Evaluation of lodgepole pine (Pinus contorta Dougl. ex Loudon) on a provenance plot situated in a formerly air-polluted area of the Krušné hory Mts. at the age of 34 years

https://doi.org/10.17221/122/2017-JFSCitation:Čáp J., Novotný P., Fulín M., Dostál J., Beran F. (2018): Evaluation of lodgepole pine (Pinus contorta Dougl. ex Loudon) on a provenance plot situated in a formerly air-polluted area of the Krušné hory Mts. at the age of 34 years. J. For. Sci., 64: 118-128.
download PDF

The article evaluates 27 provenances of three subspecies of lodgepole pine on the Kovářská research plot (Krušné hory Mts.). The plot is part of a series of three established plots in various stand conditions. Two plots were already evaluated and the findings were published. At 34 years of age, we evaluated height, DBH, trunk shape, trunk forking, branch thickness, bark type, mortality, and defoliation. A total of 1,147 trees were measured. Above-average growth was achieved predominantly by the provenances of Pinus contorta subsp. latifolia (Engelmann ex S. Watson) Critchfield from middle elevations. In the Pinus contorta subsp. contorta Douglas ex Loudon, only the 2099 Port Orford provenance from Oregon demonstrated favourable results, and in the Pinus contorta subsp. murrayana (Balfour) Engelmann it was 2098 Chemult. High mortality was demonstrated mainly in the P. c. subsp. murrayana provenance from high mountainous elevations in California and P. c. subsp. contorta from coastal regions of Oregon. Provenances from middle elevations had relatively lower mortality, especially P. c. subsp. latifolia. The pines usually were of good quality although this was not the case for defoliation and branch thickness. In comparing all plots of the series, growth was fastest at the Sofronka location in western Bohemia and slowest at the south Bohemian Mláka location. Only the best provenances of lodgepole pine can equal the domestic Scots pine (Pinus sylvestris Linnaeus).

References:
Balcar V., Kula E., Lomský B., Mauer O., Šrámek V. (2008): Porosty náhradních dřevin (PND) a jejich ohrožení biotickými a abiotickými faktory. In: Slodičák M., Balcar V., Novák J., Šrámek V. (eds): Lesnické hospodaření v Krušných horách. Hradec Králové, LČR, Strnady, VÚLHM: 143–178.
 
Businský R. (2008): The Genus Pinus L., Pines: Contribution to Knowledge: A Monograph with Cone Drawings of All Species of the World by Ludmila Businská. Acta Pruhoniciana No. 88. Průhonice, VÚKOZ: 126.
 
Businský R., Velebil J. (2011): Borovice v České republice. Výsledky dlouhodobého hodnocení rodu Pinus L. v kultuře v České republice. Průhonice, VÚKOZ: 180.
 
Černý M., Pařez J., Malík Z. (1996): Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky (smrk, borovice, buk, dub). Jílové u Prahy, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.: 245.
 
Cole D.M. (1971): A Cubic-foot Stand Volume Equation for Lodgepole Pine in Montana and Idaho. Research Note INT-150. Ogden, USDA Forest Service: 8.
 
Critchfield W.B. (1980): Genetics of Lodgepole Pine. Research Paper WO-37. Washington, D.C., USDA Forest Service: 57.
 
Farjon A., Filer D. (2013): An Atlas of the World’s Conifers: An Analysis of Their Distribution, Biogeography, Diversity and Conservation Status. Leiden, Boston, Brill: 512.
 
Forrest G.I. (1980): Geographical variation in the monoterpenes of Pinus contorta oleoresin. Biochemical Systematics and Ecology, 8, 343-359  https://doi.org/10.1016/0305-1978(80)90037-X
 
Forrest G.Ian (1981): Geographical variation in oleoresin monoterpene composition of Pinus contorta from natural stands and planted seed collections. Biochemical Systematics and Ecology, 9, 97-103  https://doi.org/10.1016/0305-1978(81)90026-0
 
Fulín M., Novotný P., Čáp J., Dostál J., Frýdl J. (2017): Vyhodnocení provenienční plochy s borovicí pokroucenou (Pinus contorta Dougl. ex Loudon) na borovém stanovišti na Třeboňsku. Zprávy lesnického výzkumu, 62: 262–270.
 
Hahl J. (1978): Tuloksia kontortamännyn alkuperäkokeesta lopella. Metsänjalostus säätiö tiedote, 4: 1–8.
 
Kaňák J. (1996): Hodnocení pokusných výsadeb s cizokrajnými druhy rodu Pinus. Závěrečná zpráva. Jíloviště-Strnady, VÚLHM: 22.
 
Kaňák J. (1999): Introdukované druhy borovic v arboretu Sofronka a jejich testování ve stresových podmínkách Krušných hor. Acta Průhoniciana, 68: 117–122.
 
Kaňák J. (2001): Hodnocení výzkumných ploch s druhem Pinus contorta Dougl. Dílčí závěrečná zpráva výzkumného záměru č. MZe-M06-99-02. Jíloviště-Strnady, VÚLHM: 8.
 
Kaňák K. (1988): Hodnocení provenienčního pokusu s borovicí pokroucenou v imisní oblasti Krušných hor. Plzeň, VÚLHM: 25.
 
Kantor J. (1980): The provenance study plot with Pinus contorta Dougl. in Czechoslovakia. Acta Universitatis Agriculturae (Brno). Series C (Facultas Silviculturae), 49: 33–54.
 
Kuznetsova T., Tilk M., Ots K., LukjanovaA., Pärn H. (2009): The grouth of lodgepole pine (Pinus contorta subsp. latifolia Engelm.) in a reclaimed oil shale mining area, abandoned agriculture land and forestland. Baltic Forestry, 15: 186–194.
 
McLane Sierra C., Daniels Lori D., Aitken Sally N. (2011): Climate impacts on lodgepole pine (Pinus contorta) radial growth in a provenance experiment. Forest Ecology and Management, 262, 115-123  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.03.007
 
Meyer H. (1963): Ertragskundliche Auswertung eines herkunftsicheren Anbauversuches mit Pinus contorta Douglas (Pinus murrayana Balf.) im mitteldeutchen Raum. Archiv für Forstwesen, 12: 601–619.
 
Novotný P., Fulín M., Dostál J., Čáp J., Frýdl J., Liška J., Kaňák J. (2017): Růst proveniencí borovice pokroucené v podmínkách acidofilní doubravy v západních Čechách ve věku 34 let. Zprávy lesnického výzkumu, 62: 197–207.
 
Petráš R., Pajtík J. (1991): Sústava česko-slovenských objemových tabuliek drevín. Lesnícky časopis, 37: 49–56.
 
Podrázský V. (2006): Lodgepole (Pinus contorta) as a preparatory tree species in immission area Orlické hory Mts. Scientia Agriculturae Bohemica, 37: 67–70.
 
Rohmeder E., Meyer H. (1952): 23jährige Anbauversuche in Bayern mit Pinus contorta Douglas (Pinus Murrayana Balfour) verschiedener Herkunft. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 71, 257-272  https://doi.org/10.1007/BF01822116
 
Skrøppa T., Dietrichson J. (1978): Survival and early growth of Pinus contorta provenances in interior eastern Norway. Meddelser fra Norsk institutt for skogforskning, 34: 69–92.
 
Stephan B.R. (1976): Zur intraspezifischen Variation von Pinus contorta auf Versuchsflächen in der Bundesrepubublik Deutschland. I. Ergebnisse aus der Versuchsserie von 1960/61. Silvae Genetica, 25: 201–209.
 
Stephan B.R. (1980): Zur intraspezifischen Variation von Pinus contorta auf Versuchsflächen in der Bundesrepubublik Deutschland. II. Ergebnisse aus der IUFRO Versuchsserie von 1971/72. Silvae Genetica, 29: 62–74.
 
Weger J. (1999): Šlechtění vybraných druhů allochtonních borovic pro zalesňování nepříznivých stanovišť. Acta Průhoni-ciana, 68: 87–102.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti