The effect of slow-release fertilizers on the soil environment of spread windrows in the Krušné Hory Mts.

https://doi.org/10.17221/31/2017-JFSCitation:Pecháček J., Vavříček D., Kučera A., Dundek P. (2017): The effect of slow-release fertilizers on the soil environment of spread windrows in the Krušné Hory Mts. J. For. Sci., 63: 331-338.
download PDF
The current revitalization of forest ecosystems in the Krušné Hory Mts. is carried out through: (i) spreading line windrows, (ii) chemical amelioration. The aim of this research consisted in: (i) assessing basic pedochemical characteristics of spread windrows, (ii) testing the effect of slow-release fertilizers from the Silvamix® series and dolomitic limestone on the root ball zone soil five years after application. The results of this study suggest that spread windrows are a suitable environment for forest species: with the only risk being extremely low P concentrations. Our results further show an increase in the amount of soil macrobioelements in the case of Silvamix® R and Silvamix® Forte, namely P over 125 and 85%; Mg2+ over 84 and 108%; base saturation (BS) over 44 and 40.7%, respectively, compared with a control. Having applied dolomitic limestone, an increase of BS (by 88%), Mg2+ (by 250%) and Ca2+ (by 37%) was observed; there was a reduction in the level of mobile Al3+ (by 25%) compared with the control. Stromfolixyl® application did not affect the chemistry of the soil environment.
References:
Aarnio T., Martikainen P.J. (1995): Mineralization of C and N and nitrification in scots pine forest soil treated with nitrogen fertilizers containing different proportions of urea and its slow-releasing derivative, ureaformaldehyde. Soil Biology and Biochemistry, 27, 1325-1331  https://doi.org/10.1016/0038-0717(95)00066-N
 
Aarnio T., Räty M., Martikainen P.J. (2003): Long-term availability of nutrients in forest soil derived from fast- and slow-release fertilizers. Plant and Soil, 252: 227–239. https://doi.org/10.1023/A:1024765211123
 
ADAMS W. A., EVANS G. M. (1989): Effects of lime applications to parts of an upland catchment on soil properties and the chemistry of drainage waters. Journal of Soil Science, 40, 585-597  https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1989.tb01300.x
 
Bakker Mark R (1999): Fine-root parameters as indicators of sustainability of forest ecosystems. Forest Ecology and Management, 122, 7-16  https://doi.org/10.1016/S0378-1127(99)00028-6
 
Borůvka Luboš, Podrázský Vilem, Mládková Lenka, Kuneš Ivan, Drábek Ondřej (2005): Some Approaches to the Research of Forest Soils Affected by Acidification in the Czech Republic. Soil Science and Plant Nutrition, 51, 745-749  https://doi.org/10.1111/j.1747-0765.2005.tb00105.x
 
FAO (2015): World Reference Base for Soil Resources 2014. International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps. Rome, FAO: 192.
 
Fiala P. (2013): Průzkum výživy lesa na území České republiky 1996–2011. 1st Ed. Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský: 148.
 
Frank Jon, Stuanes Arne O (2003): Short-term effects of liming and vitality fertilization on forest soil and nutrient leaching in a Scots pine ecosystem in Norway. Forest Ecology and Management, 176, 371-386  https://doi.org/10.1016/S0378-1127(02)00285-2
 
Geburek T., Scholz F. (1989): Response of Picea abies (L.) Karst. provenances to aluminium in hydroponics. In: Scholz F., Gregorius H.R., Rudin D. (eds): Genetic of Air Pollutants in Forest Tree Populations. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag: 55–65.
 
Ingerslev Morten (1997): Effects of liming and fertilization on growth, soil chemistry and soil water chemistry in a Norway spruce plantation on a nutrient-poor soil in Denmark. Forest Ecology and Management, 92, 55-66  https://doi.org/10.1016/S0378-1127(96)03964-3
 
Jandl R., Glatzel G., Katzensteiner K., Eckmullner O. (2001): Amelioration of magnesium deficiency in a Norway spruce stand (Picea abies) with calcined magnesite. Water, Air and Soil Pollution, 125: 1–17. https://doi.org/10.1023/A:1005297705200
 
Jönsson Anna Maria (2000): Soil Properties Affecting the Frost Sensitivity of Beech Bark in Southern Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, 15, 523-529  https://doi.org/10.1080/028275800750173456
 
Juncker F. (1995): About acidification in forests. Dansk skovbrugs tidsskrift, 80: 137–144. (in Danish)
 
Kuneš I., Baláš M., Špulák O. (2011): Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů. Zprávy lesnického výzkumu, 56 (Special Issue): 36–43.
 
Lhotský J., Vinšová M. (1981): Mikrobiologický a chemický test účinků melioračních opatření na regradaci látkové přeměny v půdě degradačního stadia lesního ekosystému. Lesnictví, 27: 339–360.
 
Mehlich A. (1978): New extractant for soil test evaluation of phosphorus, potassium, magnesium, calcium, sodium, manganese and zinc 1. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 9, 477-492  https://doi.org/10.1080/00103627809366824
 
Moravčík P., Ciencala E. (2001): Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy. In: Hruška J., Ciencala E. (eds): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd – limitující faktor současného lesnictví. Prague, Česká geologická služba: 33–53.
 
Pecháček J. (2013): Optimization of intact soil environment of mountain sites (in the 7th and 8th vegetation tiers) by point technologies and selected tableted fertilizers in forest regeneration in the Hrubý Jeseník Mts. (natural forest area No. 27). [Ph.D. Thesis.] Brno, Mendel University in Brno: 210.
 
Pecháček Jan, Janoušek Josef, Dundek Peter, Vavříček Dušan (2017): Initial Fertilization Impact on Norway Spruce Nutrition and Growth in the Krušné Hory Mts.. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65, 907-917  https://doi.org/10.11118/actaun201765030907
 
Podrázský V. (1992): Změny chemismu skarifikovaného a neskarifikovaného horského humusového podzolu po vápnění. Zprávy lesnického výzkumu, 37: 22–25.
 
Podrázský V. (1993a): Vliv provozního vápnění na půdní chemismus v Jizerských horách. Zprávy lesnického výzkumu, 4: 17–19.
 
Podrázský V. (1993b): Krátkodobé účinky vápnění v extrémních imisně ekologických podmínkách Orlických hor. Lesnictví, 39: 97–105.
 
Podrázský V. (2006): Effects of controlled liming on the soil chemistry on the immission clear-cut. Journal of Forest Science, 52: 28–34.
 
Podrázský V., Remeš J. (2008): Vliv přihnojení na výškový růst kultury jedle obrovské. Zprávy lesnického výzkumu, 53: 207–209.
 
Podrázský V., Ulbrichová I. (2000): Vývoj lesních půd a experimentálních výsadeb po povrchovém vápnění na imisních holinách. In: Pulkrab K., Kobliha J., Podrázský V. (eds): Krajina, les a lesní hospodářství – výzkumné záměry LF ČZU v Praze 2000. Sborník z celostátní konference, Kostelec nad Černými lesy, Jan 22–23, 2001: 111–122.
 
Podrázský V., Ulbrichová I. (2003): Surface liming of immission clear-cuts: Benefits and risks. Ecology, 22: 277–283.
 
Podrázský V., Kapička A., Kouba M. (2010): Restoration of forest soils after bulldozer site preparation in the Ore Mountains over 20 years development. Ekologia, 29, 281-289  https://doi.org/10.4149/ekol_2010_03_281
 
Remeš J., Podrázský V., Ulbrichová I., Meduna V. (2005): Fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts. Journal of Forest Science, 51 (Special Issue): 49–53.
 
Røsberg Ingvald, Frank Jon, Stuanes Arne O. (2006): Effects of liming and fertilization on tree growth and nutrient cycling in a Scots pine ecosystem in Norway. Forest Ecology and Management, 237, 191-207  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.09.045
 
Šrámek V., Lomský B., Fadrhonsová V. (2003): Vápnění lesních porostů v Krušných horách – výsledky opakovaných analýz na LS Horní Blatná a OL Boží Dar. In: Slodičák M., Novák J. (eds): Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2002. Sborník z celostátní konference, Teplice, Mar 27, 2003: 33–40.
 
Vacek Stanislav, Hejcman Michal, Semelová Věra, Remeš Jiří, Podrázský Vilém (2009): Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 128, 367-375  https://doi.org/10.1007/s10342-009-0272-8
 
Vacek S.,Vančura K., Zingari P.C., Jeník J., Simon J., Smejkal J. (2003): Mountain Forests of the Czech Republic. Prague, Ministry of Agriculture of the Czech Republic: 311.
 
Vavříček D. (2011): Péče o úrodnost půd v lesních školkách. In: Foltánek V. (ed.): Péče o půdu v lesních školkách. Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu, Křtiny, Sept 8, 2011: 46–77.
 
Vavříček D., Pecháček J., Baláž G. (2011): Vliv hnojení na výživu a růst smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) na lokalitě Špičák v oblasti Krušných hor. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 130–136.
 
Vavříček D., Pancová-Šimková P., Samec P., Baláž G. (2008):
 
Půdní chemické vlastnosti rozpracovaných valů a holosečných ploch imisní oblasti Krušných hor. Zprávy lesnického výzkumu, 53: 249–257.
 
Vavříček D., Pecháček J., Jonák P., Samec P. (2010): The effect of point application of fertilizers on the soil environment of spread line windrows in the Krušné hory Mts. Journal of Forest Science, 56: 195–208.
 
Zbíral J., Honsa I., Malý S. (1997): Analýza půd III. Jednotné pracovní postupy. Brno, ÚKZÚZ: 150.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti