The influence of evaporated pheromone upon the trapping of the spruce bark beetle – Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) – Short communication

https://doi.org/10.17221/1/2016-JFSCitation:Zahradníková M., Zahradník P. (2017): The influence of evaporated pheromone upon the trapping of the spruce bark beetle – Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) – Short communication. J. For. Sci., 63: 149-152.
download PDF
This article examines the relative efficacy of releasing a larger pheromone plume volume and the relative efficacy of the number of pheromone dispensers within baited traps in trapping the spruce bark beetle. Pheromone plume is released from a standard pheromone dispenser, and a higher volume of pheromone was provided by an increased number of pheromone dispensers. A field trial with 30 pheromone baited traps was conducted in 2013 that used three dispenser variants over ten replications. Ten traps were baited with one pheromone dispenser, ten with two dispensers and ten with three dispensers. The pheromone dispensers were placed according to EPPO standard PP1/152(4) in a fully randomized design. The highest trapping was achieved by the variant using three pheromone dispensers, and the lowest trapping was achieved by the two pheromone dispenser variant. There was no statistically significant difference between the three variants. The results suggest that the efficacy of pheromone traps cannot be increased solely through an increase in the number of pheromone dispensers.
References:
Bakke A. (1976): Spruce bark beetle,Ips typographus: Pheromone production and field response to synthetic pheromones. Die Naturwissenschaften, 63, 92-92  https://doi.org/10.1007/BF00622413
 
Bakke A., Fr�yen P., Skatteb�l L. (1977): Field response to a new pheromonal compound isolated from Ips typographus. Naturwissenschaften, 64, 98-99  https://doi.org/10.1007/BF00437364
 
Birgersson G�ran, Schlyter Fredrik, L�fqvist Jan, Bergstr�m Gunnar (1984): Quantitative variation of pheromone components in the spruce bark beetleIps typographus from different attack phases. Journal of Chemical Ecology, 10, 1029-1055  https://doi.org/10.1007/BF00987511
 
Byers J. A. (1989): Chemical ecology of bark beetles. Experientia, 45, 271-283  https://doi.org/10.1007/BF01951813
 
(2012): Design and analysis of efficacy evaluation trials. EPPO Bulletin, 42, 367-381  https://doi.org/10.1111/epp.2610
 
Franklin A.J., Grégoire J.C. (2001): Dose-dependent response and preliminary observations on attraction range of Ips typographus to pheromones at low release rates. Journal of Chemical Ecology, 27: 2425–2435. https://doi.org/10.1023/A:1013619313415
 
Franklin Anne J., Debruyne Catherine, Gregoire Jean-Claude (2000): Recapture of Ips typographus L. (Col., Scolytidae) with attractants of low release rates: localized dispersion and environmental influences. Agricultural and Forest Entomology, 2, 259-270  https://doi.org/10.1046/j.1461-9563.2000.00075.x
 
Grégoire J.C., Evans H.F. (2004): Damage and control of BAWBILT organisms an overview. In: Lieutier F., Day K.R., Battisti A., Grégoire J.C., Evans H.F. (eds): Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe, a Synthesis. Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers: 19–37.
 
Kunca Andrej, Zúbrik Milan, Galko Juraj, Vakula Jozef, Leontovyč Roman, Konôpka Bohdan, Nikolov Christo, Gubka Andrej, Longauerová Valéria, Maľová Miriam, Kaštier Peter, Rell Slavomír (2015): Salvage felling in the Slovak forests in the period 2004–2013. Forestry Journal, 61, -  https://doi.org/10.1515/forj-2015-0027
 
Lie R. (1984): Results from mass trapping of Ips typographus by use of pheromone baited traps. In: Garner W.Y., Harvey J. (eds): Chemical and Biological Controls in Forestry. Sarpsborg, Report Borregaard Industries, Ltd.: 49–53.
 
Liška J., Píchová V., Knížek M., Hochmut R. (1991): Přehled výskytu lesních hmyzích škůdců v Českých zemích. Lesnický průvodce 3/1991. Jíloviště-Strnady, VÚLHM: 1–37.
 
Schlyter Fredrik, Löfqvist Jan (1986): Response of walking spruce bark beetles Ips typographus to pheromone produced in different attack phases. Entomologia Experimentalis et Applicata, 41, 219-230  https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.1986.tb00532.x
 
Skuhravý V. (2002): Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) a jeho kalamity. Prague, Agrospoj: 196.
 
Vakula Jozef, Zúbrik Milan, Galko Juraj, Gubka Andrej, Kunca Andrej, Nikolov Christo, Bošeľa Michal (2015): Influence of selected factors on bark beetle outbreak dynamics in the Western Carpathians. Forestry Journal, 61, -  https://doi.org/10.1515/forj-2015-0023
 
Vité J. P., Bakke A., Renwick J. A. A. (1972): PHEROMONES IN IPS (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE): OCCURRENCE AND PRODUCTION. The Canadian Entomologist, 104, 1967-1975  https://doi.org/10.4039/Ent1041967-12
 
Zahradník P. (2006): Základy ochrany lesa v praxi. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.: 128.
 
Zahradník P. (2008): Kalamity v českých lesích – minulost a současnost. In: Fakta a mýty o českém lesním hospodářství. Sborník referátů, Prague, June 24, 2008: 31–51.
 
Zahradník P., Zahradníková M. (2014): Evaluation of the efficacy duration of different types of pheromone dispensers to lure Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Journal of Forest Science, 60: 456–463.
 
Zahradníková M., Zahradník P. (2014): Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosity. Příloha 1. Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.: 132.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti