How to accelerate the germination of Scots pine and Norway spruce seeds?

https://doi.org/10.17221/133/2020-JFSCitation:

Houšková K., Klepárník J., Mauer O. (2021): How to accelerate the germination of Scots pine and Norway spruce seeds? J. For. Sci., 67: 134–142.

download PDF

The aim of the study was to confirm and compare efficiency of methods enhancing the vitality of Scots pine and Norway spruce seeds: soaking in water, cold stratification, additional moistening and incubation according to IDS method. The examined parameters included water content in the seeds, germination energy, mean germination time and germination capacity before the seed treatment, after its treatment by the tested methods and after drying. Results show that all the tested methods accelerate germination of seeds; cold stratification is the most efficient and recommended method for Scots pine and soaking of seeds in water is the most efficient and recommended for Norway spruce. The best results in spruce were also obtained with cold stratification (comparable with soaking in water) but the method is complicated, longer-lasting and more costly than soaking in water.

References:
Barnett J.P., McLemore B.F. (1967): Germination of loblolly pine seed hastened by soakings in aerated cold water. USDA Forest Service, Seed Plant Notes, 18: 24–25.
 
Bergsten U. (1987): Incubation of Pinus sylvestris L. and Picea abies L. (Karst.) seeds at controlled moisture content as an invigoration step in the IDS method. [Ph.D. Thesis.] Uppsala, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Silviculture: 98.
 
Bergsten U. (1988): Invigoration and IDS-sedimentation of Pinus sylvestris seeds from northern Finland. Silva Fennica, 22: 323–327. https://doi.org/10.14214/sf.a15521
 
Bergsten U. (1989): Temperature tolerance of invigorated seeds of Pinus sylvestris L. and Picea abies (L.) Karst. Using the TTGP-test. Forestry (Supplement), 62: 107–115.
 
Bezděčková L., Matějka K. (2018): Vliv počasí na kvalitu semen borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.). Zprávy lesnického výzkumu, 63: 1–9. (in Czech)
 
Chang P., Lin M., Zhao S., Chang C., Guo L. (1991): Promotion of germination of coniferous seeds by snow stratification combined with dehydration-rehydration treatment. New Forests, 5: 239–246. https://doi.org/10.1007/BF00028114
 
Creasey K.R. (2001): Seed enhancement/upgrading techniques – “read the seed”. Canadian Tree Improvement Association, 34: 4–9.
 
Downie B., Bergsten U., Wang B.S.P., Bewley J.D. (1993): Conifer seed germination is faster after membrane tube invigoration than prechilling or osmotic priming. Seed Science Research, 3: 259–270. https://doi.org/10.1017/S0960258500001872
 
Dušek V., Kotyza F et al. (1970): Moderní lesní školkařství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství: 480. (in Czech)
 
Foltánek V., Pařízková A., Pařízek M. (2018): Historie a současný stav užití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin v České republice. In: Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině. Brno, Česká lesnická společnost: 7–15. (in Czech)
 
Gordon A.G. (1992): Seed Manual of Forest Trees. Bulletin 83, London, Forestry Commission: 132.
 
Hoffmann J., Chválová K., Palátová E. (2005): Lesné semenárstvo na Slovensku. Bratislava, LESMEDIUM, k.s.: 193. (in Slovak)
 
Hrabí L. (1990): Postupy předosevní přípravy osiva směřující k zvýšení jeho klíčivosti a energie klíčení. Realizační výstup RV 01. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, Výzkumná stance Opočno: 6. (in Czech)
 
Huang Y.G., Zou Q. (1989): Effects of osmoconditioning and drying on germination of Pinus sylvestris var. Mongolica and Larix gmelinii seeds. Seed Science and Technology, 17: 235–242.
 
ISTA (2011): International rules for seed testing. Zürich, ISTA: 276.
 
Kantor J. (1952): Vliv máčení semene sosny ob. (Pinus sylvestris L.) a smrku ob. (Picea excelsa L.) ve stimulátorech růstu na klíčení a vývoj semenáčků. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Brno, 3–4: 291–297. (in Czech)
 
Khurshkaynen T.V., Andreyeva Ye.M., Stetsenko S.K., Terekhov G.G., Kuchin A.V. (2019): Influence of biopreparation verva and verva-spruce on the Scots pine seedlings growth. Khimiya Rastitel’nogo Syr’ya, 1: 295–300. (in Russian) https://doi.org/10.14258/jcprm.2019014248
 
Kuneš I., Baláš M., Linda R., Gallo J., Nováková O. (2017): Effects of brassinosteroid application on seed germination of Norway spruce, Scots pine, Douglas fir and English oak. IForest, 10: 121–127. https://doi.org/10.3832/ifor1578-009
 
Martinec P., Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. (2019): Vybrané aspekty zjišťování a užívání sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa v ČR. In: Proc. Lesné semenárstvo, škôlkárstvo a umelá obnova lesa 2019. Liptovský Ján, June 19–20, 2019. (in Czech)
 
Procházková Z. (2004): Kvalitní osivo – základ intenzivních technologií KSM. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Lesnická práce, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Sdružení lesních školkařů: 35–39. (in Czech)
 
Ryabinina Z.N., Kalyakina R.G., Nemereshina O.N., Gusev N.F., Ryabukhina M.V. (2019): Peculiarities of growth and development of Pinus sylvestris L. when cultivated in the medium containing copper nanoparticles. Conference on Innovations in Agricultural and Rural Development: Earth and Environmental Science, 341: 012096. https://doi.org/10.1088/1755-1315/341/1/012096
 
Sandberg G. (1988): Effects of growth regulators on germination of Picea abies and Pinus sylvestris seeds. Scandinavian Journal of Forest Research, 3: 83–95. https://doi.org/10.1080/02827588809382498
 
Sarvaš M., Buchánik R., Hoffmann J., Chválová K., Ježovič V. (2010): Základné charakteristiky lesných drevín. Národné lesnícke centrum. Available at https://web.nlcsk.org/wpcontent/uploads/2019/11/zakladne_charakteristiky_lesnych_drevin-ekologicke.pdf (in Slovak).
 
Simak M., Sahlén K., Thorsén J. (1984): Germination of PEGtreated Scots pine seeds under various stress-conditions. In: Perttu K. (ed.): Ecology and Management of Forest Biomass Production Systems. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology and Environmental Research, 15: 309–322.
 
Vincent G. (1965): Lesní semenářství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství: 329. (in Czech)
 
Wenny D.L., Dumroese R.K. (1987): Germination of conifer seeds surface-sterilized with bleach. Tree Planters' Notes, 38: 18–21.
 
Zhu J., Li Z., Kang H., Fan Y. (2005): Effects of polyethylene glycol (PEG)-simulated drought stress on Pinus sylvestris var. mongolica seed germination on sandy land. Chinese Journal of Applied Ecology, 16: 801–804.
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti