Terrain properties of selected forest sites in the Jizerské hory Mts., Czech Republic 

https://doi.org/10.17221/11890-JFSCitation:Modrý M., Simanov V. (2002): Terrain properties of selected forest sites in the Jizerské hory Mts., Czech Republic . J. For. Sci., 48: 310-319.
download PDF

Differentiation of forest technologies according to ecosystem properties is a necessary step to achieve sustainable forestry. A forest typological system is considered to be the basic unit of ecosystem differentiation in the Czech Republic. Terrain characteristics, potential water erosion and applicable harvest technology were examined for 44 forest sites in a landscape segment of the Jizerské hory Mts. Forest site was found homogeneous in terms of terrain and technological properties. Edaphic category and groups of forest types as higher classification units and management sets as units of alternative classification showed lower homogeneity insufficient for operational planning.

References:
Cajander Aimo (1926): The theory of forest types. Acta Forestalia Fennica, 29, -  https://doi.org/10.14214/aff.7193
 
Hančinský L., 1972. Lesné typy Slovenska. Bratislava, Príroda: 307.
 
KLINKA K., GREEN R.N., COURTIN P.J., NUZDOFER F.C., 1984. Site diagnosis, tree species selection and slash burning guidelines for the Vancouver Forest Region. British Columbia, Ministry of Forests, Land Management Report No. 25.
 
Lesprojekt 1980. Pracovní postupy I. Vyhotovení LHP. Brandýs nad Labem: 130.
 
Míchal I., 1973. Potenciální vodní eroze půdy a lesní typy. Lesnictví, 19: 323–340.
 
Modrý M., 2000. The relationship between units of forest typology and terrain classification on ŠLP MZLU Křtiny. Proc. of the International Scientific Conference Forest and Wood Technology vs. Environment, held on 20–22 November 2000, Brno: 239–247.
 
PLÍVA K., 2000. Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů lesních typů. Brandýs nad Labem, ÚHÚL: 214.
 
Průša E., 2001. Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 593.
 
PYATT D.J., 1995. An Ecological Site Classification for forestry in Great Britain. Forestry Commission Research Information Note 260. Forestry Commission, Edinburgh.
 
Randuška D., 1982. Forest typology in Czechoslovakia. In: Jahn G. (ed.), Application of vegetation science to forestry. Handbook of Vegetation Science, Vol. 12. The Hague, Dr. W. Junk Publ.: 147–178.
 
Simanov V., Macků J., Popelka J., 1993. Nový návrh terénní klasifikace a technologické typizace. Lesnictví-Forestry, 39: 422–428.
 
Stehlík O., 1970. Geografická rajonizace eroze půdy v ČSR. Metodika zpracování Studia geographica, sv. 13. Brno, Geografický ústav ČSAV, Praha, Academia.
 
Štaud V., 1973. Technologická typizace a příprava pracovišť na úseku soustřeďování dříví. Praha, SZN: 281.
 
ÚHÚL [IFM] 1999. Oblastní plán rozvoje lesů. PLO 21 – Jizerské hory a Ještěd. Brandýs nad Labem: 367.
 
Vacek S., Podrázský V., Pelc F., 1996. Ekologické poměry, skladba a management komplexu jizerskohorských bučin. Lesnictví-Forestry, 42: 20–34.
 
Viewegh J., 1997. Lesnická typologie České republiky – Forestry typology in the Czech Republic. Lesnictví-Forestry, 43: 29–38.
 
Vološčuk I., 1978. Využitie výsledkov prieskumu prírodných pomerov slovenských lesov na stanovenie potenciálnej vodnej erózie pôdy. Lesnictví, 24: 237–234.
 
Zdražil K., 1965. Ekonomické hodnocení protierozní ochrany. Metodika výpočtu. Stud. Informace ÚVTI MZVLH, Řada Půdoznalství a meliorace, sešit 8.
 
Zlatník A., 1976. Přehled skupin typů geobiocénů původně lesních a křovinných v ČSSR. Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 13: 55–64.
 
Cajander Aimo (1926): The theory of forest types. Acta Forestalia Fennica, 29, -  https://doi.org/10.14214/aff.7193
 
Hančinský L., 1972. Lesné typy Slovenska. Bratislava, Príroda: 307.
 
KLINKA K., GREEN R.N., COURTIN P.J., NUZDOFER F.C., 1984. Site diagnosis, tree species selection and slash burning guidelines for the Vancouver Forest Region. British Columbia, Ministry of Forests, Land Management Report No. 25.
 
Lesprojekt 1980. Pracovní postupy I. Vyhotovení LHP. Brandýs nad Labem: 130.
 
Míchal I., 1973. Potenciální vodní eroze půdy a lesní typy. Lesnictví, 19: 323–340.
 
Modrý M., 2000. The relationship between units of forest typology and terrain classification on ŠLP MZLU Křtiny. Proc. of the International Scientific Conference Forest and Wood Technology vs. Environment, held on 20–22 November 2000, Brno: 239–247.
 
PLÍVA K., 2000. Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů lesních typů. Brandýs nad Labem, ÚHÚL: 214.
 
Průša E., 2001. Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 593.
 
PYATT D.J., 1995. An Ecological Site Classification for forestry in Great Britain. Forestry Commission Research Information Note 260. Forestry Commission, Edinburgh.
 
Randuška D., 1982. Forest typology in Czechoslovakia. In: Jahn G. (ed.), Application of vegetation science to forestry. Handbook of Vegetation Science, Vol. 12. The Hague, Dr. W. Junk Publ.: 147–178.
 
Simanov V., Macků J., Popelka J., 1993. Nový návrh terénní klasifikace a technologické typizace. Lesnictví-Forestry, 39: 422–428.
 
Stehlík O., 1970. Geografická rajonizace eroze půdy v ČSR. Metodika zpracování Studia geographica, sv. 13. Brno, Geografický ústav ČSAV, Praha, Academia.
 
Štaud V., 1973. Technologická typizace a příprava pracovišť na úseku soustřeďování dříví. Praha, SZN: 281.
 
ÚHÚL [IFM] 1999. Oblastní plán rozvoje lesů. PLO 21 – Jizerské hory a Ještěd. Brandýs nad Labem: 367.
 
Vacek S., Podrázský V., Pelc F., 1996. Ekologické poměry, skladba a management komplexu jizerskohorských bučin. Lesnictví-Forestry, 42: 20–34.
 
Viewegh J., 1997. Lesnická typologie České republiky – Forestry typology in the Czech Republic. Lesnictví-Forestry, 43: 29–38.
 
Vološčuk I., 1978. Využitie výsledkov prieskumu prírodných pomerov slovenských lesov na stanovenie potenciálnej vodnej erózie pôdy. Lesnictví, 24: 237–234.
 
Zdražil K., 1965. Ekonomické hodnocení protierozní ochrany. Metodika výpočtu. Stud. Informace ÚVTI MZVLH, Řada Půdoznalství a meliorace, sešit 8.
 
Zlatník A., 1976. Přehled skupin typů geobiocénů původně lesních a křovinných v ČSSR. Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 13: 55–64.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti