Radial growth trends of fir (Abies alba Mill.), beech (Fagus sylvatica L.) and pine (Pinus sylvestris L.) in the Świętokrzyski National Park (Poland)

https://doi.org/10.17221/11897-JFSCitation:Podlaski R. (2002): Radial growth trends of fir (Abies alba Mill.), beech (Fagus sylvatica L.) and pine (Pinus sylvestris L.) in the Świętokrzyski National Park (Poland). J. For. Sci., 48: 377-387.
download PDF

The objectives of this study are to determine a trend of the radial growth at breast height (b.h.) and to compare the radial growth of trees of younger and older generations in the XX century for fir (Abies alba Mill.), beech (Fagus sylvatica L.) and pine (Pinus sylvestris L.) in the Świętokrzyski National Park. In the investigated area fir, 41 to 200–300 years of age at breast height, gradually regenerated its radial growth after a very strong decline during 1971–1990, and most likely the process of vitality reduction and death of its stands of various age is slowly coming to an end. Pine showed a systematic decrease in the radial increment during 1885–1994, and there were no distinct symptoms indicating a change of this unfavourable trend. Beech showed no significant decrease in the radial increment during 1885–1994. In the Świętokrzyski National Park the differences in the radial growth between younger and older generations were noticeable only in the case of beech. The radial growth of trees of different ages was very similar in the case of fir and pine.

 

References:
BADEAU V., DUPOUEY J.L., BECKER M., PICARD J.E., 1995. Long-term growth trends of Fagus sylvatica L. in north- eastern France. A comparison between high and low density stands. Acta Oecol., 16: 571–583.
 
BADEAU V., BECKER M., BERT D., DUPOUEY J.L., LEBOURGEOIS F., PICARD J.E., 1996. Long-term growth trends of trees: ten years of dendrochronological studies in France. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 167–182.
 
Becker Michel (1989): The role of climate on present and past vitality of silver fir forests in the Vosges mountains of northeastern France. Canadian Journal of Forest Research, 19, 1110-1117  https://doi.org/10.1139/x89-168
 
BECKER M., BERT G.D., PICARD J.-F., ULRICH E. (2009): Tendances à long terme observées dans la croissance de divers feuillus et résineux du nord-est de la france depuis le milieu du xixe siècle. Revue Forestière Française, , 335-  https://doi.org/10.4267/2042/26552
 
BECKER M., BERT G.D., BOUCHON J., PICARD J.F., ULRICH E., 1995. Growth trends in various broadleaved and coniferous trees in northeastern France from the mid century. In: Bellan-Santini D., Bonin G., Emig C. (eds.), Functioning and Dynamics of Natural and Perturbed Ecosystems. Paris, Lavoisier Publishing: 35–48.
 
BERT G.D., 1992. Silver fir (Abies alba Mill.) shows an increasing long-term trend in the Jura Mountains. In: BARTHOLIN T.S., BERGLUND B.E., ECKSTEIN D., SCHWEINGRUBER F.H. (eds.), Tree rings and environment. Proc. of the International Dendrochronological Symposium in Ystad, South Sweden, 1990. Lundqua Report, 34: 27–29.
 
BRANDT S., 1999. Analiza danych: metody statystyczne
 
i obliczeniowe. Warszawa, PWN: 730.
 
BRONZINI L., GANDOLFO C., PIUSSI P., 1989. Studi incrementali su Abete rosso e Abete bianco in Trentino. Dendroch., 7: 51–68.
 
CAPECKI Z., TULEJA W., 1974. Usychanie jodeł w lasach południowej Polski. Sylwan, 118: 1–16.
 
CIOŁKOSZ A., 1991. SINUS – System informacji o środowisku przyrodniczym. In: Mazur S. (ed.), Ekologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Wizje – problemy – trudności. Warszawa, Wyd. SGGW-AR: 317–328.
 
DITTMAR C., 1999. Radialzuwachs der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) auf unterschiedlich immissionsbelasteten Standorten. Bayreuther Bodenkundliche Berichte, 67: 208.
 
DOBROWOLSKA D., 1999. Analiza wzrostu odnowienia naturalnego jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w rezerwacie Jata. Pr. IBL, Ser. A, 866: 5–18.
 
ELFVING B., NYSTRÖM K., 1996. Stability of site index in Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations over year of planting in the period 1900–1977 in Sweden. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 71–78.
 
ELFVING B., TEGNHAMMAR L., TVEITE B., 1996. Studies on growth trends of forests in Sweden and Norway. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 61–70.
 
ERIKSSON H., KARLSSON K., 1996. Long-term changes in site index in growth and yield experiments with Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Sweden. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 79–88.
 
FABIJANOWSKI J., JAWORSKI A., 1996. Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska. Sylwan, 140: 75–98.
 
FELIKSIK E., 1987. Wyniki porównań krzywych dendrochronologicznych jodły z wybranych stanowisk w Polsce. Sylwan, 131: 49–56.
 
FELIKSIK E., 1990. Badania dendroklimatologiczne dotyczące jodły (Abies alba Mill.) występującej na obszarze Polski. Zesz. Nauk. AR Kraków, Leśn., Rozpr. hab., 151.
 
FELIKSIK E., WILCZYŃSKI S., PODLASKI R., 2000. Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na wielkość przyrostów radialnych sosny (Pinus sylvestris L.), jodły (Abies alba Mill.) i buka (Fagus sylvatica L.) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Sylwan, 144: 53–64.
 
GAZDA M., 1988. Przebieg wzrostu naturalnych odnowień jodły (Abies alba Mill.) w różnych warunkach środowiska. Sylwan, 132: 39–48.
 
GRANICZNY S., UKLEJA-DOBROWOLSKA D., 1990. Wstępna ocena stanu hodowlanego i zdrowotnego drze- wostanów z udziałem jodły na wybranych powierzchniach badawczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Puszczy Świętokrzyskiej. Roczn. Świętokrz., 17: 29–45.
 
Jaworski A. (1982): Fir regression in Polish mountain areas. Forest Pathology, 12, 143-159  https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1982.tb01387.x
 
JAWORSKI A., 1995. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Kraków, Gutenberg: 237.
 
JAWORSKI A., PAWŁOWSKI B., 1991. Ocena żywotności jod- ły, sosny i modrzewia polskiego w nadleśnictwie Skarżysko-Kamienna. Sylwan, 135: 17–26.
 
JAWORSKI A., PODLASKI R., SAJKIEWICZ P., 1988. Kształtowanie się zależności między żywotnością i cechami biomorfologicznymi korony a szerokością słojów rocznych
 
u jodeł. Acta Agr. Silv., Ser. silv., 27: 63–84.
 
JAWORSKI A., KARCZMARSKI J., PACH M., SKRZY- SZEWSKI J., SZAR J., 1995. Ocena żywotności drzewostanów jodłowych w oparciu o cechy biomorfologiczne koron i przyrost promienia pierśnicy. Acta Agr. Silv., Ser. silv., 33: 115–131.
 
JAWORSKI A., PODLASKI R., ZYCH M., 2000. Ocena żywotności jodły Abies alba Mill. w drzewostanach o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Święty Krzyż” (Świętokrzyski Park Narodowy). Roczn. Świętokrz. Ser. B – Nauki Przyrodnicze, 27: 29–38.
 
KANTOR P., KNOTT R., KLÍMA S., 1995. Development and changes in composition of the mixed beech-fir stand in 1960–1990. In: Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Proc. of the workshop held in Opočno,
 
25–27 April 1995. Praha: 1–7.
 
KÖHL M., 1996. Growth patterns in forests of the canton of Berne, Switzerland, based on inventory data. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 219–238.
 
KONTIC R., BRÄKER O.U., NIZON V., MÜLLER R., 1990. Jahrringanalytische Untersuchungen im Sihwald. Schweiz. Z. Forstwes., 141: 55–76.
 
KORPEĽ Š., 1991. Pestovanie lesa. Bratislava, Príroda: 465.
 
KOTAR M., 1996. Volume and height growth of fully stocked mature beech stands in Slovenia during the past three decades. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 291–312.
 
KOWALKOWSKI A., 1991. Analiza niektórych właściwości gleb Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [Maszynopis.]
 
Kielce, Zakład Geografii Gleb i Ochrony Przyrody WSP: 98.
 
KOWALKOWSKI A., JÓŹWIAK M., 1996. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Regionie Świętokrzyskim. [Maszynopis.] Kielce, Zakład Geografii Gleb i Ochrony Przyrody WSP: 67.
 
KRAUSE G.H.M., 1989. Forest decline in Central Europe: the unravelling of multiple causes. In: GRUBB P.J., WHITTAKER J.B. (eds.), Toward a More Exact Ecology. The 30th Symposium of The British Ecological Society in London, 1988. Oxford, Blackwell Scientific Publications: 377–399.
 
Krause G. H. M., Arndt U., Brandt C. J., Bucher J., Kenk G., Matzner E. (1986): Forest decline in Europe; Development and possible causes. Water, Air, & Soil Pollution, 31, 647-668  https://doi.org/10.1007/BF00284218
 
Manning William J. (2001): Air Pollution and Forest Health: Establishing Cause and Effect in the Forest. The Scientific World JOURNAL, 1, 391-392  https://doi.org/10.1100/tsw.2001.73
 
MATUSZKIEWICZ W., MATUSZKIEWICZ J.M., 1996. Prze- gląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Phytocenosis, 8, Seminarium Geobotanicum, 3: 79.
 
MIELIKÄINEN K., SENNOV S.N., 1996. Growth trends of forests in Finland and North-Western Russia. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 19–28.
 
MIELIKÄINEN K., TIMONEN M., 1996. Growth trends of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in unmanaged and regulary managed stands in Southern and Central Finland. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 41–60.
 
MONTERO G., ROJO A., ELENA R., 1996. Case studies of growing stock and height growth evolution in Spanish forests. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 313–328.
 
MYERS R.H., 1990. Classical and Modern Regression with Applications. Belmont, California, Duxbury Press: 488.
 
NETER J., KUTNER M.H., NACHTSHEIM C.J., WASSERMAN W., 1996. Applied Linear Statistical Models. New York, McGraw-Hill: 1408.
 
PIVIDORI M., 1991. Analisi degli incrementi e delle chiome in alcune stazioni di abete bianco (Abies alba Miller) del piano montano in Piemonte (Italia). Dendroch., 9: 143–164.
 
PODLASKI R., 1999. Kształtowanie się zależności pomiędzy żywotnością, cechami morfologicznymi korony, a przyrostem promienia pierśnicy jodły, buka i sosny w wybranych drze- wostanach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [Maszynopis.] Kraków, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu, AR: 133.
 
PRETZSCH H., 1996. Growth trends of forests in Southern Germany. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 107–132.
 
SCHADAUER K., 1996. Growth trends in Austria. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 275–290.
 
SCHÜTT P., KOCH W., BLASCHKE H., LANG K.J., SCHUCK H.J., SUMMERER H., 1983. So stirb der Wald. München, BLV Verlagsgesellschaft: 95.
 
SKOVSGAARD J.P., HENRIKSEN H.A., 1996. Increasing site productivity during consecutive generations of naturally regenerated and planted beech (Fagus sylvatica L.) in Denmark. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 89–98.
 
SPIECKER H., 1999. Overview of recent growth trends in European forests. Wat., Air and Soil Pollut., 116: 33–46. https://doi.org/10.1023/A:1005205515952
 
SPIECKER H., MIELIKÄINEN K., KÖHL M., SKOVSGAARD J.P., 1996a. Conclusions and summary. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 369–372.
 
SPIECKER H., MIELIKÄINEN K., KÖHL M., SKOVSGAARD J.P., 1996b. Discussion. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 355–367.
 
STERBA H., 1996. Forest decline and growth trends in Central Europe — a review. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 149–166.
 
SVOBODA P., 1953. Lesni dřeviny a jejich porosty. I. část. Praha, SZN: 412.
 
SZYMAŃSKI S., 1986. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Warszawa, PWRiL: 478.
 
UNTHEIM H., 1996. Has site productivity changed? A case study in the Eastern Swabian Alp, Germany. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 133–148.
 
ZASADA M., 1998. Problemy określania wieku drzewostanów jodłowych. Sylwan, 142: 23–31.
 
ZAWADA J., 2000. Przyrostowa dynamika sosony w wybranych drzewostanach Krainy Karpackiej i jej konsekwencje hodowlane. Pr. IBL, Ser. A, 895: 5–22.
 
ZAWADA J., 2001. Increase in radial DBH increment of silver fir stands in Poland and its differentiation. Abstracts of International Conference Tree Rings and People, 22–26 September 2001, Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL.
 
ZETTERBERG R., ERONEN M., LINDHOLM M., 1996. Construction of a 7500-year tree-ring record for Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Northern Fennoscandia and its application to growth variation and palaeoclimatic studies. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 7–18.
 
ZING A., 1996. Diameter and basal area increment in permanent growth and yield plots in Switzerland. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 239–266.
 
BADEAU V., DUPOUEY J.L., BECKER M., PICARD J.E., 1995. Long-term growth trends of Fagus sylvatica L. in north- eastern France. A comparison between high and low density stands. Acta Oecol., 16: 571–583.
 
BADEAU V., BECKER M., BERT D., DUPOUEY J.L., LEBOURGEOIS F., PICARD J.E., 1996. Long-term growth trends of trees: ten years of dendrochronological studies in France. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 167–182.
 
Becker Michel (1989): The role of climate on present and past vitality of silver fir forests in the Vosges mountains of northeastern France. Canadian Journal of Forest Research, 19, 1110-1117  https://doi.org/10.1139/x89-168
 
BECKER M., BERT G.D., PICARD J.-F., ULRICH E. (2009): Tendances à long terme observées dans la croissance de divers feuillus et résineux du nord-est de la france depuis le milieu du xixe siècle. Revue Forestière Française, , 335-  https://doi.org/10.4267/2042/26552
 
BECKER M., BERT G.D., BOUCHON J., PICARD J.F., ULRICH E., 1995. Growth trends in various broadleaved and coniferous trees in northeastern France from the mid century. In: Bellan-Santini D., Bonin G., Emig C. (eds.), Functioning and Dynamics of Natural and Perturbed Ecosystems. Paris, Lavoisier Publishing: 35–48.
 
BERT G.D., 1992. Silver fir (Abies alba Mill.) shows an increasing long-term trend in the Jura Mountains. In: BARTHOLIN T.S., BERGLUND B.E., ECKSTEIN D., SCHWEINGRUBER F.H. (eds.), Tree rings and environment. Proc. of the International Dendrochronological Symposium in Ystad, South Sweden, 1990. Lundqua Report, 34: 27–29.
 
BRANDT S., 1999. Analiza danych: metody statystyczne
 
i obliczeniowe. Warszawa, PWN: 730.
 
BRONZINI L., GANDOLFO C., PIUSSI P., 1989. Studi incrementali su Abete rosso e Abete bianco in Trentino. Dendroch., 7: 51–68.
 
CAPECKI Z., TULEJA W., 1974. Usychanie jodeł w lasach południowej Polski. Sylwan, 118: 1–16.
 
CIOŁKOSZ A., 1991. SINUS – System informacji o środowisku przyrodniczym. In: Mazur S. (ed.), Ekologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Wizje – problemy – trudności. Warszawa, Wyd. SGGW-AR: 317–328.
 
DITTMAR C., 1999. Radialzuwachs der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) auf unterschiedlich immissionsbelasteten Standorten. Bayreuther Bodenkundliche Berichte, 67: 208.
 
DOBROWOLSKA D., 1999. Analiza wzrostu odnowienia naturalnego jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w rezerwacie Jata. Pr. IBL, Ser. A, 866: 5–18.
 
ELFVING B., NYSTRÖM K., 1996. Stability of site index in Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations over year of planting in the period 1900–1977 in Sweden. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 71–78.
 
ELFVING B., TEGNHAMMAR L., TVEITE B., 1996. Studies on growth trends of forests in Sweden and Norway. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 61–70.
 
ERIKSSON H., KARLSSON K., 1996. Long-term changes in site index in growth and yield experiments with Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Sweden. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 79–88.
 
FABIJANOWSKI J., JAWORSKI A., 1996. Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska. Sylwan, 140: 75–98.
 
FELIKSIK E., 1987. Wyniki porównań krzywych dendrochronologicznych jodły z wybranych stanowisk w Polsce. Sylwan, 131: 49–56.
 
FELIKSIK E., 1990. Badania dendroklimatologiczne dotyczące jodły (Abies alba Mill.) występującej na obszarze Polski. Zesz. Nauk. AR Kraków, Leśn., Rozpr. hab., 151.
 
FELIKSIK E., WILCZYŃSKI S., PODLASKI R., 2000. Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na wielkość przyrostów radialnych sosny (Pinus sylvestris L.), jodły (Abies alba Mill.) i buka (Fagus sylvatica L.) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Sylwan, 144: 53–64.
 
GAZDA M., 1988. Przebieg wzrostu naturalnych odnowień jodły (Abies alba Mill.) w różnych warunkach środowiska. Sylwan, 132: 39–48.
 
GRANICZNY S., UKLEJA-DOBROWOLSKA D., 1990. Wstępna ocena stanu hodowlanego i zdrowotnego drze- wostanów z udziałem jodły na wybranych powierzchniach badawczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Puszczy Świętokrzyskiej. Roczn. Świętokrz., 17: 29–45.
 
Jaworski A. (1982): Fir regression in Polish mountain areas. Forest Pathology, 12, 143-159  https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1982.tb01387.x
 
JAWORSKI A., 1995. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Kraków, Gutenberg: 237.
 
JAWORSKI A., PAWŁOWSKI B., 1991. Ocena żywotności jod- ły, sosny i modrzewia polskiego w nadleśnictwie Skarżysko-Kamienna. Sylwan, 135: 17–26.
 
JAWORSKI A., PODLASKI R., SAJKIEWICZ P., 1988. Kształtowanie się zależności między żywotnością i cechami biomorfologicznymi korony a szerokością słojów rocznych
 
u jodeł. Acta Agr. Silv., Ser. silv., 27: 63–84.
 
JAWORSKI A., KARCZMARSKI J., PACH M., SKRZY- SZEWSKI J., SZAR J., 1995. Ocena żywotności drzewostanów jodłowych w oparciu o cechy biomorfologiczne koron i przyrost promienia pierśnicy. Acta Agr. Silv., Ser. silv., 33: 115–131.
 
JAWORSKI A., PODLASKI R., ZYCH M., 2000. Ocena żywotności jodły Abies alba Mill. w drzewostanach o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Święty Krzyż” (Świętokrzyski Park Narodowy). Roczn. Świętokrz. Ser. B – Nauki Przyrodnicze, 27: 29–38.
 
KANTOR P., KNOTT R., KLÍMA S., 1995. Development and changes in composition of the mixed beech-fir stand in 1960–1990. In: Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Proc. of the workshop held in Opočno,
 
25–27 April 1995. Praha: 1–7.
 
KÖHL M., 1996. Growth patterns in forests of the canton of Berne, Switzerland, based on inventory data. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 219–238.
 
KONTIC R., BRÄKER O.U., NIZON V., MÜLLER R., 1990. Jahrringanalytische Untersuchungen im Sihwald. Schweiz. Z. Forstwes., 141: 55–76.
 
KORPEĽ Š., 1991. Pestovanie lesa. Bratislava, Príroda: 465.
 
KOTAR M., 1996. Volume and height growth of fully stocked mature beech stands in Slovenia during the past three decades. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 291–312.
 
KOWALKOWSKI A., 1991. Analiza niektórych właściwości gleb Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [Maszynopis.]
 
Kielce, Zakład Geografii Gleb i Ochrony Przyrody WSP: 98.
 
KOWALKOWSKI A., JÓŹWIAK M., 1996. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Regionie Świętokrzyskim. [Maszynopis.] Kielce, Zakład Geografii Gleb i Ochrony Przyrody WSP: 67.
 
KRAUSE G.H.M., 1989. Forest decline in Central Europe: the unravelling of multiple causes. In: GRUBB P.J., WHITTAKER J.B. (eds.), Toward a More Exact Ecology. The 30th Symposium of The British Ecological Society in London, 1988. Oxford, Blackwell Scientific Publications: 377–399.
 
Krause G. H. M., Arndt U., Brandt C. J., Bucher J., Kenk G., Matzner E. (1986): Forest decline in Europe; Development and possible causes. Water, Air, & Soil Pollution, 31, 647-668  https://doi.org/10.1007/BF00284218
 
Manning William J. (2001): Air Pollution and Forest Health: Establishing Cause and Effect in the Forest. The Scientific World JOURNAL, 1, 391-392  https://doi.org/10.1100/tsw.2001.73
 
MATUSZKIEWICZ W., MATUSZKIEWICZ J.M., 1996. Prze- gląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Phytocenosis, 8, Seminarium Geobotanicum, 3: 79.
 
MIELIKÄINEN K., SENNOV S.N., 1996. Growth trends of forests in Finland and North-Western Russia. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 19–28.
 
MIELIKÄINEN K., TIMONEN M., 1996. Growth trends of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in unmanaged and regulary managed stands in Southern and Central Finland. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 41–60.
 
MONTERO G., ROJO A., ELENA R., 1996. Case studies of growing stock and height growth evolution in Spanish forests. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 313–328.
 
MYERS R.H., 1990. Classical and Modern Regression with Applications. Belmont, California, Duxbury Press: 488.
 
NETER J., KUTNER M.H., NACHTSHEIM C.J., WASSERMAN W., 1996. Applied Linear Statistical Models. New York, McGraw-Hill: 1408.
 
PIVIDORI M., 1991. Analisi degli incrementi e delle chiome in alcune stazioni di abete bianco (Abies alba Miller) del piano montano in Piemonte (Italia). Dendroch., 9: 143–164.
 
PODLASKI R., 1999. Kształtowanie się zależności pomiędzy żywotnością, cechami morfologicznymi korony, a przyrostem promienia pierśnicy jodły, buka i sosny w wybranych drze- wostanach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [Maszynopis.] Kraków, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu, AR: 133.
 
PRETZSCH H., 1996. Growth trends of forests in Southern Germany. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 107–132.
 
SCHADAUER K., 1996. Growth trends in Austria. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 275–290.
 
SCHÜTT P., KOCH W., BLASCHKE H., LANG K.J., SCHUCK H.J., SUMMERER H., 1983. So stirb der Wald. München, BLV Verlagsgesellschaft: 95.
 
SKOVSGAARD J.P., HENRIKSEN H.A., 1996. Increasing site productivity during consecutive generations of naturally regenerated and planted beech (Fagus sylvatica L.) in Denmark. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 89–98.
 
SPIECKER H., 1999. Overview of recent growth trends in European forests. Wat., Air and Soil Pollut., 116: 33–46. https://doi.org/10.1023/A:1005205515952
 
SPIECKER H., MIELIKÄINEN K., KÖHL M., SKOVSGAARD J.P., 1996a. Conclusions and summary. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 369–372.
 
SPIECKER H., MIELIKÄINEN K., KÖHL M., SKOVSGAARD J.P., 1996b. Discussion. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 355–367.
 
STERBA H., 1996. Forest decline and growth trends in Central Europe — a review. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 149–166.
 
SVOBODA P., 1953. Lesni dřeviny a jejich porosty. I. část. Praha, SZN: 412.
 
SZYMAŃSKI S., 1986. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Warszawa, PWRiL: 478.
 
UNTHEIM H., 1996. Has site productivity changed? A case study in the Eastern Swabian Alp, Germany. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 133–148.
 
ZASADA M., 1998. Problemy określania wieku drzewostanów jodłowych. Sylwan, 142: 23–31.
 
ZAWADA J., 2000. Przyrostowa dynamika sosony w wybranych drzewostanach Krainy Karpackiej i jej konsekwencje hodowlane. Pr. IBL, Ser. A, 895: 5–22.
 
ZAWADA J., 2001. Increase in radial DBH increment of silver fir stands in Poland and its differentiation. Abstracts of International Conference Tree Rings and People, 22–26 September 2001, Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL.
 
ZETTERBERG R., ERONEN M., LINDHOLM M., 1996. Construction of a 7500-year tree-ring record for Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Northern Fennoscandia and its application to growth variation and palaeoclimatic studies. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 7–18.
 
ZING A., 1996. Diameter and basal area increment in permanent growth and yield plots in Switzerland. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 239–266.
 
BADEAU V., DUPOUEY J.L., BECKER M., PICARD J.E., 1995. Long-term growth trends of Fagus sylvatica L. in north- eastern France. A comparison between high and low density stands. Acta Oecol., 16: 571–583.
 
BADEAU V., BECKER M., BERT D., DUPOUEY J.L., LEBOURGEOIS F., PICARD J.E., 1996. Long-term growth trends of trees: ten years of dendrochronological studies in France. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 167–182.
 
Becker Michel (1989): The role of climate on present and past vitality of silver fir forests in the Vosges mountains of northeastern France. Canadian Journal of Forest Research, 19, 1110-1117  https://doi.org/10.1139/x89-168
 
BECKER M., BERT G.D., PICARD J.-F., ULRICH E. (2009): Tendances à long terme observées dans la croissance de divers feuillus et résineux du nord-est de la france depuis le milieu du xixe siècle. Revue Forestière Française, , 335-  https://doi.org/10.4267/2042/26552
 
BECKER M., BERT G.D., BOUCHON J., PICARD J.F., ULRICH E., 1995. Growth trends in various broadleaved and coniferous trees in northeastern France from the mid century. In: Bellan-Santini D., Bonin G., Emig C. (eds.), Functioning and Dynamics of Natural and Perturbed Ecosystems. Paris, Lavoisier Publishing: 35–48.
 
BERT G.D., 1992. Silver fir (Abies alba Mill.) shows an increasing long-term trend in the Jura Mountains. In: BARTHOLIN T.S., BERGLUND B.E., ECKSTEIN D., SCHWEINGRUBER F.H. (eds.), Tree rings and environment. Proc. of the International Dendrochronological Symposium in Ystad, South Sweden, 1990. Lundqua Report, 34: 27–29.
 
BRANDT S., 1999. Analiza danych: metody statystyczne
 
i obliczeniowe. Warszawa, PWN: 730.
 
BRONZINI L., GANDOLFO C., PIUSSI P., 1989. Studi incrementali su Abete rosso e Abete bianco in Trentino. Dendroch., 7: 51–68.
 
CAPECKI Z., TULEJA W., 1974. Usychanie jodeł w lasach południowej Polski. Sylwan, 118: 1–16.
 
CIOŁKOSZ A., 1991. SINUS – System informacji o środowisku przyrodniczym. In: Mazur S. (ed.), Ekologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Wizje – problemy – trudności. Warszawa, Wyd. SGGW-AR: 317–328.
 
DITTMAR C., 1999. Radialzuwachs der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) auf unterschiedlich immissionsbelasteten Standorten. Bayreuther Bodenkundliche Berichte, 67: 208.
 
DOBROWOLSKA D., 1999. Analiza wzrostu odnowienia naturalnego jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w rezerwacie Jata. Pr. IBL, Ser. A, 866: 5–18.
 
ELFVING B., NYSTRÖM K., 1996. Stability of site index in Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations over year of planting in the period 1900–1977 in Sweden. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 71–78.
 
ELFVING B., TEGNHAMMAR L., TVEITE B., 1996. Studies on growth trends of forests in Sweden and Norway. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 61–70.
 
ERIKSSON H., KARLSSON K., 1996. Long-term changes in site index in growth and yield experiments with Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Sweden. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 79–88.
 
FABIJANOWSKI J., JAWORSKI A., 1996. Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska. Sylwan, 140: 75–98.
 
FELIKSIK E., 1987. Wyniki porównań krzywych dendrochronologicznych jodły z wybranych stanowisk w Polsce. Sylwan, 131: 49–56.
 
FELIKSIK E., 1990. Badania dendroklimatologiczne dotyczące jodły (Abies alba Mill.) występującej na obszarze Polski. Zesz. Nauk. AR Kraków, Leśn., Rozpr. hab., 151.
 
FELIKSIK E., WILCZYŃSKI S., PODLASKI R., 2000. Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na wielkość przyrostów radialnych sosny (Pinus sylvestris L.), jodły (Abies alba Mill.) i buka (Fagus sylvatica L.) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Sylwan, 144: 53–64.
 
GAZDA M., 1988. Przebieg wzrostu naturalnych odnowień jodły (Abies alba Mill.) w różnych warunkach środowiska. Sylwan, 132: 39–48.
 
GRANICZNY S., UKLEJA-DOBROWOLSKA D., 1990. Wstępna ocena stanu hodowlanego i zdrowotnego drze- wostanów z udziałem jodły na wybranych powierzchniach badawczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Puszczy Świętokrzyskiej. Roczn. Świętokrz., 17: 29–45.
 
Jaworski A. (1982): Fir regression in Polish mountain areas. Forest Pathology, 12, 143-159  https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1982.tb01387.x
 
JAWORSKI A., 1995. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Kraków, Gutenberg: 237.
 
JAWORSKI A., PAWŁOWSKI B., 1991. Ocena żywotności jod- ły, sosny i modrzewia polskiego w nadleśnictwie Skarżysko-Kamienna. Sylwan, 135: 17–26.
 
JAWORSKI A., PODLASKI R., SAJKIEWICZ P., 1988. Kształtowanie się zależności między żywotnością i cechami biomorfologicznymi korony a szerokością słojów rocznych
 
u jodeł. Acta Agr. Silv., Ser. silv., 27: 63–84.
 
JAWORSKI A., KARCZMARSKI J., PACH M., SKRZY- SZEWSKI J., SZAR J., 1995. Ocena żywotności drzewostanów jodłowych w oparciu o cechy biomorfologiczne koron i przyrost promienia pierśnicy. Acta Agr. Silv., Ser. silv., 33: 115–131.
 
JAWORSKI A., PODLASKI R., ZYCH M., 2000. Ocena żywotności jodły Abies alba Mill. w drzewostanach o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Święty Krzyż” (Świętokrzyski Park Narodowy). Roczn. Świętokrz. Ser. B – Nauki Przyrodnicze, 27: 29–38.
 
KANTOR P., KNOTT R., KLÍMA S., 1995. Development and changes in composition of the mixed beech-fir stand in 1960–1990. In: Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Proc. of the workshop held in Opočno,
 
25–27 April 1995. Praha: 1–7.
 
KÖHL M., 1996. Growth patterns in forests of the canton of Berne, Switzerland, based on inventory data. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 219–238.
 
KONTIC R., BRÄKER O.U., NIZON V., MÜLLER R., 1990. Jahrringanalytische Untersuchungen im Sihwald. Schweiz. Z. Forstwes., 141: 55–76.
 
KORPEĽ Š., 1991. Pestovanie lesa. Bratislava, Príroda: 465.
 
KOTAR M., 1996. Volume and height growth of fully stocked mature beech stands in Slovenia during the past three decades. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 291–312.
 
KOWALKOWSKI A., 1991. Analiza niektórych właściwości gleb Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [Maszynopis.]
 
Kielce, Zakład Geografii Gleb i Ochrony Przyrody WSP: 98.
 
KOWALKOWSKI A., JÓŹWIAK M., 1996. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Regionie Świętokrzyskim. [Maszynopis.] Kielce, Zakład Geografii Gleb i Ochrony Przyrody WSP: 67.
 
KRAUSE G.H.M., 1989. Forest decline in Central Europe: the unravelling of multiple causes. In: GRUBB P.J., WHITTAKER J.B. (eds.), Toward a More Exact Ecology. The 30th Symposium of The British Ecological Society in London, 1988. Oxford, Blackwell Scientific Publications: 377–399.
 
Krause G. H. M., Arndt U., Brandt C. J., Bucher J., Kenk G., Matzner E. (1986): Forest decline in Europe; Development and possible causes. Water, Air, & Soil Pollution, 31, 647-668  https://doi.org/10.1007/BF00284218
 
Manning William J. (2001): Air Pollution and Forest Health: Establishing Cause and Effect in the Forest. The Scientific World JOURNAL, 1, 391-392  https://doi.org/10.1100/tsw.2001.73
 
MATUSZKIEWICZ W., MATUSZKIEWICZ J.M., 1996. Prze- gląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Phytocenosis, 8, Seminarium Geobotanicum, 3: 79.
 
MIELIKÄINEN K., SENNOV S.N., 1996. Growth trends of forests in Finland and North-Western Russia. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 19–28.
 
MIELIKÄINEN K., TIMONEN M., 1996. Growth trends of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in unmanaged and regulary managed stands in Southern and Central Finland. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 41–60.
 
MONTERO G., ROJO A., ELENA R., 1996. Case studies of growing stock and height growth evolution in Spanish forests. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 313–328.
 
MYERS R.H., 1990. Classical and Modern Regression with Applications. Belmont, California, Duxbury Press: 488.
 
NETER J., KUTNER M.H., NACHTSHEIM C.J., WASSERMAN W., 1996. Applied Linear Statistical Models. New York, McGraw-Hill: 1408.
 
PIVIDORI M., 1991. Analisi degli incrementi e delle chiome in alcune stazioni di abete bianco (Abies alba Miller) del piano montano in Piemonte (Italia). Dendroch., 9: 143–164.
 
PODLASKI R., 1999. Kształtowanie się zależności pomiędzy żywotnością, cechami morfologicznymi korony, a przyrostem promienia pierśnicy jodły, buka i sosny w wybranych drze- wostanach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [Maszynopis.] Kraków, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu, AR: 133.
 
PRETZSCH H., 1996. Growth trends of forests in Southern Germany. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 107–132.
 
SCHADAUER K., 1996. Growth trends in Austria. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 275–290.
 
SCHÜTT P., KOCH W., BLASCHKE H., LANG K.J., SCHUCK H.J., SUMMERER H., 1983. So stirb der Wald. München, BLV Verlagsgesellschaft: 95.
 
SKOVSGAARD J.P., HENRIKSEN H.A., 1996. Increasing site productivity during consecutive generations of naturally regenerated and planted beech (Fagus sylvatica L.) in Denmark. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 89–98.
 
SPIECKER H., 1999. Overview of recent growth trends in European forests. Wat., Air and Soil Pollut., 116: 33–46. https://doi.org/10.1023/A:1005205515952
 
SPIECKER H., MIELIKÄINEN K., KÖHL M., SKOVSGAARD J.P., 1996a. Conclusions and summary. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 369–372.
 
SPIECKER H., MIELIKÄINEN K., KÖHL M., SKOVSGAARD J.P., 1996b. Discussion. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 355–367.
 
STERBA H., 1996. Forest decline and growth trends in Central Europe — a review. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 149–166.
 
SVOBODA P., 1953. Lesni dřeviny a jejich porosty. I. část. Praha, SZN: 412.
 
SZYMAŃSKI S., 1986. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Warszawa, PWRiL: 478.
 
UNTHEIM H., 1996. Has site productivity changed? A case study in the Eastern Swabian Alp, Germany. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 133–148.
 
ZASADA M., 1998. Problemy określania wieku drzewostanów jodłowych. Sylwan, 142: 23–31.
 
ZAWADA J., 2000. Przyrostowa dynamika sosony w wybranych drzewostanach Krainy Karpackiej i jej konsekwencje hodowlane. Pr. IBL, Ser. A, 895: 5–22.
 
ZAWADA J., 2001. Increase in radial DBH increment of silver fir stands in Poland and its differentiation. Abstracts of International Conference Tree Rings and People, 22–26 September 2001, Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL.
 
ZETTERBERG R., ERONEN M., LINDHOLM M., 1996. Construction of a 7500-year tree-ring record for Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Northern Fennoscandia and its application to growth variation and palaeoclimatic studies. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 7–18.
 
ZING A., 1996. Diameter and basal area increment in permanent growth and yield plots in Switzerland. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 239–266.
 
BADEAU V., DUPOUEY J.L., BECKER M., PICARD J.E., 1995. Long-term growth trends of Fagus sylvatica L. in north- eastern France. A comparison between high and low density stands. Acta Oecol., 16: 571–583.
 
BADEAU V., BECKER M., BERT D., DUPOUEY J.L., LEBOURGEOIS F., PICARD J.E., 1996. Long-term growth trends of trees: ten years of dendrochronological studies in France. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 167–182.
 
Becker Michel (1989): The role of climate on present and past vitality of silver fir forests in the Vosges mountains of northeastern France. Canadian Journal of Forest Research, 19, 1110-1117  https://doi.org/10.1139/x89-168
 
BECKER M., BERT G.D., PICARD J.-F., ULRICH E. (2009): Tendances à long terme observées dans la croissance de divers feuillus et résineux du nord-est de la france depuis le milieu du xixe siècle. Revue Forestière Française, , 335-  https://doi.org/10.4267/2042/26552
 
BECKER M., BERT G.D., BOUCHON J., PICARD J.F., ULRICH E., 1995. Growth trends in various broadleaved and coniferous trees in northeastern France from the mid century. In: Bellan-Santini D., Bonin G., Emig C. (eds.), Functioning and Dynamics of Natural and Perturbed Ecosystems. Paris, Lavoisier Publishing: 35–48.
 
BERT G.D., 1992. Silver fir (Abies alba Mill.) shows an increasing long-term trend in the Jura Mountains. In: BARTHOLIN T.S., BERGLUND B.E., ECKSTEIN D., SCHWEINGRUBER F.H. (eds.), Tree rings and environment. Proc. of the International Dendrochronological Symposium in Ystad, South Sweden, 1990. Lundqua Report, 34: 27–29.
 
BRANDT S., 1999. Analiza danych: metody statystyczne
 
i obliczeniowe. Warszawa, PWN: 730.
 
BRONZINI L., GANDOLFO C., PIUSSI P., 1989. Studi incrementali su Abete rosso e Abete bianco in Trentino. Dendroch., 7: 51–68.
 
CAPECKI Z., TULEJA W., 1974. Usychanie jodeł w lasach południowej Polski. Sylwan, 118: 1–16.
 
CIOŁKOSZ A., 1991. SINUS – System informacji o środowisku przyrodniczym. In: Mazur S. (ed.), Ekologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Wizje – problemy – trudności. Warszawa, Wyd. SGGW-AR: 317–328.
 
DITTMAR C., 1999. Radialzuwachs der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) auf unterschiedlich immissionsbelasteten Standorten. Bayreuther Bodenkundliche Berichte, 67: 208.
 
DOBROWOLSKA D., 1999. Analiza wzrostu odnowienia naturalnego jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w rezerwacie Jata. Pr. IBL, Ser. A, 866: 5–18.
 
ELFVING B., NYSTRÖM K., 1996. Stability of site index in Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations over year of planting in the period 1900–1977 in Sweden. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 71–78.
 
ELFVING B., TEGNHAMMAR L., TVEITE B., 1996. Studies on growth trends of forests in Sweden and Norway. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 61–70.
 
ERIKSSON H., KARLSSON K., 1996. Long-term changes in site index in growth and yield experiments with Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Sweden. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 79–88.
 
FABIJANOWSKI J., JAWORSKI A., 1996. Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska. Sylwan, 140: 75–98.
 
FELIKSIK E., 1987. Wyniki porównań krzywych dendrochronologicznych jodły z wybranych stanowisk w Polsce. Sylwan, 131: 49–56.
 
FELIKSIK E., 1990. Badania dendroklimatologiczne dotyczące jodły (Abies alba Mill.) występującej na obszarze Polski. Zesz. Nauk. AR Kraków, Leśn., Rozpr. hab., 151.
 
FELIKSIK E., WILCZYŃSKI S., PODLASKI R., 2000. Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na wielkość przyrostów radialnych sosny (Pinus sylvestris L.), jodły (Abies alba Mill.) i buka (Fagus sylvatica L.) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Sylwan, 144: 53–64.
 
GAZDA M., 1988. Przebieg wzrostu naturalnych odnowień jodły (Abies alba Mill.) w różnych warunkach środowiska. Sylwan, 132: 39–48.
 
GRANICZNY S., UKLEJA-DOBROWOLSKA D., 1990. Wstępna ocena stanu hodowlanego i zdrowotnego drze- wostanów z udziałem jodły na wybranych powierzchniach badawczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Puszczy Świętokrzyskiej. Roczn. Świętokrz., 17: 29–45.
 
Jaworski A. (1982): Fir regression in Polish mountain areas. Forest Pathology, 12, 143-159  https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1982.tb01387.x
 
JAWORSKI A., 1995. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Kraków, Gutenberg: 237.
 
JAWORSKI A., PAWŁOWSKI B., 1991. Ocena żywotności jod- ły, sosny i modrzewia polskiego w nadleśnictwie Skarżysko-Kamienna. Sylwan, 135: 17–26.
 
JAWORSKI A., PODLASKI R., SAJKIEWICZ P., 1988. Kształtowanie się zależności między żywotnością i cechami biomorfologicznymi korony a szerokością słojów rocznych
 
u jodeł. Acta Agr. Silv., Ser. silv., 27: 63–84.
 
JAWORSKI A., KARCZMARSKI J., PACH M., SKRZY- SZEWSKI J., SZAR J., 1995. Ocena żywotności drzewostanów jodłowych w oparciu o cechy biomorfologiczne koron i przyrost promienia pierśnicy. Acta Agr. Silv., Ser. silv., 33: 115–131.
 
JAWORSKI A., PODLASKI R., ZYCH M., 2000. Ocena żywotności jodły Abies alba Mill. w drzewostanach o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Święty Krzyż” (Świętokrzyski Park Narodowy). Roczn. Świętokrz. Ser. B – Nauki Przyrodnicze, 27: 29–38.
 
KANTOR P., KNOTT R., KLÍMA S., 1995. Development and changes in composition of the mixed beech-fir stand in 1960–1990. In: Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Proc. of the workshop held in Opočno,
 
25–27 April 1995. Praha: 1–7.
 
KÖHL M., 1996. Growth patterns in forests of the canton of Berne, Switzerland, based on inventory data. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 219–238.
 
KONTIC R., BRÄKER O.U., NIZON V., MÜLLER R., 1990. Jahrringanalytische Untersuchungen im Sihwald. Schweiz. Z. Forstwes., 141: 55–76.
 
KORPEĽ Š., 1991. Pestovanie lesa. Bratislava, Príroda: 465.
 
KOTAR M., 1996. Volume and height growth of fully stocked mature beech stands in Slovenia during the past three decades. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 291–312.
 
KOWALKOWSKI A., 1991. Analiza niektórych właściwości gleb Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [Maszynopis.]
 
Kielce, Zakład Geografii Gleb i Ochrony Przyrody WSP: 98.
 
KOWALKOWSKI A., JÓŹWIAK M., 1996. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Regionie Świętokrzyskim. [Maszynopis.] Kielce, Zakład Geografii Gleb i Ochrony Przyrody WSP: 67.
 
KRAUSE G.H.M., 1989. Forest decline in Central Europe: the unravelling of multiple causes. In: GRUBB P.J., WHITTAKER J.B. (eds.), Toward a More Exact Ecology. The 30th Symposium of The British Ecological Society in London, 1988. Oxford, Blackwell Scientific Publications: 377–399.
 
Krause G. H. M., Arndt U., Brandt C. J., Bucher J., Kenk G., Matzner E. (1986): Forest decline in Europe; Development and possible causes. Water, Air, & Soil Pollution, 31, 647-668  https://doi.org/10.1007/BF00284218
 
Manning William J. (2001): Air Pollution and Forest Health: Establishing Cause and Effect in the Forest. The Scientific World JOURNAL, 1, 391-392  https://doi.org/10.1100/tsw.2001.73
 
MATUSZKIEWICZ W., MATUSZKIEWICZ J.M., 1996. Prze- gląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Phytocenosis, 8, Seminarium Geobotanicum, 3: 79.
 
MIELIKÄINEN K., SENNOV S.N., 1996. Growth trends of forests in Finland and North-Western Russia. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 19–28.
 
MIELIKÄINEN K., TIMONEN M., 1996. Growth trends of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in unmanaged and regulary managed stands in Southern and Central Finland. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 41–60.
 
MONTERO G., ROJO A., ELENA R., 1996. Case studies of growing stock and height growth evolution in Spanish forests. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 313–328.
 
MYERS R.H., 1990. Classical and Modern Regression with Applications. Belmont, California, Duxbury Press: 488.
 
NETER J., KUTNER M.H., NACHTSHEIM C.J., WASSERMAN W., 1996. Applied Linear Statistical Models. New York, McGraw-Hill: 1408.
 
PIVIDORI M., 1991. Analisi degli incrementi e delle chiome in alcune stazioni di abete bianco (Abies alba Miller) del piano montano in Piemonte (Italia). Dendroch., 9: 143–164.
 
PODLASKI R., 1999. Kształtowanie się zależności pomiędzy żywotnością, cechami morfologicznymi korony, a przyrostem promienia pierśnicy jodły, buka i sosny w wybranych drze- wostanach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [Maszynopis.] Kraków, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu, AR: 133.
 
PRETZSCH H., 1996. Growth trends of forests in Southern Germany. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 107–132.
 
SCHADAUER K., 1996. Growth trends in Austria. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 275–290.
 
SCHÜTT P., KOCH W., BLASCHKE H., LANG K.J., SCHUCK H.J., SUMMERER H., 1983. So stirb der Wald. München, BLV Verlagsgesellschaft: 95.
 
SKOVSGAARD J.P., HENRIKSEN H.A., 1996. Increasing site productivity during consecutive generations of naturally regenerated and planted beech (Fagus sylvatica L.) in Denmark. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 89–98.
 
SPIECKER H., 1999. Overview of recent growth trends in European forests. Wat., Air and Soil Pollut., 116: 33–46. https://doi.org/10.1023/A:1005205515952
 
SPIECKER H., MIELIKÄINEN K., KÖHL M., SKOVSGAARD J.P., 1996a. Conclusions and summary. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 369–372.
 
SPIECKER H., MIELIKÄINEN K., KÖHL M., SKOVSGAARD J.P., 1996b. Discussion. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 355–367.
 
STERBA H., 1996. Forest decline and growth trends in Central Europe — a review. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 149–166.
 
SVOBODA P., 1953. Lesni dřeviny a jejich porosty. I. část. Praha, SZN: 412.
 
SZYMAŃSKI S., 1986. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Warszawa, PWRiL: 478.
 
UNTHEIM H., 1996. Has site productivity changed? A case study in the Eastern Swabian Alp, Germany. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 133–148.
 
ZASADA M., 1998. Problemy określania wieku drzewostanów jodłowych. Sylwan, 142: 23–31.
 
ZAWADA J., 2000. Przyrostowa dynamika sosony w wybranych drzewostanach Krainy Karpackiej i jej konsekwencje hodowlane. Pr. IBL, Ser. A, 895: 5–22.
 
ZAWADA J., 2001. Increase in radial DBH increment of silver fir stands in Poland and its differentiation. Abstracts of International Conference Tree Rings and People, 22–26 September 2001, Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL.
 
ZETTERBERG R., ERONEN M., LINDHOLM M., 1996. Construction of a 7500-year tree-ring record for Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Northern Fennoscandia and its application to growth variation and palaeoclimatic studies. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 7–18.
 
ZING A., 1996. Diameter and basal area increment in permanent growth and yield plots in Switzerland. In: Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Skovsgaard J.P. (eds.), Growth Trends in European Forests. Berlin, Springer: 239–266.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti