Natural regeneration at different microclimatic sites in Zatec region

https://doi.org/10.17221/11913-JFSCitation:Kupka I. (2002): Natural regeneration at different microclimatic sites in Zatec region. J. For. Sci., 48: 441-450.
download PDF

Natural regeneration is an important part of close-to-nature forestry. However, natural regeneration also has either natural or technological limits. Among the most important natural limits are a low sum of precipitation and site type. The study concentrates on Žatec region where the long term average sum of precipitation is only 440–450 mm per year. Dry periods during the vegetation time are quite frequent. The study was conducted on clear cut area, stand edge, shelterwood area and stand interior. The results showed the highest population densities in a shelterwood system, the lowest in the stand interior. On the other hand, the dry seedling biomass is lower for seedlings from shelterwood area than from clear cut area.

References:
Helsinki Conference on the Forest Protection in Europe, 1994. 57.
 
Mauer O., 1992. Vliv různých typů výsadby na vývoj ko- řenového systému smrku. Lesnictví-Forestry, 38: 193–203.
 
Peřina V., 1964. Přirozená obnova lesních porostů. Praha, SZN: 168.
 
Podrázský V., 1998. Přírodě blízké lesní hospodářství. Zpr. Lesn. Výzk., 43(2): 41–42.
 
Poleno Z., 1997. Zásady trvalého obhospodařování lesů. Praha, MZe ČR: 43.
 
Tesař V., 1997. Přírodě blízké pěstování lesa jako možnost trvale udržitelného lesnictví. Zpr. Lesn. Výzk., 42(3): 6–8.
 
Stromberg A., 1998. Deformace a stabilita kořenového systému – ke kořenům pohromy. Lesn. Práce, 77: 421–423.
 
Štoll M., 1999. Porovnání přirozené a umělé obnovy smrku. [Diplomová práce.] ČZU, LF: 115.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti