Effect of gibberellic acid on germination capacity and emergence rate of Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) seeds

https://doi.org/10.17221/22/2015-JFSCitation:Stejskalová J., Kupka I., Miltner S. (2015): Effect of gibberellic acid on germination capacity and emergence rate of Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) seeds. J. For. Sci., 61: 325-331.
download PDF
Seedlots of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) originating from three different provenance regions were collected in autumn 2012. The seed quality, namely vitality and germination rate, was assessed according to Czech conventions. There were four replications within each seedlot, i.e. twelve treatments altogether for each experimental variant. The effect of gibberellic acid on germination and vitality was studied using three treatments including a control for germination capacity and three treatments including a control for emergence rate. The data shows that the gibberellic acid did not substitute for the stratification procedure as it did not improve the germination capacity of seeds with pericarp when compared with stratified seeds; however for seeds without pericarp the gibberellic acid improved the germination capacity to the level of stratified seeds. The data also shows the positive influence of gibberellic acid on emergence rate. All variants where acid gibberellic was applied have a statistically higher emergence rate than the control. The increase was about 50% higher than in the control, i.e. without the influence of gibberellic acid. 
References:
Anonymous (2006): ČSN 48 1211 Lesní semenářství: Sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin. Praha, Český normalizační institut: 60.
 
Anonymous (2012): Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR: 130.
 
Baskin C.C., Baskin J.M. (2001): Seeds. Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination. University of Kentucky, Academic Press: 667.
 
Bewley J.D., Black M. (1982): Physiology and Biochemistry of Seeds in Relation to Germination, Viability, Dormancy and Environmental Control. Berlin, Springer: 375.
 
Bezděčková L., Řezníčková J. (2012): Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré. Zprávy lesnického výzkumu, 57: 249–256.
 
Bjorkbom J.C. (1979): Seed Production and Advance Regeneration in Allegheny Hardwood Forests. Research Paper No. NE-435, Broomall, U.S. Department of Agriculture, Northeastern Forest Experiment Station: 10.
 
Booner F.T. (2008): Seed Biology. In: Bonner F.T., Karrfalt R.P. (eds): The Woody Plant Seed Manual. Agriculture Handbook No. 727. Washington, DC., U.S. Department of Agriculture, Forest Service: 12–33.
 
Cafourek J. (1999): Zkušenosti s dlouhodobě skladovaným osivem buku lesního a jedle bělokoré ve školkách Budišov. In: Pěstování sadebního materiálu z dlouhodobě skladovaného osiva buku a jedle. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Hradec Králové, June 17, 1999: 25–26.
 
Chen Shepley S. C. (1972): Metabolic activities of dormant seeds during dry storage. Die Naturwissenschaften, 59, 123-124  https://doi.org/10.1007/BF00591792
 
Chen S.S.C., Chang J.L.L. (1972): Does gibberellic acid stimulate seed germination via amylase synthesis? Plant Physiology, 49: 441–442.
 
Chen S. S. C., Park W.-M. (1973): Early Actions of Gibberellic Acid on the Embryo and on the Endosperm of Avena fatua Seeds. PLANT PHYSIOLOGY, 52, 174-176  https://doi.org/10.1104/pp.52.2.174
 
Cetinbas M., Koyuncu F. (2006): Improving germination of Prunus avium L. seeds by gibberellic acid, potassium nitrate and thiourea. Horticultural Science, 33: 119–123.
 
Coombes A.J. (1996): Stromy. Martin, Osveta: 320.
 
Dickie J. B., May K., Morris S. V. A., Titley S. E. (1991): The effects of desiccation on seed survival in Acer platanoides L. and Acer pseudoplatanus L.. Seed Science Research, 1, -  https://doi.org/10.1017/S0960258500000829
 
Greggains V., Finch-Savage W.E., Quick W.P., Atherton N.M. (2000): Putative desiccation tolerance mechanism in orthodox and recalcitrant seeds of genus Acer. Seed Science Research, 10: 317–327.
 
HONG T. D., ELLIS R. H. (1990): A comparison of maturation drying, germination, and desiccation tolerance between developing seeds of Acer pseudoplatanus L. and Acer platanoides L. New Phytologist, 116, 589-596  https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1990.tb00543.x
 
Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Praha, Academia: 407.
 
Kolářová P., Bezděčková L., Procházková Z. (2010): Effect of gibberellic acid and ethephon on the germination of European beech dormant and chilled beechnuts. Journal of Forest Science, 56: 389–396.
 
Kolotelo D. (1998): Abies seed problems. In: Proceedings of the 1995, 1996, and 1997 annual meetings of the Forest Nursery Association of British Columbia. Vernon, BC Ministry of Forests: 122–130.
 
Kovář K., Hrdina V., Bušina F. (2013): Učební texty z předmětu Pěstování lesů. Písek, Lespi: 194.
 
Koyuncu F. (2005): Breaking seed dormancy in black mulberry (Morus nigra L.) by cold stratification and exogenous application of gibberellic acid. Acta Biologica Cracoviensia, 47: 23–26.
 
Kremer B.P. (1995): Stromy. V Evropě zdomácnělé a zavedené druhy. Praha, Ikar: 287.
 
Kupka I. (2005): Základy pěstování lesa. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 174.
 
Marshall John, Beardmore Tannis, Whittle Carry Anne, Wang Ben, Rutledge Robert G, Blumwald Eduardo (2000): The effects of paclobutrazol, abscisic acid, and gibberellin on germination and early growth in silver, red, and hybrid maple. Canadian Journal of Forest Research, 30, 557-565  https://doi.org/10.1139/x99-254
 
Musil I. (2005): Lesnická dendrologie. 2. díl Listnaté dřeviny. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 216.
 
Nikolaeva M.G. (1969): Physiology of Deep Dormancy in Seeds. Izdatel’stvo “Nauka”, Leningrad. Translation from Rusian by Z. Shapiro. Washington D.C., National Science Foundation: 101.
 
Pawłowski Tomasz A (2009): Proteome analysis of Norway maple (Acer platanoides L.) seeds dormancy breaking and germination: influence of abscisic and gibberellic acids. BMC Plant Biology, 9, 48-  https://doi.org/10.1186/1471-2229-9-48
 
Pikula J. et al. (2004): Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky. Brno, Cerm: 228.
 
PINFIELD N. J., DAVIES H. V., STOBART A. K. (1974): Embryo Dormancy in Seeds of Acer platanoides. Physiologia Plantarum, 32, 268-272  https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1974.tb03133.x
 
Pinfield N. J., Stobart A. K. (1972): Hormonal regulation of germination and early seedling development in Acer pseudoplatanus (L.). Planta, 104, 134-145  https://doi.org/10.1007/BF00386990
 
Procházka S., Macháčková I., Krekule J., Šebánek J. (1998): Fyziologie rostlin. Praha, Academia: 484.
 
Procházka S., Šebánek J. (1997): Regulátory rostlinného růstu. Praha, Academia: 395.
 
Procházková Z. (1992): Javor klen (Acer pseudoplatanus): Sběr, skladování a předosevní příprava. Zprávy lesnického výzkumu, 3: 22–29.
 
Procházková Z. (1993): Skladování a předosevní příprava semen a plodů listnatých dřevin (javoru klenu, mléče a habru). Zprávy lesnického výzkumu, 1: 25–33.
 
Procházková Z. (2005): Porovnání výsledků zkoušek životnosti a klíčivosti semen buku lesního. In: Sarvaš M., Sušková M. (eds): Aktuálne problémy lesného školkárstva a semenárstva 2005. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Hrádok, March 1–3, 2005: 35–39.
 
Procházková Z. (2010): Způsoby získávání (sběru), přepravy a skladování osiva lesních dřevin. In: Foltánek V. (ed.): Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství. Soubor tématických přednášek přednesených v průběhu vzdělávacího cyklu určeného pro technické pracovníky v lesním školkařství a financovaného z projektu Programu rozvoje venkova v r. 2010. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: 126–129.
 
Rusanen M., Myking T. (2003): Eurorgen Technical Guidelines for Genetic Conservation and Use for Sycamore (Acer pseudoplatanus). Rome, International Plant Genetic Resources Institute: 6.
 
Sarvaš et al. (2007): Lesný reprodukčný materiál a pestovanie lesa I. Zvolen, NLC: 194.
 
Schopmeyer C.S. (1974): Seeds of Woody Plants in theUnited States. Agricultural Handbook No. 450. Washington, DC, Forest Service, U.S. Department of Agriculture: 883.
 
Simmonds J. A., Dumbroff E. B. (1974): High Energy Charge as a Requirement for Axis Elongation in Response to Gibberellic Acid and Kinetin during Stratification of Acer saccharum Seeds. PLANT PHYSIOLOGY, 53, 91-95  https://doi.org/10.1104/pp.53.1.91
 
Slávik M. (2004): Lesnická dendrologie pro bakalářské studium HSSL. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 80.
 
Suzska B., Muller C., Bonnet M., Simbert M. (1996): Seeds of Forest Broadleaves: from Harvest to Sowing. Paris, INRA Editions: 334.
 
Šetlík I., Seidlová F., Šantrůčkek J. (1998): Fyziologie rostlin. Available at http://kebr.prf.jcu.cz/?act=2#KEBR220
 
Tóth J., Garrett P.W. (1989): Optimum temperatures for stratification of several maple species. Tree Plant Notes, 40: 9–12.
 
Tylkowski T. (1984): The effect of storing silver maple (Acer saccharinum L.) samaras on the germinative capacity of seeds and seedling growth. Arboretum, Kornickie, 24: 131–141.
 
Vincent G. (1965): Lesní semenářství. Praha, SZN: 329.
 
Webb D.P., Dumbroff E.B. (1969): Factors influencing the stratification proces in seeds of Acer saccharum. Canadian Journal of Forest Research, 47: 1555–1563.
 
Webb D.P., Wareing P.F. (1972a): Seed dormancy in Acer. Endogenous germination inhibitors and dormancy in Acer pseudoplatanus L. Planta, 104: 115–125.
 
Webb D.P., Wareing P.F. (1972b): Seed dormancy in Acer pseudoplatanus L.: the role of the covering structures. Journal of Experimental Botany, 23: 813–829.
 
Zasada J.C., Strong T.F. (1998): Acer L. In: Booner F.T., Karrfalt R.P. (eds): The Woody Plant Seed Manual. Agriculture Handbook No. 727. Washington, DC. U.S. Department of Agriculture, Forest Service: 204–216.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti