Chrysopids and Hemerobiids (Plannipenia) of young spruce forests in the eastern part of the Czech Republic 

https://doi.org/10.17221/11912-JFSCitation:Holuša J., Vidlička Ľ. (2002): Chrysopids and Hemerobiids (Plannipenia) of young spruce forests in the eastern part of the Czech Republic . J. For. Sci., 48: 432-440.
download PDF

Chrysopids and Hemerobiids were studied using Malaise traps in young spruce forests in the eastern part of the Czech Republic. A total of 12 species were found. The most abundant species were eurytopic Chrysopa carnea, Chrysopa perla, Hemerobius humulinus and Hemerobius pini associated with conifers. The seasonal flight activity of these species is discussed.

References:
Andersen T., Greve L., 1975. Neuroptera in light-traps at Osteroy, Hordaland. Norw. J. Ent., 22: 123–128.
 
Aspöck H., Aspöck U., Hölzel H., 1980. Die Neuropteren Europas I., II. Krefeld, Goecke & Evers: 495, 355.
 
Barnard P.C., Brooks S.J., Stork N.E. (1986): The seasonality and distribution of Neuroptera, Raphidioptera and Mecoptera on oaks in Richmond Park, Surrey, as revealed by insecticide knock-down sampling. Journal of Natural History, 20, 1321-1331  https://doi.org/10.1080/00222938600770881
 
Bezděk A., Hůrka K., Zelený J., 1997. Společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) a síťokřídlých (Neuroptera) mokřadu Černiš. Sbor. Jihočes. Muz., Čes. Budějovice, Přír. V., 37: 53–61.
 
Canard M., Principi M.M., 1984. 4.1. Development of Chrysopidae. In: Canard M., SémériA Y., New t.R. (eds.), Biology of Chrysopidae. The Hague, Boston, Lancaster, Dr. W. Junk Publish.: 57–75.
 
CHLÁDEK F., 1995. K rozšíření síťokřídlých (Plannipenia) na Moravě a Slovensku. Selene, 4: 2–4.
 
Czechowska Wiesława (1985): Neuropteran (Planipennia and Raphidioptera ; Neuropteroidea) communities of coniferous forests in the Kampinoska Forest and in Białołęka Dworska near Warsaw. Fragmenta Faunistica, 29, 391-404  https://doi.org/10.3161/00159301FF1985.29.19.391
 
Czechowska W., 1986. Structure of Neuropteran (Neuropteroidea) communities in urban green areas of Warsaw. Memorab. Zool., 41: 187–214.
 
Czechowska Wiesława (1990): Neuropterans (Neuropteroidea) of linden-oak-hornbeam and thermophilous oak forests of the Mazovian Lowland. Fragmenta Faunistica, 34, 95-119  https://doi.org/10.3161/00159301FF1990.34.7.095
 
Czechowska Wiesława (1994): Neuropterans (Neuropteroidea, Raphidioptera, Planipennia) of the canopy layer in pine forests. Fragmenta Faunistica, 36, 461-467  https://doi.org/10.3161/00159301FF1994.36.23.461
 
Czechowska Wiesława (1997): A comparative analysis of the structure of Neuropteroidea communities of tree canopies in linden-oak-hornbeam forests, light oak forests, mixed coniferous forests and pine forests. Fragmenta Faunistica, 40, 127-168  https://doi.org/10.3161/00159301FF1997.40.12.127
 
Czechowska Wiesława (1997): A comparative analysis of the structure of Neuropteroidea communities of tree canopies in linden-oak-hornbeam forests, light oak forests, mixed coniferous forests and pine forests. Fragmenta Faunistica, 40, 127-168  https://doi.org/10.3161/00159301FF1997.40.12.127
 
Culek M. (ed.), 1996. Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma: 348.
 
Dobosz R., 1993. Neuropteroidea of the Błędow Desert (South Poland), with remarks on some species. Ann. Upper Silesian Museum, Entomology, 4: 47–51.
 
Hanza J., Fišer R., 1998. Dějiny českých zemí II. od poloviny 18. století do vzniku České republiky. Praha, Fortuna: 280.
 
HUDEČEK L., 1939. Drepanopteryx phalaenoides L. Čas. Vlasten. Spol. Mus. Olomouc, 52: 181.
 
Jedlička L., Jedličková L., 1973. Príspevok k poznaniu fauny Jurského šúru II. čeľaď Chrysopidae (Neuroptera). Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen., Zool., 19: 65–69.
 
Klapálek F., 1904. Příspěvek k fauně Beskyd. Čas. Českoslov. Společ. Ent., 1: 52.
 
Martinek V., 1960. Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy. Rozpr. Českoslov. Akad. Věd, Řada MPV, 70: 1–143.
 
McEwen P.K., 1995. Attractiveness of yellow sticky traps to green lacewings (Neuropt., Chrysopidae). Ent. Mon. Mag., 131: 163–166.
 
MAYER K., 1937. Drepanopteryx phalenoides L. (Hemerobiidae – Planipennia) na Moravě. Ent. Listy, 1: 89.
 
NEUENSCHWANDER PETER (1982): BENEFICIAL INSECTS CAUGHT BY YELLOW TRAPS USED IN MASS-TRAPPING OF THE OLIVE FLY, DACUS OLEAE. Entomologia Experimentalis et Applicata, 32, 286-296  https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.1982.tb03220.x
 
Neuenschwander P., 1984. 7.1. Sampling procedures for chrysopid populations In: Canard M., SémériA Y., New t.R. (eds.), Biology of Chrysopidae. The Hague, Boston, Lancaster, Dr. W. Junk Publish.: 203–212.
 
New T. R. (1967): The flight activity of some British Hemerobiidae and Chrysopidae, as indicated by suction-trap catches. Proceedings of the Royal Entomological Society of London. Series A, General Entomology, 42, 93-100  https://doi.org/10.1111/j.1365-3032.1967.tb01008.x
 
Pantaleoni R.A., 1996. Distribuzione spaziale di alcuni Neurotteri Planipenni su piante arboree. Boll. Ist. Ent. “G.Grandi” Univ. Bologna, 50: 133–141.
 
Prunner L., Míka P., 1996. Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1–175.
 
Saure Ch., Kielhorn K.-H., 1993. Netzflügler als Bewoh- ner der Kronenregion von Eiche und Kiefer (Neuroptera: Coniopterygidae, Hemerobiidae, Chrysopidae). Faun.-Ökol. Mitt., 9–10: 391–402.
 
Szabó S., Szentkirályi F., 1981. Communities of Chrysopidae and Hemerobiidae (Neuroptera) in Some Apple-Orchards. Acta Phytopath. Acad. Sci. Hung., 16: 157–169.
 
Southwood T. R. E., Moran V. C., Kennedy C. E. J. (1982): The Richness, Abundance and Biomass of the Arthropod Communities on Trees. The Journal of Animal Ecology, 51, 635-  https://doi.org/10.2307/3988
 
Ševčík J., 1997. New and interesting records of Neuroptera and Raphidioptera from Moravia and the Czech part of Silesia. Klapalekiana, 33: 75–82.
 
Ševčík J., 1998. Příspěvek k poznání síťokřídlých (Neuro-
 
ptera) Hrubého Jeseníku (Česká republika). Čas. Slez. Muz. (A), 47: 225–232.
 
Ševčík J., 1999. Současný stav poznání entomofauny Blücherova lesa v CHKO Poodří. In: Neuschlová Š. (ed.), Poodří. Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Ostrava, Společnost přátel Poodří: 70–72.
 
Ševčík J., Hudeček J., 1995. Síťokřídlí (Insecta: Neuropteroidea: Planipennia) Slezska a severní Moravy – přehled dosavadních znalostí. Čas. Slez. Muz. (A), 44: 141–156.
 
Teyrovský V., 1964. O fauně zlatooček a denivek Slezska. Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 117: 20–23.
 
Townes H., 1972. A light-weight Malaise trap. Ent. News, 83: 239–247.
 
Vidlička Ľ., 1994. Flight activity of some Planipennia species. Biológia (Bratislava), 49: 729–737.
 
Vidlička Ľ., 1995. Seasonal flight activity of Planipennia species at the Devínska Kobyla hill (West Carpathians). Biológia (Bratislava), 50: 151–156.
 
Vidlička Ľ., 1998. Letová aktivita sieťokrídlovcov (Planipennia) na lokalite Kamenec pod Vtáčnikom v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Rosalia (Nitra), 13: 117–120.
 
Zelený J., 1962. A contribution to the knowledge of the order Neuroptera in Czecholovakia. Čas. Českoslov. Společ. Ent., 59: 59–67.
 
Zelený J., 1963. Hemerobiidae (Neuroptera) from Czechoslovakia. Acta Soc. Ent. Czechoslov., 60: 55–64.
 
Zelený J., 1965. Lacewings (Neuroptera) in cultural steppe and population dynamics in the species Chrysopa carnea Steph. and Chrysopa phyllochroma Wesm. Acta Ent. Bohemoslov., 62: 177–194.
 
Zelený J., 1969. Chrysopa phyllochroma Wesm. and Chrysopa commata Kis & Újh. (Neuroptera) in the cultivated steppe in Czechoslovakia. Acta Ent. Bohemoslov., 66: 237–239.
 
Zelený J., 1971. Green lace-wings of Czechoslovakia (Neuroptera, Chrysopidae). Acta Ent. Bohemoslov., 68: 167–184.
 
Zelený J., 1984a. Flight activity of Czechoslovak Hemerobiidae and Chrysopidae: Investigation by light trap. In: Gepp J., AspÖck H., Holzel H. (eds.), Progress in World’s Neuropterology. Graz: 173–178.
 
Zelený J., 1984b. 5.1. Chrysopids occurrence in west palearctic temperate forests and derived biotopes. In: Canard M., Séméria Y., New t.R. (eds.), Biology of Chrysopidae. The Hague, Boston, Lancaster, Dr. W. Junk Publish.: 151–160.
 
ZELENÝ J. 1995. Plannipenia. In: ROZKOŠNÝ R., VAŇHARA J. (eds.), Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 93: 221–226.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti