The condition of forest stands on afforested agricultural land in the Orlické hory Mts

https://doi.org/10.17221/27/2016-JFSCitation:Cukor J., Baláš M., Kupka I., Tužinský M. (2017): The condition of forest stands on afforested agricultural land in the Orlické hory Mts. J. For. Sci., 63: 1-8.
download PDF
The paper presents an evaluation of the growth of newly established forest stands on former agricultural land and furthermore describes the state of the upper part of the soils in these stands in comparison with neighbouring grassland in the Orlické hory Mountains. The new Norway spruce stands show an extremely high growth potential, usually significantly higher in comparison with areas forested for more generations/rotations. The formation of the surface humus layer also showed fast progress, the amount of dry mass of soil organic matter reaching values almost typical of permanently forested sites. The soils of newly afforested lands tend to resemble the status of forest soil – there was observed a process of acidification and nutrient depletion, probably connected with accumulation of the tree biomass.
References:
Bartoš J., Petr T., Kacálek D., Černohous V. (2006): Dřevoprodukční funkce porostů první generace lesa na zemědělských půdách. In: Neuhöferová P. (ed.): Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, Jan 17, 2006: 81–88.
 
Berger Torsten W., Berger Pétra (2012): Greater accumulation of litter in spruce (Picea abies) compared to beech (Fagus sylvatica) stands is not a consequence of the inherent recalcitrance of needles. Plant and Soil, 358, 349-369  https://doi.org/10.1007/s11104-012-1165-z
 
Brooks James M., Benson David R. (): Comparative metabolomics of root nodules infected with Frankia sp. strains and uninfected roots from Alnus glutinosa and Casuarina cunninghamiana reflects physiological integration. Symbiosis, , -  https://doi.org/10.1007/s13199-016-0379-x
 
Černý M., Pařez J., Malík Z. (1996): Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky. Jílové u Prahy, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.: 18.
 
Černý Z., Lokvenc T., Neruda J. (1995): Zalesňování nelesních půd. Prague, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR: 55.
 
Falkengren-Grerup Ursula, Brink Dirk-Jan ten, Brunet Jörg (2006): Land use effects on soil N, P, C and pH persist over 40–80 years of forest growth on agricultural soils. Forest Ecology and Management, 225, 74-81  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.12.027
 
Green R.N., Trowbridge R.L., Klinka K. (1993): Towards a taxonomic classification of humus forms. Forest Science, 39 (supplement to No. 1): 49.
 
Hagen-Thorn A., Callesen I., Armolaitis K., Nihlgård B. (2004): The impact of six European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantations on former agricultural land. Forest Ecology and Management, 195, 373-384  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.02.036
 
Hatlapatková L., Podrázský V. (2011): Obnova vrstev nadložního humusu na zalesněných zemědělských půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 228–234.
 
Hatlapatková L., Podrázský V., Vacek S. (2006): Výzkum v lesních porostech na bývalých zemědělských půdách v oblasti Deštného a Neratova v PLO 25 – Orlické hory. In: Neuhöferová P. (ed.): Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, Jan 17, 2006: 15–34.
 
Hiltbrunner David, Zimmermann Stephan, Hagedorn Frank (2013): Afforestation with Norway spruce on a subalpine pasture alters carbon dynamics but only moderately affects soil carbon storage. Biogeochemistry, 115, 251-266  https://doi.org/10.1007/s10533-013-9832-6
 
Kacálek D., Bartoš J. (2002): Problematika zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků v České republice. In: Karas J. (ed.): Současné trendy v pěstování lesů. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, Sept 16–17, 2002: 39–45.
 
Kacálek D., Novák J., Špulák O., Černohous V., Bartoš J. (2007): Přeměna půdního prostředí zalesněných zemědělských pozemků na půdní prostředí lesního ekosystému – přehled poznatků. Zprávy lesnického výzkumu, 52: 334–340.
 
Kacalek D., Dusek D., Novak J., Slodicak M., Bartos J., Cernohous V., Balcar V. (2011): Former agriculture impacts on properties of Norway spruce forest. Forest Systems, 20, 437-  https://doi.org/10.5424/fs/20112003-11042
 
Kanerva Sanna, Smolander Aino (2007): Microbial activities in forest floor layers under silver birch, Norway spruce and Scots pine. Soil Biology and Biochemistry, 39, 1459-1467  https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2007.01.002
 
Kaplan Jed O., Krumhardt Kristen M., Zimmermann Niklaus (2009): The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe. Quaternary Science Reviews, 28, 3016-3034  https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.09.028
 
Kappen H. (1929): Die Bodenazidität. Berlin, Springer Verlag: 363.
 
Olofsson Jörgen, Hickler Thomas (2008): Effects of human land-use on the global carbon cycle during the last 6,000 years. Vegetation History and Archaeobotany, 17, 605-615  https://doi.org/10.1007/s00334-007-0126-6
 
Petráš R., Pajtík J. (1991): Sústava česko-slovenských objemových tabuliek drevín. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 1: 49–56.
 
Podrázský V. (2008): Tvorba povrchového humusu při zalesňování zemědělských ploch a po buldozerové přípravě v Krušných horách. Zprávy lesnického výzkmu, 53: 258–263.
 
Podrázský V., Kupka I. (2011): Vliv douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na základní pedofyzikální charakteristiky lesních půd. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 1–5.
 
Podrázský V., Procházka J. (2009): Zalesnění zemědělských půd v oblasti Českomoravské vysočiny a obnova vrstvy nadložního humusu. Zprávy lesnického výzkumu, 54: 79–84.
 
Podrázský V., Remeš J. (2008): Rychlost obnovy charakteru lesních půd na zalesněných lokalitách Orlických hor. Zprávy lesnického výzkumu, 53: 89–93.
 
Podrázský V., Remeš J. (2010): Vliv druhové skladby lesních porostů na stav humusových forem na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy. Zprávy lesnického výzkumu, 55: 71–77.
 
Podrázský V., Štěpáník R. (2002): Vývoj půd na zalesněných zemědělských plochách – oblast LS Český Rudolec. Zprávy lesnického výzkumu, 47: 53–56.
 
Podrázský V., Procházka J., Remeš J. (2011): Produkce a vývoj půdního prostředí porostů na bývalých zemědělských půdách v oblasti Českomoravské vrchoviny. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 27–35.
 
Ritter E., Vesterdal L., Gundersen P. (2003): Changes in soil properties after afforestation of former intensively managed soils with oak and Norway spruce. Plant and Soil, 249: 319–330. https://doi.org/10.1023/A:1022808410732
 
Šály R. (1978): Pôda, základ lesnej produkcie. Bratislava, Príroda: 235.
 
Šindelář J., Frýdl J. (2006): Hlavní směry a cíle aktivit spojených se zalesňováním nelesních půd v České republice. In: Neuhöferová P. (ed.): Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, Jan 17, 2006: 33–38.
 
Špulák O. (2006): Příspěvek k historii zalesňování zemědělských půd v České republice. In: Neuhöferová P. (ed.): Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, Jan 17, 2006: 15–24.
 
Špulák O., Kacálek D. (2011): Historie zalesňování nelesních půd na území ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 49–57.
 
Topka J. (2003): Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu. Lesnická práce, 82: 350–352.
 
Vacek S., Simon J. et al. (2009): Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o.: 784.
 
Williams Michael (2000): Dark ages and dark areas: global deforestation in the deep past. Journal of Historical Geography, 26, 28-46  https://doi.org/10.1006/jhge.1999.0189
 
Zbíral J. (2001): Porovnání extrakčních postupů pro stanovení základních živin v půdách ČR. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský: 205.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti