The growth of the beech (Fagus sylvatica L.) stand on former agricultural land and its comparison with the naturally regenerated beech stand under comparable conditions

https://doi.org/10.17221/62/2019-JFSCitation:Štefančík I. (2019): The growth of the beech (Fagus sylvatica L.) stand on former agricultural land and its comparison with the naturally regenerated beech stand under comparable conditions. J. For. Sci., 65: 381-390.
download PDF

The issue of afforestation of non-forest land (e.g. agricultural land use) is currently a significant trend in land management. Sustainable development and maintenance of its ecological stability are among the reasons. The paper compares the 30-year development of the beech stand originated from artificial regeneration on former agricultural land in the area where the Ipeľ River rises in central Slovakia. Two methods of tending were used on three long-term research plots (LTPs) established at the age of 20 years: negative crown thinning, free crown thinning and the third LTP was left to its spontaneous development. The results confirmed the positive impact of tending on the development of these stands. Compared to naturally regenerated stands under comparable site conditions, their higher quantitative production was found. Regarding the qualitative production expressed by the number of trees of selective quality, the worst results were obtained on the control plot. Based on these results, it is recommended to pay more attention to the planting stock quality used for afforestation.

References:
Bachmann P. (1979): Waldbauliche Beobachtungen in Rutsch-Aufforstungen im Forstkreis Schwarzenburg. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen, 130: 981–997.
 
Bartoš J., Šach F., Kacálek D., Černohous V. (2007): Ekonomické aspekty druhového složení první generace lesa na bývalé zemědělské půdě. Zprávy lesnického výzkumu, 52: 11–17.
 
Bartoš J., Kacálek D. (2011): Produkce mladých porostů první generace lesa na bývalé zemědělské půdě. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 118–124.
 
Cukor J., Baláš M., Kupka I., Tužinský M. (2017): The condition of forest stands on afforested agricultural land in the Orlické hory Mts. Journal of Forest Science, 63: 1–8. https://doi.org/10.17221/27/2016-JFS
 
Dušek D., Slodičák M. (2009): Struktura a statická stabilita porostů pod různým režimem výchovy na bývalé zemědělské půdě. Zprávy lesnického výzkumu, 54: 12–16.
 
Holubík O. (2017): Dynamické změny půdního prostředí 4 roky po zalesnění orné půdy – stabilního pokusu Hovorčovice. In: Prknová H. (ed.): Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II, Kostelec n. Č. lesy, 17.–18.5. 2017: 24–28.
 
Houšková K., Mauer O. (2015): Výchozí hustota kultur – základ kvality lesních porostů. In: Houšková K., Černý J. (eds.): Proceedings of Central European Silviculture. Křtiny, 2.–4.9.2015: 41–52.
 
Johansson T. (2014): Total stem and merchantable volume equations of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) growing on former farmland in Sweden. Forests, 5: 2037–2049. https://doi.org/10.3390/f5082037
 
Kacálek D., Novák J., Dušek D., Slodičák M. (2015): Vlastnosti nového nadložního humusu pod sedmi druhy dřevin na bývalé zemědělské půde. In: Houšková K., Černý J. (eds.): Proceedings of Central European Silviculture. Křtiny, 2.–4.9.2015: 193–197.
 
Kamenský M. (1993): Prvé prebierky v smrekových porastoch s počiatočným vplyvom imisií. Lesnícky Časopis-Forestry Journal, 39: 483–492.
 
Kamenský M. (2008): Skúsenosti so zalesňovaním poľnohospodárskych pôd na živných stanovištiach borovicou. In: Prknová H. (ed.): Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a devastovaných stanovišť, Kostelec nad Č. lesy, 5.11.2008: 27–33.
 
Košulič M. (2004): K zaleňování nelesních půd. Lesnická Práce, 83: 52.
 
Košulič M. (2005): Ještě k zalesňování zemědělských půd. Lesnická Práce, 84: 136–138.
 
Kupka K. (2013): QC Expert 3.1. Užívateľský manuál. Pardubice, Trylobyte, Ltd.: 266.
 
Kukla J. (1996): The influence of spruce edificator on soil development. Folia Dendrologica, 21–22: 23–30.
 
Kukla J. (1997): Trends of soil acidification and their relation to change of forest geobiocenoses edaphic-trophic character. Ekológia (Bratislava), 16: 421–431.
 
Löffler A. (1987): Pôdne pomery VDO Kriváň. (Štúdia). Zvolen, VÚLH: 43.
 
Michailoff I. (1943): Zahlenmässiges Verfahren für die Ausführung der Bestandeshöhenkurven. Forstwissenschaftliches Centralblatt und Tharandter Forstliches Jahrbuch, 6: 273–279.
 
Mondek J. (2017): Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) – potenciálně vhodná dřevina pro zalesňování zemědělských půd. In: Prknová H. (ed.): Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II, Kostelec n. Č. lesy, 17.–18.5. 2017: 34–38.
 
Novák, J. Dušek D., Slodičák M. (2015): Růst různě vychovávaných bukových porostů založených umělou obnovou. In: Houšková K., Černý, J. (eds.): Proceedings of Central European Silviculture, Křtiny, 2.–4.9.2015: 110–118.
 
Nožička J.1(967): Z histórie zalesňování a umělé obnovy lesů na Slovensku. In: Vedecké práce VÚLH vo Zvolene. Bratislava, Príroda: zv. IX: 237 –265.
 
Petráš R., Pajtík, J. (1991): Sústava česko-slovenských objemových tabuliek drevín. Lesnícky časopis, 37: 49–56.
 
Podrázský V., Remeš J., Cukor J., Linda R., Vacek S., Vacek Z. (2017): Změny v charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. In: Jaloviar P., Saniga M. (eds.): Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, TU: 129–135.
 
Podrázský V., Cukor J., Holubík O., Prknová H. (2017a): Vliv alginitu na růst a vývoj založených kultur na plochách v oblasti Hovorčovice v letech 2013–2016. In: Prknová H. (ed.): Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II, Kostelec n. Č. lesy, 17.–18.5. 2017: 29–33.
 
Skrziszowski M., Kupka I. (2008): Growth of beech (Fagus sylvatica L.) seedling fine roots during the first three outplanting years on farmland in Western Bohemia. In: Prknová H. (ed.): Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a devastovaných stanovišť, Kostelec nad Č. lesy, 5.11.2008: 72–78.
 
Sychra D., Mauer O. (2013): Růst výsadeb douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na zemědělských půdách. In: Baláš M. et al. (eds.): Proceedings of Central European Silviculture. Kostelec nad Č.lesy, 2–3.7.2013: 253–263.
 
Špulák O. Kacálek D. (2011): Historie zalesňování nelesních půd na území České republiky. Zprávy lesnického výzkumu, 56: 49–57.
 
Štefančík I. (2009): Vývoj bukového porastu založeného na bývalých poľnohospodárskych pôdach. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 55: 165–180.
 
Štefančík I. (2015): Rast, štruktúra a produkcia bukových porastov s rozdielnym režimom výchovy (Vedecká monografia). Zvolen, NLC: 148.
 
Štefančík, I., Bošeľa, M. (2014): An influence of different thinning methods on qualitative wood production of European beech (Fagus sylvatica L.) on two eutrophic sites in the Western Carpathians. Journal of Forest Science, 60 (10): 406–416.
 
Štefančík L. (1974): Prebierky bukových žrďovín. Bratislava, Príroda: 141.
 
Štefančík L. (1984): Úrovňová voľná prebierka – metóda biologickej intenzifikácie a racionalizácie selekčnej výchovy bukových porastov. In: Vedecké práce VÚLH vo Zvolene, 34, Bratislava, Príroda: 69–112.
 
Uri V., Lohmus K., Ostonen I., Tullus H., Lastik R., Vildo M. (2007): Biomass production, foliar and root characteristics and nutrient accumulation in young silver birch (Betula pendula Roth.) stand growing on abandoned agricultural land. European Journal of Forest Research, 126: 495–506.  https://doi.org/10.1007/s10342-007-0171-9
 
Uri V., Lohmus K., Kiviste A., Aosaar J. (2009): The dynamics of biomass production in relation to foliar and root traits in a grey alder (Alnus incana (L.) Moench) plantation on abandoned agricultural land. Forestry, 82: 61–74. https://doi.org/10.1093/forestry/cpn040
 
Vacek S., Simon J., Podrázský V., Baláš M., Slávik M., Mikeska M., Štefančík I., Kamenský M., Petráš R., Turčáni M., Šrůtka P., Čížková D., Nakládal O., Jankovský L., Čermák P., Malík V., Macků J., Zatloukal V., Prausová R., Kobliha J., Buček A., Úradníček Ľ., Tichá S., Minx T., Remeš J., Kuneš I., Valenta M., Hatlapatková L., Kašíková V., Bílek L., Zlatník J. (2009): Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 784.
 
Vacek S., Vacek Z., Kalousková I., Cukor J., Bílek L., Moser W.K., Bulušek D., Podrázský V., Řeháček D. (2018): Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) stands on former agricultural land in the Sudetes – evaluation of ecological value and production potential. Dendrobiology, 79: 61–76.
 
Vítková M., Sádlo J., Perg, J., Pyšek P. (2017): Ekologická rizika zaleňování zemědělských půd nepůvodními dřevinami – invazní akát jako modelový druh. In: Prknová H. (ed.): Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II, Kostelec n. Č. lesy, 17.–18.5. 2017: 20–23.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti