Identification of agricultural soils suitable for afforestation in the Czech Republic using a soil database

https://doi.org/10.17221/123/2014-JFSCitation:Vopravil J., Podrázský V., Batysta M., Novák P., Havelková L., Hrabalíková M. (2015): Identification of agricultural soils suitable for afforestation in the Czech Republic using a soil database. J. For. Sci., 61: 141-147.
download PDF
Afforestation of agricultural lands may be a positive action in many cases. Especially, it is a beneficial feature for waterlogged soils, stony soils or for soils which are less fertile for any other reason and thus unsuitable for farming. Afforestation can be a very important action even in the agricultural landscape – afforested belts of agricultural land divide large farm blocks into smaller ones, or act as windbreakers and biological corridors. The value, quality and fertility of soil can be assessed in different ways. The study aims to determine the identification soil criteria of agricultural land which is suitable for afforestation. This evaluation process is based on Evaluated Soil Ecological Units (ESEU), in the Czech Republic known as BPEJ, database which is available for all agricultural land in the Czech Republic. The results are represented by a complete list of ESEU codes suitable for afforestation. The list of codes is supplemented by an explanation why such an ESEU code, representing a soil group with similar properties, is suitable to afforestation.
References:
Bartoš J., Kacálek D. (2013): Přihnojení mladého porostu jedle bělokoré na zemědělské půdě. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 213–217.
 
Barry Luke E., Yao Richard T., Harrison Duncan R., Paragahawewa Upananda Herath, Pannell David J. (2014): Enhancing ecosystem services through afforestation: How policy can help. Land Use Policy, 39, 135-145  https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.03.012
 
Blanco H., Lal R. (2008): Principles of Soil Management and Conservation. Ohio, Springer: 617.
 
Buytaert W., Iñiguez V., De Bièvre B. (2007): The effects of afforestation and cultivation on water yield in the Andean páramo, Forest Ecology and Management, 251: 22–30.
 
CREMENE CRISTINA, GROZA GHEORGHE, RAKOSY LASZLO, SCHILEYKO ANATOLI A., BAUR ANETTE, ERHARDT ANDREAS, BAUR BRUNO (2005): Alterations of Steppe-Like Grasslands in Eastern Europe: a Threat to Regional Biodiversity Hotspots. Conservation Biology, 19, 1606-1618  https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00084.x
 
Černý Z., Lokvenc T., Neruda J. (1995): Zalesňování nelesních půd. Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR: 55.
 
Guo L. B., Gifford R. M. (2002): Soil carbon stocks and land use change: a meta analysis. Global Change Biology, 8, 345-360  https://doi.org/10.1046/j.1354-1013.2002.00486.x
 
Hatlapatková L., Podrázský V. (2011): Obnova vrstev nadložního humusu na zalesněných zemědělských půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 228–234.
 
Hlaváč V., Hofhanzl A., Červenka M., Beran V. (2006): Zalesňování zemědělské půdy z pohledu ochrany přírody. In: Neuhöferová P. (ed.): Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, Jan 17, 2006: 43–46.
 
Jarský V., Pulkrab K. (2013): Analysis of EU support for managed succession of agricultural land in the Czech Republic, Land Use Policy, 35: 237–246.
 
Kacálek D., Dušek D., Novák J., Bartoš J. (2013): The impact of juvenile tree-species canopy on properties of new forest floor. Journal of Forest Science, 59: 230–237.
 
Křovák F., Pánková E., Doležal F. (2004): Vliv lesních ekosystémů na hydrický režim krajiny. Aktuality šumavského výzkumu, II: 44–48.
 
Ložek V. (1999): Zemědělská kolonizace a její dopad. Ochrana přírody, 54: 227–233.
 
Macků J. (2006): Strategie a kritéria pro výběr pozemků pro ZZP. In: Neuhöferová P. (ed.): Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, Jan 17, 2006: 240.
 
Němec J. (2001): Aktualizace podkladů pro novelizaci úředních cen zemědělské půdy v roce 2001. Tematický úkol MZe ČR. Praha, VÚZE: 97.
 
Němeček J., Mülhanselová M., Macku J., Vokoun J., Vavříček D., Novák P. (2008): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha, Česká zemědělská univerzita: 94.
 
Novák P. (2002): Stanovení kritérií a potenciálů kvality půdy z hlediska jejich významu pro plnění jednotlivých produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy. Výstup V 01 projektu QD 1300. Praha, VÚMOP: 35.
 
Novák P., Vopravil J., Lagová J. (2010): Assessment of the soil quality as a complex of productive and environmental soil function potential. Soil and Water Research, 5: 113–119.
 
Novotný I., Vopravil J. et al. (2013): Metodika mapování a aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: 174.
 
Porto Paolo, Walling Des E., Callegari Giovanni (2009): Investigating the effects of afforestation on soil erosion and sediment mobilisation in two small catchments in Southern Italy. CATENA, 79, 181-188  https://doi.org/10.1016/j.catena.2009.01.007
 
Shi Shengwei, Zhang Wen, Zhang Ping, Yu Yongqiang, Ding Fan (2013): A synthesis of change in deep soil organic carbon stores with afforestation of agricultural soils. Forest Ecology and Management, 296, 53-63  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.01.026
 
Simon J., Müller Š., Čížek J. (2004): Tvorba stabilizačních prvků v krajině zalesněním zemědělských půd. Lesnická práce, 83: 462–463.
 
Skaloš Jan, Engstová Barbora, Trpáková Ivana, Šantrůčková Markéta, Podrázský Vilém (2012): Long-term changes in forest cover 1780–2007 in central Bohemia, Czech Republic. European Journal of Forest Research, 131, 871-884  https://doi.org/10.1007/s10342-011-0560-y
 
Stoate C., Báldi A., Beja P., Boatman N.D., Herzon I., van Doorn A., de Snoo G.R., Rakosy L., Ramwell C. (2009): Ecological impacts of early 21st century agricultural change in Europe – A review. Journal of Environmental Management, 91, 22-46  https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.07.005
 
Středová H., Fukalová P., Rožnovský J. (2010): Specifics of temperature extremes under the conditions of urban climate. Contributions to Geophysics and Geodesy, 40: 249–261.
 
Špulák O., Kacálek D. (2011): Historie zalesňování nelesních půd na území České Republiky. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 49–57.
 
Vacek S., Slavík M. (2006): Zalesňování zemědělských půd. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 108.
 
Williams Michael (2000): Dark ages and dark areas: global deforestation in the deep past. Journal of Historical Geography, 26, 28-46  https://doi.org/10.1006/jhge.1999.0189
 
Winsten Jonathan, Walker Sarah, Brown Sandra, Grimland Sean (2011): Estimating carbon supply curves from afforestation of agricultural land in the Northeastern U.S.. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 16, 925-942  https://doi.org/10.1007/s11027-011-9303-0
 
Zomer R.J., Trabucco A., Bossio D.A., Verchot L.V. (2008): Climate change mitigation: A spatial analysis of global land suitability for clean development mechanism afforestation and reforestation, Agriculture, Ecosystems and Environment, 126: 67–80.
 
download PDF

© 2020 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti