The influence of climatic factors on the health condition of forests in the Silesian Lowland

https://doi.org/10.17221/11910-JFSCitation:Stanovský J. (2002): The influence of climatic factors on the health condition of forests in the Silesian Lowland. J. For. Sci., 48: 451-458.
download PDF

In the nineties of the 20th century, forest ecosystems in the Silesian Lowland were seriously disturbed by a large disaster with massive increase in the occurrence of biotic and abiotic harmful agents. The majority of old growth was cut there especially that with allochthonous spruce (Picea excelsa). Relations between the course of climatic factors (annual precipitation amount, annual average temperature) and the level of unregulated felling were studied.

References:
Hadaš P., 1994. Imisně klimatická klasifikace lesního závodu Ostravice lesní oblasti Moravskoslezské Beskydy. In: Zpravodaj Beskydy Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. Brno, Ediční středisko VŠZ, 6: 9–14.
 
Hadaš P., 1995. Abiotické parametry lokality Kněhyně – modelové odvození. In: Zpravodaj Beskydy Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. Brno, Ediční středisko MZLU, 7: 201–208.
 
Hadaš P., 1996. Abiotické parametry lesní oblasti Moravskoslezské Beskydy – modelové odvození. In: Zpravodaj Beskydy Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. Brno, Ediční středisko MZLU, 8: 67–74.
 
Holuša J. jr., 2000. Výskyt, bionomie a škodlivost pilatky smrkové (Hymenoptera: Tenthredinidae) na severní Moravě a ve Slezsku. [Dizertační práce.] Brno, MZLU, FLD: 186.
 
Chalupa V., 1992. Měnící se složení zemské atmosféry, předpokládané klimatické změny a jejich vlivy na lesní porosty, Lesnictví-Forestry, 38: 973–986.
 
Chalupa V., 1997. Probíhající změny ve složení zemské atmosféry, kolísání sluneční zářivosti a měnící se růst lesních dřevin. Lesnictví-Forestry, 43: 481–502.
 
Minďáš J., Lapin M., 1996. Klimatické zmeny a lesy Slovenska. Národný klimatický program Slovenskej republiky, zv. 5. Bratislava, MŽP SR, SHMÚ: 96.
 
Minďáš J., Škvarenina J., Střelcová K., Priwitzer T., 2000. Influence of climatic changes on Norway spruce occurrence in the West Carpathians. J. For. Sci., 46: 249–259.
 
Mráček Z., Pařez J., 1986. Pěstování smrku. Praha, SZN: 203.
 
Mrkva R., 1993a. Globální klimatická změna a ochrana lesů. Lesn. Práce, 72: 101–104.
 
Mrkva R., 1993b. Očekávaný vliv klimatických změn na zdravotní stav lesních dřevin. In: Klimatické změny a lesní hospodářství. Brno, VŠZ: 89–95.
 
Mrkva R., 2000. Chřadnutí dřevin jako významný a očekávaný problém ochrany lesa. Lesn. Práce, 79: 246–249.
 
Plíva K., Žlábek I., 1986. Přírodní lesní oblasti. Praha, SZN: 313.
 
Průša E., 2001. Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy, Nakl. Lesnická práce: 593.
 
Svoboda J., Žalud Z., 2001. Bioklimatologie. [Návody do cvičení.] Brno, MZLU: 78.
 
ÚHÚL, 1998. Oblastní plán rozvoje lesů, LO 32 Slezská nížina. Brandýs nad Labem: stránky.
 
Vinš B. et al., 1996. Dopady možné změny klimatu na lesy v České republice. Národní klimatický program ČR. Praha, ČHMÚ: 134.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti