Notes on invasive and expansive trees and shrubs

https://doi.org/10.17221/11844-JFSCitation:Möllerová J. (2005): Notes on invasive and expansive trees and shrubs. J. For. Sci., 51: 19-23.
download PDF

Expansion and invasion of plants indicate successful colonization and competitive abilities of species. There are fewer invasive and expansive woody plants than herbs. Main expansive (native species) trees and shrubs are Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Clematis vitalba, Crataegus sp. div., Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Rubus sp. div., Sambucus nigra. Main invasive (alien species) are Acer negundo, Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Cytisus scoparius, Fraxinus pennsylvanica, Lycium barbarum, Mahonia aquifolium, Physocarpus opulifolius, Pinus strobus, Populus × canadensis, Prunus serotina, Quercus rubra, Rhus typhina, Robinia pseudoacacia, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris. Dominant characteristics of expansive and invasive species are dispersibility of seeds and capacity of vegetative propagation.

References:
BÄRTELS A., 1988. Rozmnožování dřevin. Praha, SZN: 451.
 
EISELT M.G., SCHRÖDER R., 1977. Laubgehölze. Leipzig Radbeul, Neumann Verlag: 670.
 
HEJNÝ S., SLAVÍK B., 1988. Květena ČSR. 1. Praha, Academia: 557.
 
HEJNÝ S., SLAVÍK B., 1990. Květena ČR. 2. Praha, Academia: 540.
 
HEJNÝ S., SLAVÍK B., 1992. Květena ČR. 3. Praha, Academia: 542.
 
HIEKE K., 1978. Praktická dendrologie. 1, 2. Praha, SZN: 533, 589.
 
PRACH K., PYŠEK P., 1998. Dřeviny v sukcesi na antropogenních stanovištích. In: SKALICKÁ A., ZELENÝ V., ŠÍDA O. (eds.), Dřeviny, jejich stavba, životní strategie a ekologie. Zprávy České Botanické Společnosti, 33: 59–66.
 
PRACH K., PYŠEK P., 2003. Jaké vlastnosti podmiňují expanzní chování autochtonních druhů? Zprávy České Botanické Společnosti, Mater. 19 Konference ČBS Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny, 38: 27–36.
 
PYŠEK A., PYŠEK P., HÁJEK M., 2003. Výskyt apofytů na skládkách v České republice. Zprávy České Botanické Společnosti., Mater. 19 Konference ČBS Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny, 38: 49–66.
 
PYŠEK P., SÁDLO J., MANDÁK B., 2002. Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 74: 97–186.
 
SÁDLO J., POKORNÝ P., 2003. Rostlinné expanze a vývoj krajiny v holocénní perspektivě. Zprávy České Botanické Společnosti, Mater. 19 Konference ČBS Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny, 38: 5–16.
 
SLAVÍK B., 1995. Květena ČR. 4. Praha, Academia: 529.
 
SLAVÍK B., 1997. Květena ČR. 5. Praha, Academia: 568.
 
SVOBODA A.M., 1981. Introdukce okrasných listnatých dřevin. Praha, Academia: 175.
 
WALTER V., 1978. Rozmnožování okrasných stromů a keřů. Praha, SZN: 367.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti