Effect of Bio-Algeen® preparation on growth and mycorrhizal characteristics of Norway spruce seedlings

https://doi.org/10.17221/6/2016-JFSCitation:Lorenc F., Pešková V., Modlinger R., Podrázský V., Baláš M., Kleinová D. (2016): Effect of Bio-Algeen® preparation on growth and mycorrhizal characteristics of Norway spruce seedlings. J. For. Sci., 62: 285-291.
download PDF
In this paper, the effect of the Bio-Algeen® product (bio-alginate from the seaweed Ascophyllum nodosum (Linnaeus) Le Jolis) was evaluated in relation to basic mycorrhizal and growth characteristics of Norway spruce (Picea abies (Linnaeus) H. Karsten) seedlings. The seedlings were planted in a forest nursery in 5 different treatments: 4 treatments with the Bio-Algeen® product in different regimes (soaking, granulate, soaking + granulate, irrigation) and control. Compared to the control, mycorrhizal characteristics of the treated seedlings differed significantly for soaking treatment only, but they were less favourable for all treatments with this product. Among the growth characteristics, the height of aboveground parts was significantly taller compared to the control for soaking and granulate treatments, while the shoot dry weight was significantly higher for granulate treatment only. Both of these characteristics showed higher values across all treatments compared to the control. Although treated seedlings showed worse mycorrhizal characteristics, their growth was not affected by these characteristics. Thus, Bio-Algeen® can be used for an improvement of seedling growth in forest nurseries.
References:
Bulíř P. (2005): Impact of soil conditioners on the growth of European ash (Fraxinus excelsior L.) on dumps. Journal of Forest Science, 51: 392–402.
 
Caisová V. (1994): Hodnocení mykorhizace sazenic smrku pichlavého (Picea pungens) po aplikaci tekutého a suchého inokula lakovky (Laccaria proxima). Práce VÚLHM, 79: 117–123.
 
Dobromilska R., Mikiciuk M., Gubarewiczi K. (2008): Evaluation of cherry tomato yielding and fruit mineral composition after using of Bio-algeen S-90 preparation. Journal of Elementology, 13: 491–499.
 
Dunn Olive Jean (1961): Multiple Comparisons among Means. Journal of the American Statistical Association, 56, 52-64  https://doi.org/10.1080/01621459.1961.10482090
 
Gryndler M., Baláž M., Hršelová H., Jansa J., Vosátko M. (2004): Mykorhizní symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin. Prague, Academia: 366.
 
Hančl Z. (1990): Základní údaje o preparátech firmy Bio-algeen. In: Hartman J. (ed.): Sborník přednášek semináře k problematice využití bioalginátů ve velkoprovozech živočišné výroby a při pěstování zemědělských plodin, Nové Město nad Cidlinou: 10–19.
 
Hanzal V., Janiszewski P., Kubeček J., Bergman J., Gjurov V., Tužinský M., Baláš M. (2015): Zastosowanie preparatu Bio-algeen do wspierania wzrostu i warunków rozwojowych
 
sadzonek świerka pospolitego (Picea abies) w szkółce leśnej – badania wstępne. Polish Journal of Natural Sciences, 30: 217–224.
 
Khan Wajahatullah, Rayirath Usha P., Subramanian Sowmyalakshmi, Jithesh Mundaya N., Rayorath Prasanth, Hodges D. Mark, Critchley Alan T., Craigie James S., Norrie Jeff, Prithiviraj Balakrishan (2009): Seaweed Extracts as Biostimulants of Plant Growth and Development. Journal of Plant Growth Regulation, 28, 386-399  https://doi.org/10.1007/s00344-009-9103-x
 
Kocourek R. (1991): Závislost odumírání smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v imisních oblastech na ekologických charakteristikách ektomykorrhizních symbióz. [Ph.D. Thesis.] České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV: 137.
 
Kupka I., Prknová H., Holubík O., Tužinský M. (2015): Účinek přípravků na bázi řas na ujímavost a odrůstání výsadeb lesních dřevin. Zprávy lesnického výzkumu, 60: 24–28.
 
Kuwada Kousaku, Ishii Takaaki, Matsushita Itaru, Matsumoto Isao, Kadoya Kazuomi (1999): Effect of Seaweed Extracts on Hyphal Growth of Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Fungi and their Infectivity on Trifoliate Orange Roots.. Engei Gakkai zasshi, 68, 321-326  https://doi.org/10.2503/jjshs.68.321
 
Kuwada Kousaku, Wamocho Leonard Samita, Utamura Masaru, Matsushita Itaru, Ishii Takaaki (2006): Effect of Red and Green Algal Extracts on Hyphal Growth of Arbuscular Mycorrhizal Fungi, and on Mycorrhizal Development and Growth of Papaya and Passionfruit. Agronomy Journal, 98, 1340-  https://doi.org/10.2134/agronj2005.0354
 
Kwiatkowski C.A., Kołodziej B., Woźniak A. (2013): Yield and quality parameters of carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops. Acta Scientarium Polonorum-Hortorum Cultus, 12: 55–68.
 
MacDonald Joanne E., Hacking Jen, Weng Yuhui, Norrie Jeff (2012): Root growth of containerized lodgepole pine seedlings in response to Ascophyllum nodosum extract application during nursery culture. Canadian Journal of Plant Science, 92, 1207-1212  https://doi.org/10.4141/cjps2011-279
 
MacDonald Joanne E., Hacking Jen, Weng Yuhui, Norrie Jeff (2013): Effects of Ascophyllum nodosum extract application in the nursery on root growth of containerized white spruce seedlings. Canadian Journal of Plant Science, 93, 735-739  https://doi.org/10.4141/cjps2012-268
 
Mejstřík V. (1988): Mykorhizní symbiózy. Prague, Academia: 150.
 
Mikiciuk M., Dobromilska R. (2014): Assessment of yield and physiological indices of small-sized tomato cv. Bianka F-1’ under the influence of biostimulators of marine algae origin. Acta Scientarium Polonorum-Hortorum Cultus, 13: 31–41.
 
Němeček J., Vokoun J., Smejkal J., Macků J., Kozák J., Němeček K., Borůvka L. (2004): Elektronický taxonomický klasifikační system půd v ČR. Available at http://klasifikace.pedologie.cz/ (accessed Mar 12, 2011).
 
Olsen Jeanine L., Zechman Frederick W., Hoarau Galice, Coyer James A., Stam Wytze T., Valero Myriam, Åberg Per (2010): The phylogeographic architecture of the fucoid seaweed Ascophyllum nodosum : an intertidal ‘marine tree’ and survivor of more than one glacial-interglacial cycle. Journal of Biogeography, 37, 842-856  https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2009.02262.x
 
Pekár S., Brabec M. (2009): Moderní analýza biologických dat. 1. díl. Zobecněné lineární modely v prostředí R. Prague, Scientia: 225.
 
Pešková V. (2008): Houby na kořenech lesních dřevin. Mykorhizy. Lesnická práce, 87, 1–4 (attachment).
 
Pešková V., Soukup F. (2006): Houby vázané na kořenové systémy: metodické přístupy ke studiu. Review. Zprávy lesnického výzkumu, 51: 279–286.
 
Peterson R.L., Massicotte H.B., Melville H. (2004): Mycorrhizas: Anatomy and Cell Biology. Ottawa, NRC Research Press: 173.
 
Plíva K. (1987): Typologický klasifikační systém ÚHÚL. Available at http://www.uhul.cz/images/typologie/Typologi-cky_klasifikacni_system_UHUL_Pliva_1987.pdf (accessed Jan 27, 2015).
 
Pospíšil M., Pospíšil A., Gunjača J., Husnjak S., Hrgović S., Redžepović S. (2006): Application of the growth stimulant Bio-algeen S 90 increases sugar beet yield. International Sugar Journal, 108: 576–581.
 
R Development Core Team (2013): R: A language and environment for statistical computing. Available at http://www.r-project.org/ (accessed Sept 25, 2013).
 
Sawicki B., Szymona J. (2005): Yielding of permanent meadows under the influence of fertilization accepted as organic. In: Lillak R., Viiralt R., Linke A., Geherman V. (eds): Proceedings of the 13th International Occasional Symposium of the European Grassland Federation, Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity, Volume 10: Grassland Science in Europe, Tartu, Aug 29–31, 2005: 409–412.
 
Scagel C.F., Linderman R.G. (2001): Modification of root IAA concentrations, tree growth, and survival by application of plant growth regulating substances to container-grown conifers. New Forests, 21: 159–186. https://doi.org/10.1023/A:1011869411552
 
Spann T.M., Little H.A. (2011): Applications of a commercial extract of the brown seaweed Ascophyllum nodosum increases drought tolerance in container-grown Hamlin’ sweet orange nursery trees. Hortscience, 46: 577–582.
 
Vašáková V., Hradecká D., Jankovský M. (1995): The effect of some natural biologically-active preparations on winter-wheat yield formation and activity of glutamate kinase. Rostlinná výroba, 44: 529–532.
 
Vlk J. (1990): Aplikace a výsledky s preparátem Bio-algeen S-90 v rostlinné výrobě. In: Hartman J. (ed.): Sborník přednášek semináře k problematice využití bioalginátů ve velkoprovozech živočišné výroby a při pěstování zemědělských plodin, Nové Město nad Cidlinou: 44–60.
 
von Bennewitz F., Hlušek J. (2006): Effect of the application of two biopreparations on the nutritional status, vegetative and generative behavior of Jonagold’ apple trees. In: Retamales J.B. (ed.): Proceedings of the 5th International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Plants, Talca, Jan 16–21, 2005: 129–135.
 
Vostroupal B. (2007): Algináty a jejich využití v rostlinné výrobě. In: Bláha L. (ed.): Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007 (sborník příspěvků), Prague, Mar 21–22, 2007: 105–110.
 
Zuur A., Ieno E.N., Meesters E.H.W.G. (2009): A Beginner’s Guide to R. New York, Springer-Verlag: 218.
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti