Forest seed treatment with brassinosteroids to increase their germination under stress conditions

https://doi.org/10.17221/2/2015-JFSCitation:Procházka P., Štranc P., Kupka I., Štranc J., Pazderů K. (2015): Forest seed treatment with brassinosteroids to increase their germination under stress conditions. J. For. Sci., 61: 291-296.
download PDF
The effect of different concentrations of brassinosteroids (1:10, 1:100, 1:210) on the germination of sycamore (Acer pseudoplatanus L.) and ash (Fraxinus excelsior L.) seeds was investigated in stress conditions. The product Lexin (a mixture of humic acid, fulvic acid and auxin), which also supports seed germination, was selected as a reference treatment. The results show that the most effective is the lowest concentration of brassinosteroids which gave nearly the same effect as the reference product Lexin. The data also suggest the positive effect of pretreatment of sycamore and ash seed in pure water both on germination and germination energy.
References:
Anuradha S., Rao S.S.R. (2007): The effect of brassinosteroids on radish (Raphanus sativus L.) seedlings growing under cadmium stress. Plant, Soil and Environment, 53: 465–472.
 
Bečka D., Klouček P., Hradecká D., Kohout L. (2007): Vliv aplikace brassinosteroidů na růst, výnos a kvalitu řepky ozimé. In: Prosperující olejniny. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 59.
 
Fujioka Shozo, Yokota Takao (2003): B IOSYNTHESIS AND M ETABOLISM OF B RASSINOSTEROIDS. Annual Review of Plant Biology, 54, 137-164  https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.54.031902.134921
 
Gottwaldová P., Bláha l., Kohout l. (2004): Vliv 24 – epibrassinolidu na klíčivost semen. In: Brassinosteroidy. Praha, Ústav organické chemie a biochemie AVČR: 25–27.
 
Hosnedl V. (1995): Semenářská a biologická hodnota osiva. In: Osivo a sadba II. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze: 38–47.
 
Hu Y.L., Hu D.N., Xing X.X., Guo X.M. (2011): Effects of different BRs treatments on growth of young forest in Camellia oleifera [J]. Nonwood Forest Research, 1: 10.
 
Kamlar M., Uhlík O., Kohout L., Harmatha J., Macek T. (2010): Steroidní fytohormony: Funkce, mechanismus účinku a význam. Chemické listy, 104: 93–99.
 
Kaya Mehmet Demir, Okçu Gamze, Atak Mehmet, Çıkılı Yakup, Kolsarıcı Özer (2006): Seed treatments to overcome salt and drought stress during germination in sunflower (Helianthus annuus L.). European Journal of Agronomy, 24, 291-295  https://doi.org/10.1016/j.eja.2005.08.001
 
Kohout L. (2001): Brassinosteroidy. Chemické listy, 95: 583.
 
Li K., Zhang S., He X. (2002): Effect of natural brassinolid on germination of Pinus tabulaeformis and Robinia pseudoacacia seeds. Scientia Silvie Sinice, 38: 150–153.
 
Li Kai-rong, Zhang Wei-bing, Li Hui-ke (2005): Effect of natural brassinolide on germination of Ailanthus altissima seeds. Forestry Studies in China, 7, 12-14  https://doi.org/10.1007/s11632-005-0014-z
 
Li K.R., Wang J., He X.X. (2008): Effects of natural brassinolide on germination, radicle and hypocotyls elongation of five herbage seeds. Agricultural Research in the Arid Areas, 1: 40.
 
Martiník A., Palátová E. (2012): Je předosevní příprava osiva douglasky tisolisté nezbytná? Zprávy lesnického výzkumu, 57: 47–55.
 
Mazorra L.M., Núñez M., Hechavarria M., Coll F., Sánchez-Blanco M.J. (2002): Influence of brassinosteroids on antioxidant enzymes activity in tomato under different temperatures. Biologia Plantarum, 4: 593–596. https://doi.org/10.1023/A:1022390917656
 
Müssig Carsten, Altmann Thomas (1999): Physiology and molecular mode of action of brassinosteroids. Plant Physiology and Biochemistry, 37, 363-372  https://doi.org/10.1016/S0981-9428(99)80042-4
 
Pazderů K. (2013): Od semene po rostlinu. In: Význam celistvosti rostliny ve výzkumu, šlechtění a produkci. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby: 57–64.
 
Procházka P., Štranc P., Pazderů k., Štranc J., Kohout l. (2011): Moření osiva biologicky aktivními látkami. In: Osivo a sadba X. Praha, Česká univerzita v Praze: 157–162.
 
Procházka P., Štranc P., Pazderů K., Štranc J. (2012): Možnosti využití biologicky aktivních látek při moření osiva sóji. 2012. In: Sója 2012. Skalička, Sloveč, Řisuty. Aug 28–30, 2012: 6–13.
 
Procházka P., Štranc P., Kříž J., Štranc J. (2013): Moření osiva biologicky aktivními látkami. In: Osivo a sadba XI. Praha, Česká univerzita v Praze: 166–172.
 
Procházka P., Štranc P., Štranc J., Kříž J. (2014): Prospěšnost biologicky aktivních látek při moření osiva. Úroda, 5: 46–49.
 
Procházka S., Macháčková I., Krekule J., Šebánek J. et al. (1998): Fyziologie rostlin. Praha, Academia: 483.
 
Reyes Guerrero Y., Rosabal Ayan L., Martínez González L., Mazorra Morales L. M., Núñez Vázquez M. (2014): Efecto de los brasinoesteroides y un inhibidor de su biosíntesis en plántulas de dos variedades de tomate sometidas a estrés salino cultrop. Available at http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362014000100004&lng=en&nrm=iso
 
Štranc P., Štranc J., Procházka P. (2013): Herbicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2012. Úroda, 10: 41–44.
 
Zhang Mingcai, Zhai Zhixi, Tian Xiaoli, Duan Liusheng, Li Zhaohu (2008): Brassinolide alleviated the adverse effect of water deficits on photosynthesis and the antioxidant of soybean (Glycine max L.). Plant Growth Regulation, 56, 257-264  https://doi.org/10.1007/s10725-008-9305-4
 
Zheng J., Wang L. (2014): Advance in mechanism of brassinosteroids in plant development; Journal of Agricultural Science and Technology, 16: 52–58.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti