Influence of mycorrhizal preparation on seedling growth and Armillaria infestation

https://doi.org/10.17221/198/2020-JFSCitation:

Lorenc F., Lubojacký J., Tonka T. (2021): Influence of mycorrhizal preparation on seedling growth and Armillaria infestation. J. For. Sci., 67: 155–164.

download PDF

The influence of three types of treatment on seedling survival percentage, growth and Armillaria infestation of Fagus sylvatica L. (FAGUS), Abies alba Mill. (ABIES) and Picea abies (L.) H. Karst. (PICEA) seedlings were tested in this study: (i) inoculation with the Ectovit® preparation containing ectomycorrhizal fungi (INOCUL), (ii) Ectovit® preparation + Conavit® fertilizer (INOCUL + FERTILIZ) and (iii) the untreated group (CONTROL). The selected sample contained 100 seedlings per each tree species and treatment type (900 seedlings in total). Besides that, 18 months after planting, 10 living seedlings per each species and treatment (90 seedlings in total) were sampled to evaluate root dry mass and Armillaria infestation. The data were statistically evaluated by frequency analysis, analysis of variance and Kruskal-Wallis test. The overall seedling survival percentage was very low, probably due to extreme drought and high temperatures, with significantly lower results for the ABIES INOCUL + FERTILIZ and PICEA INOCUL + FERTILIZ groups. All tested growth characteristics (seedling height increment, root collar diameter increment, seedling shoot dry weight, root dry mass) were significantly higher in PICEA seedlings. Root collar diameter increment showed significant differences within each species and inconsistent results. Armillaria was detected only in the PICEA CONTROL group as rhizomorphs identified as A. ostoyae. The results suggest that the artificial mycorrhizal preparation can be an efficient method of preventing Armillaria infestation, especially in spruce seedlings.

References:
Castellano M.A. (1996): Outplanting performance of mycorrhizal inoculated seedlings. In: Mukerji K.G. (ed.): Concepts in Mycorrhizal Research. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers: 223–301.
 
CENIA (2010–2020): Národní geoportál INSPIRE. CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Available at: https://geoportal.gov.cz/web/guest/home;jsessionid=3533A0A21202CBECB773840607898B24 (accessed Dec 6, 2018). (in Czech).
 
Černý A. (1988): Parazitické dřevokazné houby. Prague, Státní zemědělské nakladatelství: 104.
 
ČHMÚ (2020): Portál ČHMÚ. Český hydrometeorologický ústav. Available at: http://portal.chmi.cz/ (in Czech)
 
Fini A., Ferrini F., Seri M., Amoroso G., Piatti R., Robbiani E., Frangi P. (2016): Effect of fertilization and mycorrhizal inoculation in the nursery on post-transplant growth and physiology in three ornamental woody species. In: Groening G., Moore G.M., Rayner J.P., Moore E.E.F. (eds): 29th International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014). Acta Horticulturae (ISHS), 1108: 47–54.
 
Garbaye J., Churin J.L. (1997): Growth stimulation of young oak plantations inoculated with the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus with special reference to summer drought. Forest Ecology and Management, 98: 221–228. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(97)00105-9
 
Gryndler M., Baláž M., Hršelová H., Jansa J., Vosátko M. (2004): Mykorhizní symbióza: O soužití hub s kořeny rostlin. Prague, Academia: 366. (in Czech).
 
Guillaumin J.J., Mohammed C., Anselmi N., Courtecuisse R., Gregory S.C., Holdenrieder O., Intini M., Lung B., Marxmüller H., Morrison D., Rishbet J., Termorshuizen A.J., Tirró A., van Dam B. (1993): Geographical distribution and ecology of the Armillaria species in western Europe. European Journal of Forest Pathology, 23: 321–341. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1993.tb00814.x
 
Haavik L.J., Billings S.A., Guldin J.M., Stephen F.M. (2015): Emergent insects, pathogens and drought shape changing patterns in oak decline in North America and Europe. Forest Ecology and Management, 354: 190–205. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.06.019
 
Holub V. (2006): Vliv abiotických a antropogenních faktorů na dřeviny. In: Gregorová B., Tábor I., Jančařík V., Černý K., Holub V., Rom J., Šumpich J., Kloudová K. (ed): Poškození dřevin a jeho příčiny. Prague, Agentura ochrany přírody a krajiny: 64–88. (in Czech).
 
Holuša J., Pešková V., Vostrá M., Pernek M. (2009): Impact of mycorrhizal inoculation on spruce seedling: Comparision of 5-year experiment in forests infested by honey fungus. Periodicum Biologorum, 111: 413–417.
 
Holuša J., Pešková V., Lorenc F. (2015): The impact of artificial mycorrhizal inoculation on the growth of common oak seedlings and development of mycorrhiza: Inoculation may not positively affect growth of seedlings. Periodicum Biologorum, 117: 519–526. https://doi.org/10.18054/pb.2015.117.4.3839
 
Holuša J., Lubojacký J., Čurn V., Tonka T., Lukášová K., Horák J. (2018): Combined effects of drought stress and Armillaria infection on tree mortality in Norway spruce plantations. Forest Ecology and Management, 427: 434–445. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.01.031
 
Khasa P.D., Sigler L., Chakravarty P., Dancik B.P., Erickson L., McCurdy D. (2001): Effect of fertilisation on growth and ectomycorrhizal development of container-grown and bare-root nursery conifer seedlings. New Forests, 22: 179–197. https://doi.org/10.1023/A:1015674921878
 
Kowalski S., Wojnowski L. (2009): Armillaria root rot dynamics in the experimental plantation with Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings non-mycorrhized and mycorrhized with the fungi Hebeloma crustuliniforme and Laccaria bicolor. Sylwan, 153: 31–38.
 
Lindner M., Garcia-Gonzalo J., Kolström M., Green T., Reguera R., Maroschek M., Seidl R., Lexer M.J., Netherer S., Schopf A., Kremer A., Delzon S., Barbati A., Marchetti M., Corona P. (2008): Impact of Climate Change of European Forests and Options for Adaptation. Report to the European Commision Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Brussels, Agriculture and Rural Development: 173.
 
Lochman J., Sery O., Mikes V. (2004): The rapid identification of European Armillaria species from soil samples by nested PCR. FEMS Microbiology Letters, 237: 105–110. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2004.tb09684.x
 
Lorenc F., Novotný R. (2020): Vliv živin v půdě na úspěšnost umělé inokulace ektomykorhizními houbami u sazenic dubu letního (Quercus robur L.). Zprávy lesnického výzkumu, 65: 50–56. (in Czech)
 
Mejstřík V. (1988): Mykorhizní symbiózy. Prague, Academia: 150. (in Czech)
 
Ortega U., Duñabeitia M., Menendez S., Gonzalez-Murua C., Majada J. (2004): Effectiveness of mycorrhizal inoculation in the nursery on growth and water relations of Pinus radiata in different water regimes. Tree Physiology, 24: 65–73. https://doi.org/10.1093/treephys/24.1.65
 
Pešková V., Tuma M. (2010): Ověření vlivu mykorhizního preparátu na růst a vývoj smrkových sazenic na LS Jablunkov. Zprávy lesnického výzkumu, 55: 211–220. (in Czech)
 
Repáč I., Tučeková, I. Sarvašová I., Vencurik I. (2011): Survival and growth of outplanted seedlings of selected tree species on the High Tatra Mts. windthrow area after the first growing season. Journal of Forest Science, 57: 349–358. https://doi.org/10.17221/130/2010-JFS
 
Sipos G., Anderson J.B., Nagy L.G. (2018): Armillaria. Current Biology, 28: R293–R305.
 
Soukup F. (2005): Armillara ostoyae (Romagn.) Herink václavka smrková. Lesnická práce, 84 (Vol. 10, Supplement): I–IV. (in Czech)
 
Tučeková A., Longauerová V., Leontovyč R. (2009): Poznatky z testovania mykorhizovaného preparátu Vambac na smreku (Picea abies L.) v oblasti s dlhodobo zvýšeným stavom Armillaria sp. In: Mykorhiza v lesích a možnosti její podpory: Sborník referátů. Frýdek-Místek, Česká lesnická společnost: 52–58. (in Czech)
 
ÚKZÚZ (2020): Rostlinolékařský portál. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Available at: http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|domu|uvod (accessed March 12, 2020).
 
Utriainen J., Holopainen T. (2001): Influence of nitrogen and phosphorus availability and ozone stress on Norway spruce seedlings. Tree Physiology, 21: 447–456. https://doi.org/10.1093/treephys/21.7.447
 
Williams J.G.K., Hanafey M.K., Rafalski J.A., Tingey S.V. (1992): Genetics analysis using RAPD markers. Method in Enzymology, 260: 335–348.
 
Zicha O. (ed.) (1999–2019): BioLib. Available at: http://www.biolib.cz (accessed Feb 24, 2020)
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti