Quantification of the influence of Písek City Forests Ltd. on the local economy of the region

https://doi.org/10.17221/35/2018-JFSCitation:Březina D., Hlaváčková P., Slováčková H., Meňházová J., Michal J. (2018): Quantification of the influence of Písek City Forests Ltd. on the local economy of the region. J. For. Sci., 64: 371-378.
download PDF

The aim of this paper is to highlight the possible way of quantification of the impact of forest enterprise and forest management on the economic and social development of the territory by using the methodology of the local multiplier calculation and identifying potential cash flows associated with the implementation of socioeconomic functions of forest ecosystems. The economic indicators to be analysed are the local expenditures of Písek City Forests Ltd. on suppliers and employees in 2015. The local multiplier is a specific microeconomic indicator which enables quantification and evaluation of socioeconomic benefits of the selected operator for the local people and entrepreneurs. The results of the specific university research project of Mendel University in Brno with the title: Quantification of the Influence of the Selected Forestry Enterprise on the Local Economy of the Region will allow us to evaluate the effect of the special-purpose forest enterprise and forest management on the economic and social development as well as to identify the potential cash flows related to the fulfilment of socioeconomic functions of the forest ecosystems in the area of interest of Písek City Forests Ltd.

References:
Armstrong H., Taylor J. (2000): Regional Economics and Policy. Oxford, Blackwell: 437.
 
Březina D. (2014): Ekonomické aspekty Správy Národního parku Podyjí. [Ph.D. Thesis.] Brno, Mendel University in Brno: 132.
 
Březina D., Hlaváčková P. (2016): Quantification of the influence of the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny on the local economy of the region. Journal of Forest Science, 62, 245-252  https://doi.org/10.17221/117/2015-JFS
 
Březina D., Hlaváčková P., Šafařík D. (2015): Vliv Správy národního parku Podyjí na lokální ekonomiku v okrese Znojmo. Zprávy lesnického výzkumu, 60: 130–137.
 
Cimadomo Jacopo, Bénassy-Quéré Agnès (2012): Changing patterns of fiscal policy multipliers in Germany, the UK and the US. Journal of Macroeconomics, 34, 845-873  https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2012.02.006
 
Došek M. (2006): Lokální multiplikátor jako indikátor lokalizace: případová studie subjektů ve vymezené oblasti Litoměřicka. [MSc Thesis.] Brno, Masaryk University: 81.
 
Douthwaite R. (1996): Short Circuit: Strengthening Local Economies for Security in an Unstable World. Dublin, Lilliput Press: 386.
 
Hines C. (2000): Localization: A Global Manifesto. Sterling, Earthscan: 290.
 
Ježková M. (2008): Lokální multiplikátor 3: lokalizace jako prvek udržitelného rozvoje. [MSc Thesis.] Brno, Masaryk University: 67.
 
Johanisová N. (2007): A comparison of rural social enterprises in Britain and the Czech Republic. [Ph.D. Thesis.] Brno, Masaryk University: 275.
 
Johanisová N. (2008): Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku. Volary, Stehlík: 125.
 
Kutáček S. (2007a): Penězům na stopě: měření vašeho dopadu na místní ekonomiku pomocí LM3. Brno, Trast pro ekonomiku a společnost: 93.
 
Kutáček S. (ed.) (2007b): Open space o lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji. Sborník ze semináře. Brno, Trast pro ekonomiku a společnost: 34.
 
Novotná K. (2011): Ekonomická lokalizace v malých městech Jihomoravského kraje: případová studie vybraných ekonomických subjektů. [MSc Thesis.] Brno, Masaryk University: 65.
 
Písek City Forests Ltd. (2016): Profil společnosti. Available at http://www.lmPísek.cz/o-nasi-spolecnosti/profil-spolecnosti (accessed Sept 30, 2016).
 
Rejmanová E. (2014): Ekonomická lokalizace a aplikace lokálního multiplikátoru. [Bc Thesis.] Brno, Mendel University in Brno: 64.
 
Sacks J. (2002): The Money Trail: Measuring Your Impact on the Local Economy Using LM3. London, New Economics Foundation: 118.
 
Silovská H. (2015): Sledování a hodnocení místního ekonomického rozvoje se zřetelem na využití lokálního multiplikátoru. [Ph.D. Thesis] Prague, University of Economics, Prague: 147.
 
Shuman M. (2000): Going Local: Creating Self-reliant Communities in a Global Age. New York, Routledge: 318.
 
Swoboda H. (1977): Moderní statistika. Prague, Svoboda: 351.
 
Tunkele S., Marcinš J., Domkins A. (2011): Management competences assessment in small and medium-sized forest enterprises. Research for Rural Development – International Scientific Conference, 2: 71–77.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti