Does prolonged stratification of Douglas fir influence the yield of seedlings?

https://doi.org/10.17221/7/2015-JFSCitation:Houšková K., Martiník A. (2015): Does prolonged stratification of Douglas fir influence the yield of seedlings? J. For. Sci., 61: 268-273.
download PDF
The paper analyses the influence of an extended period of cold stratification on the germination capacity, emergence rate and yield of seedlings in the Douglas fir as well as on the morphological parameters of one-year-old seedlings. A total of ten seed lots were used for evaluating germination capacity, originating from the Czech Republic, Slovakia, France and the USA. Germination capacity, emergence rate and yield of seedlings were analysed for two seed lots of Czech provenance on seed beds in the settings of a forest tree nursery. Tested variants involved (a) no pre-sowing treatment,
(b) seed stratified for 21 days, and (c) seed stratified for 49 days. The germination capacity of the stratified seed was higher than that of the control variant for all of the seed lots. The effect of the stratification period length was zero for both germination capacity and emergence rate. Differences were identified between the stratification variants as regards germination energy and emergence rate. For the control variant, seedling yield reached only 1% and 2%. For the stratified seed, yield of seedlings of two selected Czech provenances was 18% and 16% (variant 21) and 26% and 36% (variant 49). Differences in the morphological parameters of seedlings were not straightforward.
References:
Beran F., Šindelář J. (1996): Perspektivy vybraných cizokrajných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Lesnictví-Forestry, 42: 337–355.
 
Bewley J.D., Black M. (1982): Physiology and Biochemistry of Seeds in Relation to Germination. Berlin, Springer Verlag: 375.
 
Czabator F.J. (1962): Germination value: an index combining speed and completeness of pine seed germination. Forest Science, 8: 386–396.
 
Dirr M.A., Heuser CH.W.J. (2006): The Reference Manual of Woody Plant Propagation. North Carolina, Varsity Press: 410.
 
Edwards D.G.W., El-Kassaby Y.A. (1988): Effect of flowering phenology, date of cone collection, cone-storage treatment and seed pretreatment on yield and germination of seeds from a Douglas-Fir seed orchard. Forest Ecology and Management, 25, 17-29  https://doi.org/10.1016/0378-1127(88)90131-4
 
Edwards D.G.W., El-Kassaby Y.A. (1995): Douglas-fir genotypic response to seed stratification. Seed Science & Technologies, 23: 771–778.
 
Ferguson-Spears J. (1995): An introduction to seed vigour testing. In: Seed Vigour Testing. Zurich, International Seed Testing Association: 1–9.
 
Gosling P.G. (1988): The effect of moist chilling on the subsequent germination of some conifer trees over a range of temperatures. Journal of Seed Technology, 12: 90–98.
 
Gosling P.G., Peace A.J. (1990): The analysis and interpretation of ISTA ''double'' germination tests. Seed Science & Technologies, 18: 791–803.
 
Gosling P.G., Samuel Y., Peace A. (): The effect of moisture content and prechill duration on dormancy breakage of Douglas fir seeds (<I>Pseudotsuga menziesii</I> var. <I>menziesii</I> [Mirb.] Franco). Seed Science Research, 13, 239-246  https://doi.org/10.1079/SSR2003141
 
Heit C.E. (1968): Propagation from seed. Part 17: Testing and growing Douglas fir seeds from diff erent sources. America Nurseryman, 10: 12–60.
 
Hofman J. (1964): Pěstování douglasky. Praha, SZN: 253.
 
Houšková K., Martiník A., Palátová E., Cafourek J., Houška J. (2014): Lze zlepšit vzcházivost osiva douglasky tisolisté? Zprávy lesnického výzkumu, 59: 256–263.
 
Huth F., Körner A., Lemke C., KargeA., Wollmerstädt J., Wagner S., Hartig M., Knoerzer D. (2011): Untersuchungen zur Keimung und Keimlingsentwicklung der Douglasie (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) in Abhängigkeit von Feuchte und Strahlung – ein Gewächshausversuch. Forstarchiv, 82: 108–119.
 
ISTA (2014): International Rules for Seed Testing. Zürich, International Seed Testing Association: 276.
 
Kantor J. (1975): Zakládání lesů a šlechtění lesních dřevin. Praha, SZN: 526.
 
Kantor P. (2008): Production potential of Douglas fir at mesotroph­ic sites of Křtiny Training Forest Enterprise. Journal of Forest Science, 54: 321–332.
 
Kantor P., Knott R., Martiník A. (2001): Production capacity of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) in a mixed stand. Ekológia, 1: 5–14.
 
Kenk G., Ehring A. (1995): Tanne-Fichte-Buche oder Douglasie? Allgemeine Forst Zeitschrift fur Wald und Forstwirtschaft, 11: 567–569.
 
Kupka I., Podrázský V., Kubeček J. (2013): Soil-forming effect of Douglas fir at lower altitudes. Journal of Forest Research, 9: 345–351.
 
Martiník A., Palátová E. (2012): Je předosevní příprava osiva douglasky tisolisté nezbytná? Zprávy lesnického výzkumu, 57: 47–55.
 
Martiník Antonín, Palátová Eva, Houšková Kateřina (): Impact of pre-sowing treatment and sowing season on Douglas fir emergence rate in a specific seed lot. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61, 147-155  https://doi.org/10.11118/actaun201361010147
 
Martiník A., Houšková K., Palátová E. (2014a): Germination and emergence response of specific Douglas fir seed lot to different temperatures and prechilling duration. Journal of Forest Science, 7: 281–287.
 
Martiník A., Houšková K., Palátová E., Cafourek J., Michalak M. (2014b): Vliv prodloužené stratifikace na vzcházivost osiva douglasky tisolisté. In: Štefančík I. (ed.): Proceedings of Central European Silviculture, Zvolen, Sept 9–10, 2014: 9–14.
 
Martiník A., Houšková K., Palátová E., Cafourek J., Mauer O. (2014c): Předosevní příprava a doba výsevu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco). Brno, Mendelova univerzita v Brně: 16.
 
Muller C, Falleri E, Laroppe E, Bonnet-Masimbert M (1999): Drying and storage of prechilled Douglas fir, Pseudotsuga menziesii , seeds. Canadian Journal of Forest Research, 29, 172-177  https://doi.org/10.1139/x98-193
 
Nožička J. (1963): Zavádění douglasky v Českých zemích do r. 1918. Práce výzkumných ústavu lesnických ČSSR, 27: 209–242.
 
Podrázský V., Kouba J., Zahradník D., Štefančík I. (2013a): Změny v druhové skladbě českých lesů – výzva pro lesnický i dřevozpracující sektor. In: Dřevostavby 2013. Volyně, Mar 27–28, 2013: 3–7.
 
Podrázský V., Zahradník D., Pulkrab K., Kubeček J., Peňa J.F.B. (2013b): Hodnotová produkce douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) na kyselých stanovištích Školního polesí Hůrky, Písecko. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 226–232.
 
Seifert S. (2005): Saatgutbehandlung bei Nadelgehölzen. [Diploma Thesis.] Pinneberg, Versuchs- und Beratungsring Baumschulen Schleswig-Holstein: 155.
 
Sorensen F.S. (1991): Stratification period and germination of Douglas-fir seed from Kreton seed orchards: Two case studies. Research Note PNW-RN-499. Portland, USDA, Forest Service Pacific Northwest Research Station: 23.
 
Ulbrichová I., Kupka I., Podrázský V., Kubeček J., Fulín M. (2014): Douglaska jako meliorační a zpevňující dřevina. Zprávy lesnického výzkumu, 59: 72–78.
 
Thompson B.E. (1984): Establishing a vigorous nursery crop: bed preparation, seed sowing, and early seedling growth. Forestry Nursery Manual: Production of Bareroot Seedlings. Forestry Sciences, 11: 41–49.
 
download PDF

© 2020 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti