.mpsr.sk/download.php?fID=7840 (accessed May 18, 2016).
 
Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (2015): Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014. Zelená správa. Available at http://www.mpsr.sk/download.php?fID=10048 (accessed May 18, 2016).
 
Ministry of Agriculture of the Czech Republic (2015): Information on Forests and Forestry in the Czech Republic by 2014. Prague, Ministry of Agriculture of the Czech Republic: 28.
 
Ojurović Renata, Moro Maja, Šegotić Ksenija, Grladinović Tomislav, Oblak Leon (2013): Analysis of the Investment in Wood Processing and Furniture Manufacturing Entities by Key Factors of Competitiveness. Drvna industrija, 64, 131-137  https://doi.org/10.5552/drind.2013.1235
 
Paluš H., Parobek J. (2013): Changing patterns of roundwood deliveries in Slovakia. In: Jelačić D. (ed.): Markets for Wood and Wooden Products. Zagreb, WoodEMA i.a.: 77–91.
 
Šmída Z., Dudík R. (2014): Analýza podnikatelských subjektů v lesním hospodářství České republiky s ohledem na dostupnost účetních informací vybraných subjektů. Zprávy lesnického výzkumu, 59: 55–65.
 
Sujová A. (2005a): Makroekonómia. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene: 163.
 
Sujová A. (2005b): Aspekty reštrukturalizácie drevárskych podnikov. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene: 68.
 
Sujová A., Hlaváčková P., Marcineková K. (2015a): Evaluating the competitiveness of wood processing industry. Drvna Industrija: Scientific Journal of Wood Technology, 66: 281–288.
 
Sujová A., Hlaváčková P., Šafařík D. (2015b): The analysis of performance in the wood processing industry through ratio indicators. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 57: 165–178.
 
Vlachynský K. (2006): Podnikové financie. Bratislava, Iura Edition: 482.
 
Wagner J. (2009): Měření výkonnosti. Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Prague, Grada Publishing: 256.
 
Yang G., Zheng Z., Yi L.H., Ya L.W. (2014): Forestry investment and output value of forestry in China. Advanced Materials Research, 926–930: 3826–3829.
 
Yang Hongqiang, Yuan Tian, Zhang Xiaobiao, Li Suyan (2016): A Decade Trend of Total Factor Productivity of Key State-Owned Forestry Enterprises in China. Forests, 7, 97-  https://doi.org/10.3390/f7050097
 
Zhang Y., Yang G.H., Li Z.W. (2016): Analysis of input-output efficiency of forestry in Beijing based on DEA model. Journal of Beijing Forestry University, 38: 105–112.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti