Assessing the occurrence of Vitis vinifera subsp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi in the Czech Republic 

https://doi.org/10.17221/11916-JFSCitation:Maděra P., Martínková M. (2002): Assessing the occurrence of Vitis vinifera subsp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi in the Czech Republic . J. For. Sci., 48: 482-485.
download PDF

The objective of the paper is taxonomic evaluation of a woodland grape individual found near the Dyje river. The finders (Vicherek et al. 2000) determined the liana as Vitis vinifera subsp. sylvestris. Based on microscopic observations of bud sections some doubts were cast on the classification to the subspecies of sylvestris. Correct determination will be possible only on the basis of further observations of the found individual and its comparison with real members of the taxon (Čenkov, SR).

References:
Arnold C., Gillet F., Gobat J.M., 1998. Situation de la vigne sauvage Vitis vinifera subsp. sylvestris en Europe. Vitis, 37(4): 159–170.
 
Bayer A., 1919. Botanika speciální. In: Janda J. (ed.), Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Praha, Zemský ústřední spolek jednot učitelských v Království Českém: 788.
 
Blattný C., 1967. Roste u nás réva vinná lesní – Vitis vinifera L. sylvestris (Gmel.) Hegi? Živa, 15: 169.
 
Maglocký Š., 1999. Vitis sylvestris C. C. Gmel. In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F., Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Díl 5. Vyšší rostliny. Bratislava, Príroda: 456.
 
Hegi G., 1925. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. München: 359–456.
 
Holub J., Procházka F., 2000. Red List of Vascular Plants of the Czech Republic – 2000. Preslia, 72: 187–230.
 
Koblížek J., 1997. Vitaceae Juss. – révovité. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky. Díl 5. Praha, Academia: 441–446.
 
Opravil E., 1987. Paleobotanické doklady k rozšíření některých rostlin v československém holocénu. Zpr. Čs. Bot. Společ. 22, Materiály 7: 77–80.
 
Schratt-Ehrendorfer L., 1999. Zur Flora und Vegetation des österreichischen March- und Thaya-Auen. Wien, Umwelt-
 
bundesamt: 181–202.
 
Vicherek J. et al., 2000. Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. Brno, Masarykova univerzita: 368.
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti