Application of the Economic Value Added index in the performance evaluation of forest enterprise

https://doi.org/10.17221/48/2015-JFSCitation:Balážová E., Luptáková J. (2016): Application of the Economic Value Added index in the performance evaluation of forest enterprise. J. For. Sci., 62: 191-197.
download PDF
The paper aims at pointing to possibilities of using the Economic Value Added index in evaluating the forest enterprise performance. The given index ranks among the indices of fourth-generation evaluation emerging from the value-based management theory. When calculating the index, we took the financial statements of a chosen forest enterprise for our starting point. On the basis of the calculated results we can state that the index development in the enterprise had an increasing tendency during the period 2011–2013. Recognised values of the index were positive, i.e. the enterprise reached a positive market value for the enterprise owners.
References:
Balážová E. (2014): Hodnotenie výkonnosti lesného podniku. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy
 
a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, Dec 15–19, 2014: 1456–1462.
 
Hajdúchová I., Giertliová B., Trenčiansky M., Šulek R., Ivan L. (2011): Finančná stabilita podniku. Zvolen, Technical University in Zvolen: 51.
 
Holečková J. (2008): Finanční analýza firmy. Prague, Aspi: 208.
 
Kovalčík M. (2007): Porovnanie efektívnosti lesných podnikov podľa Data Envelopment Analalysis a Cost Benefit analýzy. In: Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Financovanie 2007 Lesy – Drevo, Zvolen, Nov 29, 2007: 7.
 
Kovalčík M. (2011): Hodnotenie efektívnosti hospodárenia na lesnej pôde. Lesnícky časopis, 3: 166–177.
 
Maditinos D., Šević Ž., Theriou G. (2006): The introduction of Economic Value Added (EVA) in the corporate world. Available at http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.5585&rep=rep1&type=pdf (accessed Feb 15, 2016).
 
Maříková P., Mařík M. (2001): Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Prague, Ekopress: 70.
 
Stehlíková B. (2002): Finančná analýza ako metóda finančného riadenia firmy. Acta Montanistica Slovaca, 5: 112–119.
 
Stewart G.B. (1991): The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. 1st Ed. New York, Harper Business: 781.
 
Stewart G.B. (2013): Best-practice EVA: The Definitive Guide to Measuring and Maximizing Shareholder Value. Hoboken, John Wiley & Sons, Inc.: 324.
 
Šulák M., Vacík E. (2005): Meření výkonnosti firem. Prague, Vysoká škola finanční a správní: 89.
 
Vlachynský K. et al. (2006): Podnikové financie. Bratislava, Iura Edition: 482.
 
Wagner J. (2009): Meření výkonnosti: Jak meřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Prague, Grada Publishing, a.s.: 248.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti