Using the roadeng system to design an optimum forest road variant aimed at the minimization of negative impacts on the natural environment 

https://doi.org/10.17221/11926-JFSCitation:Heralt L. (2002): Using the roadeng system to design an optimum forest road variant aimed at the minimization of negative impacts on the natural environment . J. For. Sci., 48: 361-365.
download PDF

The optimization study was carried out in the part of the Jeseníky Mts. region in order to find the optimum variant of a forest road route. The ROADENG system was used for determining the Jezerná forest road design with use of projection above the digital elevation model of terrain. Particular variants of the forest road route were calculated and analyzed on the basis of environmental approach. The final report recommended one of the variants for the final elaboration of project documentation and for construction.

References:
Beneš J., 1973. Vliv tvaru terénu na dopravní zpřístupnění. Lesnictví, 19: 479–492.
 
Beneš J., 1981. Výstavba lesních cest z hlediska ochrany životního prostředí. Lesn. Práce, 60: 150–157.
 
Beneš J., 1989. Zpřístupnění horských lesů. Lesnictví, 35: 153–171.
 
Dvorščák P., 2001 Lesné cesty v krajine a eliminácia ich negatívnych vplyvov. Sbor. Stavební objekty a konstrukce
 
v krajinném inženýrství. Brno, MZLU: 161–167.
 
Heralt L., 1999. Using of ROADENG system for pre-project documentation processing, and designing of optimal variant of forest road trace. 11th International Scientific Conference, October 18–20, 1999. VUT FAST, Brno: 15–18.
 
ÚHÚL, 1995. Zpráva o stavu lesního hospodářství České republiky. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR: 173.
 
Roadeng, 1998. Users manual, Softree, CANADA
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti