Effect of permanent waterlogging on the growth of poplar clones MAX 4, MAX 5 (J-104, J-105) (Populus maximowiczii A. Henry × P. nigra Linnaeus) and evaluation of wood moisture content in different stem parts – Short Communication

https://doi.org/10.17221/90/2015-JFSCitation:Štícha V., Macků J., Nuhlíček O. (2016): Effect of permanent waterlogging on the growth of poplar clones MAX 4, MAX 5 (J-104, J-105) (Populus maximowiczii A. Henry × P. nigra Linnaeus) and evaluation of wood moisture content in different stem parts – Short Communication. J. For. Sci., 62: 186-190.
download PDF
The study deals with differences in the growth of 2-year mix of poplar clones MAX 4, MAX 5 in the first rotation period at a site with the average moisture regime and at a neighbouring site affected by waterlogging. Average diameter at breast height (DBH) at the site without the observable water influence was 19.6 mm (average height 380 cm). Average DBH at the water-affected site was 8.1 mm (height 220 cm). The difference was statistically significant, which corroborates the hypothesis of the adverse influence of waterlogging on the growth of poplar clones. Furthermore, moisture content was ascertained in wood samples. A comparison was made of samples from the butt, middle part and top part of the stem. Differences between the respective stem parts were not statistically significant. Total average wood moisture content at the time of harvest (January 2012) was 59.7%.
References:
Bassman J.H. (2001): Factors affecting water use in poplar culture. In: Blatner K.A., Johnson J.D., Baumgartner D.M. (eds): Proceedings of Hybrid Poplars in the Pacific Northwest: Culture, Commerce, and Capability, Pasco, Apr 7–9, 1999: 69–75.
 
Celjak I., Boháč J., Kohout P. (2008): Význam cíleně pěstovaných rychle rostoucích topolových porostů v krajině. České Budejovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: 44.
 
Christersson Lars (2006): Biomass production of intensively grown poplars in the southernmost part of Sweden: Observations of characters, traits and growth potential. Biomass and Bioenergy, 30, 497-508  https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2005.10.003
 
Čížek V. (2007): Základní předpoklady pro zakládání plantáží a pěstování rychle rostoucích dřevin v podmínkách ČR. Valašské Meziříčí, REC, o. p. s.: 39.
 
Fang Shengzuo, Xu Xizeng, Lu Shixing, Tang Louzhong (1999): Growth dynamics and biomass production in short-rotation poplar plantations: 6-year results for three clones at four spacings. Biomass and Bioenergy, 17, 415-425  https://doi.org/10.1016/S0961-9534(99)00060-4
 
Felix Erika, Tilley David R., Felton Gary, Flamino Eric (2008): Biomass production of hybrid poplar (Populus sp.) grown on deep-trenched municipal biosolids. Ecological Engineering, 33, 8-14  https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2007.10.009
 
Havlíčková K., Weger J., Konvalina P., Moudrý J., Strašil Z. (2007): Zhodnocení ekonomických aspektů pěstování a využití energetických rostlin. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, České Budějovice, Jihočeská univerzita: 92.
 
Hogg E.H., Brandt J.P., Kochtubajda B. (2005): Factors affecting interannual variation in growth of western Canadian aspen forests during 1951–2000. Available at http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/x04-211 (accessed Oct 15, 2015).
 
Jules E.K., Carroll A.L., Kauffman M.J. (2010): Final Report for RWO 81 Rocky Mountain Ungulates: Relationship of Climate and Growth of Quaking Aspen (Populus tremuloides) in Yellowstone National Park. Available at http://www2.humboldt.edu/cuca/documents/reports/CA-RWO81%20Final%20Report-1.pdf (accessed Oct 15, 2015).
 
Kohout P., Celjak I., Boháč J., Pavelcová L. (2010): Rychle rostoucí dřeviny v energetice (topoly a vrby). České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: 101.
 
Kovářová M., Abrham Z., Jevič P., Šedivá Z., Kocánová V. (2002): Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin. Available at http://biom.cz/index.shtml?x=95502 (accessed Oct 21, 2015).
 
Kravka M., Henek M., Hrůza P., Kouba M., Kupka I., Sokol D. (2012): Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Praha, Grada: 104.
 
Lewandowski I., Weger J., van Hooijdonk A., Havlickova K., van Dam J., Faaij A. (2006): The potential biomass for energy production in the Czech Republic. Biomass and Bioenergy, 30, 405-421  https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2005.11.020
 
Luozhong T. (1998): Influence of soil waterlogging on growth and physiological properties of poplar and willow seedlings. Chinese Journal of Applied Ecology, 9: 471–474.
 
McIvor I.R., Hedderley D.I., Hurst S.E., Fung L.E. (2011): Survival and growth to age 8 of four Populus maximowiczii × P. nigra clones in field trials on pastoral hill slopes in six climatic zones of New Zealand. New Zealand Journal of Forestry Science, 41: 151–163.
 
Mládek L. (2010): Japonský topol – zemědělská komodita budoucnosti. Agrární obzor, No. 21–22: 21.
 
Pliura Alfas, Zhang S.Y., MacKay John, Bousquet Jean (2007): Genotypic variation in wood density and growth traits of poplar hybrids at four clonal trials. Forest Ecology and Management, 238, 92-106  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.09.082
 
Strašil Z., Šimon J. (2009): Stav a možnosti využití rostlinné biomasy v energetice ČR. Available at http://biom.cz/cz/odborne-clanky/stav-amoznosti-vyuziti-rostlinne-biomasy-v-energetice-cr (accessed Oct 15, 2015).
 
Tharakan P.J., Volk T.A., Abrahamson L.P., White E.H. (2003): Energy feedstock characteristics of willow and hybrid poplar clones at harvest age. Biomass and Bioenergy, 25, 571-580  https://doi.org/10.1016/S0961-9534(03)00054-0
 
Trnka M. (2009): Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin v mikroregionu Bystřice n. P. Available at http://biom.cz/cz/odborne-clanky/zkusenosti-s-pestovanim-rychle-rostoucich-drevin-v-mikroregionu-bystrice-n-p (accessed Oct 21, 2015).
 
Verlinden M.S., Broeckx L.S., Van den Bulcke J., Van Acker J., Ceulemans R. (2013): Comparative study of biomass determinants of 12 poplar (Populus) genotypes in a high-density short-rotation culture. Forest Ecology and Management, 307, 101-111  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.06.062
 
Weger J. (2012): Pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy k energetickému využití na zemědělské půdě. Available at http://mail.vukoz.cz/vuoz/biomass.nsf/pages/zasady.html (accessed Oct 13, 2015).
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti