Assessing the growth of Picea omorika [Pan.] Purkyn in the Masaryk Forest Training Forest Enterprise at Ktiny

https://doi.org/10.17221/11898-JFSCitation:Král D. (2002): Assessing the growth of Picea omorika [Pan.] Purkyn in the Masaryk Forest Training Forest Enterprise at Ktiny. J. For. Sci., 48: 388-398.
download PDF

Plantations of Serbian spruce (Picea omorika [Panč.] Purkyně) reach an age over 70 years at the Masaryk Forest Training Forest Enterprise (TFE) at Křtiny. They occur at different sites of the TFE, which is situated north of Brno between Blansko, Jedovnice and Brno in the Czech Republic. The paper presents an assessment of primary mensurational values (diameter at breast height d.b.h., height h, Derbholz volume m3), fertility, mortality and general health condition. The present registered number of Serbian spruce trees is 425 (from originally 750 individuals) in 25 localities and 12 GFT (groups of forest types). A comparison of Serbian spruce mensurational data with growth tables indicated that Serbian spruce on GFT 4K makes up for the tabular mean values of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in yield class +1.

 

References:
BAUDOIN J.C. et al., 1992. Bomen in Belgien. Dendrologische inventaris 1987–1992. Stichting SPOELBERCH_ARTOIS: 511.
 
DALLIMORE W., JACSON A.B., 1966. A Handbook of Coniferae and Gingoaceae. London, Arnold & Co.: 730.
 
HOLUBČÍK M., 1968. Cudzokrajné dreviny v lesnom hospodárstve. Bratislava, SVPL, Pravda: 371.
 
JOVANOVIĆ B., 1985. Dendrologija. Beograd, Šumarski Fakultet: 558.
 
KLIKA J. et al., 1953. Jehličnaté dřeviny a jejich lesnický význam. Praha, Nakladatelství ČSAV: 356.
 
KOBLÍŽEK J., 2000. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Tišnov, Sursum: 448.
 
KRÁL D., 1999. Inventarizace a hodnocení růstu dřevin ve vybrané části arboreta Křtiny. Brno, MZLU, FLD: 70.
 
KRSTIĆ M., 1950. Morfološke i bometričke pojedinosti fruktifikacije Picea omorika Panč. – Kvantitet semena. NSR, Beograd, Inst. za naučna istraživanja u šum.: 23.
 
KRÜSSMANN G., 1972. Handbuch der Nadelgehölze. Berlin, Hamburg, Paul Parey: 368.
 
MÁLEK M., 1984. Další perspektivy pěstování smrku omoriky Picea omorika [Panč.] Purk. v ČSSR na základě jeho růstu na ŠLP Křtiny. Brno, VŠZ, FLD: 82.
 
MITCHELL A.F., 1975. Conifers in the British Isles. (A descriptive handbook.) London, Forestry Commission Booklet
 
No. 33: 254.
 
PILÁT A., 1964. Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků. Praha, Nakladatelství ČSAV: 508.
 
(1981): Poetry. The Personnel and Guidance Journal, 60, 183-184  https://doi.org/10.1002/j.2164-4918.1981.tb00776.x
 
ROZKOPAL M., 1994. Inventarizace a hodnocení růstu dřevin v arboretu Řícmanice. Brno, VŠZ, FLD: 78.
 
SCHOPMEYER C.S. et al., 1974. Seed of woody plants in
 
the United States. Washington, D.C., Agriculture Handbook No. 450, Forest Service, U.S. Department of Agriculture: 884.
 
SOUČEK B., 1985. Pěstování cizokrajných dřevin na ŠLP Křtiny. Brno, VŠZ: 39.
 
SVOBODA A.M., 1976. Introdukce okrasných jehličnatých dřevin. Studie ČSAV č. 5. Praha, Academia: 122.
 
TRUHLÁŘ J. et al., 1987. Cizokrajné dřeviny v oblasti ŠLP Křtiny. Křtiny, VŠZ  Brno: 156.
 
ÚRADNÍČEK L., CHMELAŘ J., 1995. Dendrologie lesnická, 1. část – Jehličnany. Brno, MZLU: 130.
 
VIDAKOVIĆ M., 1991. Conifers morphology and variation. Croatia, Grafički zavod Hrvatske: 756.
 
ČSN 48 1211, 1997. Sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin. Lesní semenářství, Český normalizační institut.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti